Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng: Thực hiện đạt kết quả cao hơn các chỉ tiêu, mục tiêu đặt ra, đưa Đông Hà sớm trở thành đô thị loại II

Thứ tư - 06/03/2024 22:11 554 0
QTO - Chiều nay 6/3, UVTƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lê Quang Tùng; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND Nguyễn Đăng Quang; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng chủ trì buổi làm việc của Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy với BTV Thành ủy Đông Hà về nhiệm vụ trọng tâm năm 2024. Các ủy viên BTV Tỉnh ủy dự làm việc.

Bí thư Thành ủy Đông Hà Lê Quang Chiến báo cáo với BTV Tỉnh ủy - Ảnh: Trần Tuyền
8/13 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch
Báo cáo tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Đông Hà Lê Quang Chiến cho biết, năm 2023, với phương châm: “Đẩy mạnh cải cách hành chính, tập trung điều chỉnh quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết, huy động các nguồn lực đầu tư nhằm từng bước hoàn chỉnh các tiêu chí đô thị loại II", Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố đã nỗ lực thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra và đạt được nhiều kết quả quan trọng.
Cụ thể, trên lĩnh vực KT - XH, QP - AN có 8/13 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của thành phố tăng 9,77% so với năm 2022; cơ cấu các ngành kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng. Tổng thu ngân sách trên địa bàn 447,229 tỉ đồng (đạt 92,5% dự toán tỉnh giao, 90,2% dự toán thành phố giao). Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 7.412 tỉ đồng. Đời sống Nhân dân được nâng cao, tỉ lệ hộ nghèo giảm 0,25% so với đầu năm 2023 (đầu năm 2023, thành phố có 422 hộ nghèo, đến cuối năm giảm còn 364 hộ nghèo). Công tác xây dựng Đảng tiếp tục được chú trọng. Trong năm 2023, toàn Đảng bộ thành phố kết nạp được 175 đảng viên mới. Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TP. Đông Hà đến năm 2045 đã được UBND tỉnh phê duyệt.
Theo Bí thư Thành ủy Đông Hà, bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, thành phố còn gặp một số khó khăn. Trong đó, thành phố chưa được phân cấp ủy quyền một cách triệt để, đồng thời chưa có chính sách đặc thù để đột phá trong phát triển KT - XH, cơ sở hạ tầng.
Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng yêu cầu TP. Đông Hà nghiên cứu, đốc thúc chỉ đạo thực hiện có hiệu quả kế hoạch sử dụng đất đai - Ảnh: Trần Tuyền
Đề xuất chính sách để phát triển TP. Đông Hà
Năm 2024, TP. Đông Hà xác định thực hiện các nhiệm vụ với phương châm: “Đổi mới, sáng tạo; dám nghĩ, dám làm; khắc phục khó khăn; khơi thông nguồn lực; tăng tốc phát triển”. Thành phố đặt ra chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 13%; tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 9.000 tỉ đồng; tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 702,2 tỉ đồng; tổng chi ngân sách địa phương 765,189 tỉ đồng; giảm tỉ lệ hộ nghèo từ 0,1% trở lên; kết nạp từ 150 đảng viên trở lên.
Để đạt được các chỉ tiêu trên, BTV Thành ủy Đông Hà đề xuất BTV Tỉnh ủy chỉ đạo bổ sung phân cấp, ủy quyền một số nhiệm vụ, quyền hạn cho UBND thành phố trong thời gian tới. Cụ thể, ủy quyền cho UBND thành phố chấp thuận chủ trương đầu tư đối với các dự án thực hiện tại các cụm công nghiệp trên địa bàn. Phân cấp cho UBND thành phố giao cơ quan chuyên môn về xây dựng tổ chức thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở đối với các dự án do UBND thành phố quyết định đầu tư hoặc làm chủ đầu tư, trừ các công trình mang tính chất chuyên ngành. Ủy quyền cho UBND thành phố ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức đối với đơn vị sự nghiệp công lập cấp huyện quản lý.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang yêu cầu TP. Đông Hà nghiên cứu, tính toán lại nguồn lực để điều chỉnh các hoạt động dịch vụ công ích, công tác vệ sinh môi trường - Ảnh: Trần Tuyền
BTV Thành ủy Đông Hà cũng đề xuất BTV Tỉnh ủy ban hành cơ chế chính sách đặc thù cho TP. Đông Hà. Trong đó, giao UBND thành phố làm bên mời thầu trong lựa chọn nhà đầu tư các dự án có sử dụng đất để xây dựng nhà ở thương mại; công trình thương mại, dịch vụ; công trình đa năng, tổ hợp đa năng cho mục đích kinh doanh đối với các dự án có quy mô sử dụng đất đến 10 ha.
Ngân sách thành phố được hưởng 100% từ nguồn thu đấu thầu dự án do UBND thành phố làm bên mời thầu. Tăng mức hỗ trợ đầu tư cụm công nghiệp, đồng thời bổ sung nội dung hỗ trợ xây dựng hệ thống xử lý nước thải, trạm quan trắc tự động tại các cụm công nghiệp đảm bảo theo quy định của Luật Môi trường 2020.
Đề xuất HĐND tỉnh ban hành nghị quyết đặc thù cho thành phố xây dựng trường trọng điểm chất lượng cao ở 3 cấp học với giải pháp quy định mức thu học phí phù hợp để thực hiện tự chủ 100% chi thường xuyên. Đề nghị tăng định biên biên chế hành chính, biên chế sự nghiệp phù hợp với chính quyền đô thị nhằm đảm bảo nguồn nhân lực thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước. Đề nghị thành lập Trung tâm đô thị thông minh (IOC) TP. Đông Hà...
Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng yêu cầu BTV Thành ủy Đông Hà đẩy nhanh tiến độ thực hiện quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết để có cơ sở thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ đã đặt ra - Ảnh: Trần Tuyền
Có cơ chế đặc thù, phân cấp, ủy quyền cho thành phố
Tại buổi làm việc, các ủy viên BTV Tỉnh ủy cơ bản đồng tình với những phương hướng, nhiệm vụ, kiến nghị, đề xuất của BTV Thành ủy Đông Hà. Đồng thời có nhiều ý kiến thảo luận, góp ý, gợi mở để TP. Đông Hà triển khai thực hiện có hiệu quả trong thời gian tới.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang yêu cầu TP. Đông Hà nghiên cứu, tính toán lại nguồn lực để điều chỉnh các hoạt động dịch vụ công ích, công tác vệ sinh môi trường; tập trung giải quyết những khó khăn, vướng mắc liên quan đến hệ thống hạ tầng giao thông, hạ tầng đô thị nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của Nhân dân.
Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng yêu cầu TP. Đông Hà nghiên cứu, đốc thúc chỉ đạo thực hiện có hiệu quả kế hoạch sử dụng đất đai; sớm triển khai thực hiện quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết của thành phố.
Kết luận buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng yêu cầu BTV Thành ủy Đông Hà tiếp thu những ý kiến đóng góp, gợi mở của các ủy viên BTV Tỉnh ủy để rút kinh nghiệm, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, từ đó có kế hoạch, phương hướng khắc phục trong thời gian tới.
Đồng thời nhấn mạnh, TP. Đông Hà phát triển thì tỉnh mới phát triển. Song, muốn TP. Đông Hà phát triển thì cần phải có nguồn lực. Vì vậy, BTV Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ngành tập trung nghiên cứu, xem xét để sớm ban hành nghị quyết có cơ chế, chính sách đặc thù, phân cấp, ủy quyền cho thành phố.
Hiện nay, Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TP. Đông Hà đến năm 2045 đã được phê duyệt. Thành phố cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết để có cơ sở thực hiện hiệu quả. Về nhiệm vụ trong năm 2024, thành phố cần bám sát phương châm đã đặt ra để thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực.
Trong đó, tập trung rà soát lại các chỉ tiêu, mục tiêu đã đặt ra nhằm phấn đấu thực hiện để đạt kết quả cao hơn, đưa Đông Hà sớm trở thành đô thị loại II. Năm 2024 là năm chuẩn bị cho đại hội đảng các cấp, vì vậy, đây là điều kiện thuận lợi để tỉnh và thành phố nghiên cứu ban hành các nghị quyết mới thay thế nghị quyết cũ liên quan đến cơ chế, chính sách phát triển TP. Đông Hà.
Bên cạnh đó, thành phố cần chú trọng khâu tạo nguồn, quy hoạch, bố trí cán bộ phù hợp để nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ, đảng viên trong tình hình mới. Tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.
Trần Tuyền
 

Nguồn tin: baoquangtri.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây