Screenshot 2024 05 19 at 10 34 01

Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp NK 2024-2029

Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp NK 2024-2029

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Hải Quy lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Hải Quy lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029

 •   21/03/2024 08:50:00 PM
 •   Đã xem: 3471
 •   Phản hồi: 0
Ngày 21/3/2024, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hải Quy (huyện Hải Lăng) đã tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Hải Quy lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029. Đồng chí Ngô Thị Thanh, Huyện ủy viên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện dự chỉ đạo Đại hội.
Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam phường An Đôn, nhiệm kỳ 2024 – 2029

Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam phường An Đôn, nhiệm kỳ 2024 – 2029

 •   21/03/2024 02:33:00 PM
 •   Đã xem: 1834
 •   Phản hồi: 0
Ngày 21/3/2024, Uỷ ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam phường An Đôn, thị xã Quảng Trị đã tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam phường An Đôn lần thứ VI, nhiệm kỳ 2024-2029, đây là đơn vị thứ 2 trên địa bàn thị xã tổ chức Đại hội.
Đại hội MTTQ Việt Nam xã Húc Nghì lần thứ VI, nhiệm kỳ 2024-2029

Đại hội MTTQ Việt Nam xã Húc Nghì lần thứ VI, nhiệm kỳ 2024-2029

 •   21/03/2024 02:33:00 PM
 •   Đã xem: 3064
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 21/3/2024, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Húc Nghì long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2024-2029.
Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị trấn Khe Sanh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị trấn Khe Sanh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

 •   21/03/2024 09:02:00 AM
 •   Đã xem: 2792
 •   Phản hồi: 0
Ngày 20/ 3/2024, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị trấn Khe Sanh tổ chức Đại hội MTTQVN thị trấnlần thứ XI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Tham dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Minh Tâm - HUV – Trưởng ban Dân vận Huyện uỷ, Chủ tịch UBMTTQVN huyện, đồng chí Nguyễn Đăng Thái- HUV- Bí thư Đảng ủy thị trấn.
Đại hội MTTQ Việt Nam xã Triệu Tài lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2024 -2029

Đại hội MTTQ Việt Nam xã Triệu Tài lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2024 -2029

 •   20/03/2024 08:14:00 PM
 •   Đã xem: 2278
 •   Phản hồi: 0
Trong 2 ngày 14 và 15/03/2024, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Triệu Tài, huyện Triệu Phong đã tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2024 -2029. Đồng chí Trần Việt Dũng, UVBTV Huyện ủy Trưởng Ban Dân Vận, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện; đồng chí Đỗ Thị Ái Nguyệt, UVBTV Huyện uỷ, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Triệu Phong dự đại hội.
Đại hội MTTQ Việt Nam xã Triệu Nguyên lần thứ IX, nhiệm kỳ 2024-2029

Đại hội MTTQ Việt Nam xã Triệu Nguyên lần thứ IX, nhiệm kỳ 2024-2029

 •   20/03/2024 08:05:00 PM
 •   Đã xem: 3327
 •   Phản hồi: 0
Ngày 20/3/2024, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Triệu Nguyên long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ IX, nhiệm kỳ 2024-2029.
Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị trấn Cam Lộ, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị trấn Cam Lộ, nhiệm kỳ 2024 - 2029

 •   20/03/2024 04:24:00 PM
 •   Đã xem: 3308
 •   Phản hồi: 0
Ngày 20/3/2024 tại Hội trường UBND thị trấn Cam Lộ, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thị trấn Cam Lộ, nhiệm kỳ 2024 - 2029 được tiến hành với tinh thần: “Đoàn kết, dân chủ, đổi mới, phát triển”.
Ủy ban MTTQ Việt Nam phường 2 khóa XI, nhiệm kỳ 2024 -2029 ra mắt Đại hội

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường 2, thành phố Đông Hà lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

 •   20/03/2024 03:13:00 PM
 •   Đã xem: 916
 •   Phản hồi: 0
Ngày 20/3/2024, tại Nhà văn hoá Trung tâm phường 2, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường 2 đã tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường 2, thành phố Đông Hà lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024 – 2029.
Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Linh Trường lần thứ II, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Linh Trường lần thứ II, nhiệm kỳ 2024 - 2029

 •   20/03/2024 03:01:00 PM
 •   Đã xem: 2289
 •   Phản hồi: 0
Ngày 20/3/2024, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Linh Trường, huyện Gio Linh tổ chức Đại hội đại biểu MTTQVN xã lần thứ II, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đồng chí Nguyễn Thiên Bình, UVBTV Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện dự và chỉ đạo Đại hội.
Đại hội MTTQ Việt Nam thị trấn Ái Tử lần thứ VII, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Đại hội MTTQ Việt Nam thị trấn Ái Tử lần thứ VII, nhiệm kỳ 2024 - 2029

 •   19/03/2024 03:34:00 PM
 •   Đã xem: 3042
 •   Phản hồi: 0
Ngày 18/3 Ủy ban MTTQ Việt Nam thị trấn Ái Tử đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Về dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Hữu Ngọc – Phó Bí thư Thường  trực Huyện ủy- Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Trần Việt Dũng, UVBTV Huyện Ủy,  Trưởng Ban Dân Vận, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Triệu Phong, đồng chí Nguyễn Thành Vũ  - Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện.
Đại hội MTTQ Việt Nam xã Triệu Trung lần thứ XII, nhiệm kỳ 2024-2029

Đại hội MTTQ Việt Nam xã Triệu Trung lần thứ XII, nhiệm kỳ 2024-2029

 •   19/03/2024 03:21:00 PM
 •   Đã xem: 3270
 •   Phản hồi: 0
Ngày 19/3 tại xã Triệu Trung, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã đã tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã lần thứ XII, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Về dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Trần Việt Dũng, UVBTV Huyện Ủy, Trưởng Ban Dân Vận, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Triệu Phong; đồng chí Đỗ Thị Ái Nguyệt, UVBTV Huyện ủy, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy; đồng chí Trương Thế Hạnh, HUV, Chánh Văn phòng Huyện ủy; đồng chí Trần Thế Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện.
Đại hội MTTQ Việt Nam xã Tà Rụt lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2024-2029

Đại hội MTTQ Việt Nam xã Tà Rụt lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2024-2029

 •   19/03/2024 02:27:00 PM
 •   Đã xem: 999
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 19/3/2024, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Tà Rụt long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2024-2029.
Đại hội đại biểu Mặt trận tổ quốc Việt Nam xã Hải Thượng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024-2029

Đại hội đại biểu Mặt trận tổ quốc Việt Nam xã Hải Thượng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024-2029

 •   19/03/2024 09:13:00 AM
 •   Đã xem: 3283
 •   Phản hồi: 0
Ngày 18/3/2024, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hải Thượng (huyện Hải Lăng) đã tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận tổ quốc Việt Nam xã Hải Thượng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024-2029. Đồng chí Ngô Thị Thanh, Huyện ủy viên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện dự chỉ đạo Đại hội.
Đại hội đại biểu Mặt trận tổ quốc Việt Nam xã Hải Trường lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029

Đại hội đại biểu Mặt trận tổ quốc Việt Nam xã Hải Trường lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029

 •   15/03/2024 02:57:00 PM
 •   Đã xem: 3683
 •   Phản hồi: 0
Ngày 15/03/2024, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hải Trường (huyện Hải Lăng) đã tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận tổ quốc Việt Nam xã Hải Trường lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029. Đồng chí Ngô Thị Thanh, Huyện ủy viên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện dự chỉ đạo Đại hội.
Đại hội MTTQ Việt Nam xã A Bung lần thứ XV, nhiệm kỳ 2024-2029

Đại hội MTTQ Việt Nam xã A Bung lần thứ XV, nhiệm kỳ 2024-2029

 •   15/03/2024 02:20:00 PM
 •   Đã xem: 3404
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 15/3/2024, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã A Bung long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ XV, nhiệm kỳ 2024-2029.
Đại hội MTTQ Việt Nam xã Triệu Hòa lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2024-2029

Đại hội MTTQ Việt Nam xã Triệu Hòa lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2024-2029

 •   14/03/2024 01:48:00 PM
 •   Đã xem: 2634
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 14/3 tại xã Triệu Hòa, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã đã tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2024-2029. Về dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Trần Việt Dũng, UVBTV Huyện Ủy, Trưởng Ban Dân Vận, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Triệu Phong, đồng chí Võ Thị Ngọc Lan – Chủ tịch Hội LHPN huyện, đồng chí Trần Thế Nam – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện.
Đại hội MTTQ Việt Nam xã Triệu Sơn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024-2029

Đại hội MTTQ Việt Nam xã Triệu Sơn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024-2029

 •   13/03/2024 02:24:00 PM
 •   Đã xem: 2654
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 08/3/2024, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Triệu Sơn long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024-2029.
Đại hội MTTQ Việt Nam xã Triệu Giang lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2024-2029

Đại hội MTTQ Việt Nam xã Triệu Giang lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2024-2029

 •   08/03/2024 02:09:00 PM
 •   Đã xem: 3655
 •   Phản hồi: 0
Sáng nay ngày 06/3/2024, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Triệu Giang long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2024-2029.
DSCF4809

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị trấn Hồ Xá đại hội nhiệm kỳ 2024- 2029

 •   06/03/2024 02:24:00 PM
 •   Đã xem: 3499
 •   Phản hồi: 0
Ngày 06/3/2024, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị trấn Hồ Xá tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2024- 2029. Đến dự có các đồng chí: Trần Nhật Quang- Bí thư Huyện ủy Vĩnh Linh, Vũ văn Phong- Chủ tịch UBMT huyện.

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây