Kỳ họp thứ 21 HĐND tỉnh Quảng Trị khóa VIII: UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét thông qua 37 nội dung trên nhiều lĩnh vực

Thứ ba - 05/12/2023 21:34 692 0
QTO - Theo chương trình kỳ họp sáng nay 5/12, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng thay mặt UBND tỉnh trình bày Tờ trình chung về các nội dung trình kỳ họp thứ 21 và Báo cáo tóm tắt tình hình KT-XH, QP-AN năm 2023, kế hoạch phát triển KT-XH, bảo đảm QP-AN năm 2024.
Đối với các nội dung trình kỳ họp: UBND tỉnh trình kỳ họp thứ 21 HĐND tỉnh khóa VIII xem xét, thông qua 37 nội dung trên các lĩnh vực KT-XH, QP-AN. Tất cả các nội dung này đã được Thường trực HĐND tỉnh chuyển đến các đại biểu HĐND tỉnh để nghiên cứu theo luật định.
Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng báo cáo kết quả nhiệm vụ phát triển KT - XH năm 2023, kế hoạch giải pháp năm 2024 - Ảnh: Lê Minh
Quá trình chuẩn bị cho kỳ họp thứ 21 HĐND tỉnh, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn chuẩn bị một cách cẩn trọng, nghiêm túc, chu đáo và bảo đảm đầy đủ thủ tục theo đúng quy định. Đối với một số nội dung thuộc thẩm quyền của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Thường trực Tỉnh ủy đã được Ban Cán sự đảng UBND tỉnh báo cáo xin ý kiến theo đúng Quy chế 01-QC/TU ngày 19/1/2021 và đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến thống nhất.
Các nội dung trình kỳ họp lần này đã được Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh quan tâm phối hợp, tổ chức thảo luận, thẩm tra một cách kỹ lưỡng, sâu sắc và toàn diện; UBND tỉnh cũng đã tiếp thu và báo cáo bổ sung, giải trình, làm rõ nhằm tạo sự đồng thuận và thống nhất cao giữa UBND tỉnh và Thường trực HĐND tỉnh, bảo đảm cho kỳ họp thứ 21 HĐND tỉnh khóa VIII thành công tốt đẹp, đáp ứng lòng mong mỏi của Nhân dân và cử tri trong tỉnh.
Tuy nhiên, từ thực tiễn và yêu cầu của cuộc sống, của cử tri trong tỉnh; UBND tỉnh mong muốn các đại biểu HĐND tỉnh sẽ tham gia nhiều ý kiến thảo luận, chất vấn, góp ý vào các nội dung báo cáo đề án trình kỳ họp.
Với tinh thần cầu thị và trách nhiệm cao trước HĐND tỉnh cũng như trước cử tri và Nhân dân trong toàn tỉnh, UBND tỉnh, các cơ quan chuyên môn sẽ tiếp tục lắng nghe, tiếp thu, giải trình, bổ sung, chỉnh sửa để việc xem xét thông qua các báo cáo, đề án và ban hành các Nghị quyết của HĐND tỉnh bảo đảm dân chủ, trách nhiệm, hiệu quả, với mục đích cao nhất là đưa các Nghị quyết đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả trong thực tiễn.
Với tinh thần đó, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị HĐND tỉnh xem xét, thông qua để kịp thời đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển KT-XH, bảo đảm QP-AN của tỉnh nhà trong tình hình mới.
Về tình hình KT-XH, QP-AN năm 2023, kế hoạch phát triển KT-XH, bảo đảm QP-AN năm 2024: phát huy tinh thần “càng khó khăn thì càng quyết tâm cao và nỗ lực nhiều hơn”, cả hệ thống chính trị đã vào cuộc quyết liệt, tích cực, nhờ vậy tình hình KT-XH của tỉnh tiếp tục được phục hồi và phát triển.
Theo số liệu mới nhất, có 15/18 chỉ tiêu KT-XH chủ yếu đã được thực hiện đạt và vượt kế kế hoạch, có 3/18 chỉ tiêu tiệm cận với kế hoạch đề ra. Trong đó đáng mừng là, theo thông báo của Tổng cục Thống kê ngày 27/11/2023, 2 chỉ tiêu quan trọng là GRDP và GRDP bình quân đầu người năm 2023 của tỉnh đều thực hiện đạt và vượt kế hoạch đề ra. Trong đó: tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của tỉnh là 6,68%, đạt kế hoạch đề ra (kế hoạch là 6,5-7%) và GRDP bình quân đầu người là 71 triệu đồng, vượt kế hoạch đề ra (kế hoạch là 70 triệu đồng).
Lãnh đạo tỉnh đã tích cực làm việc với Trung ương và các nhà đầu tư để hoàn thành hồ sơ, thủ tục và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để sớm triển khai một số dự án động lực như: Cảng hàng không Quảng Trị, Cảng Mỹ Thủy, Khu Công nghiệp Quảng Trị...
Công tác quy hoạch được quan tâm chỉ đạo và đạt nhiều kết quả; đặc biệt, nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 là bản Quy hoạch tích hợp bao trùm nhiều ngành, lĩnh vực, lãnh thổ với khối lượng công việc rất lớn, được tiến hành theo phương pháp mới, chưa có tiền lệ nhưng nhờ sự tập trung lãnh đạo quyết liệt của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh tổ chức thực hiện nghiêm túc, khẩn trương cùng với sự tham gia của cả hệ thống chính trị, các nhà khoa học, các đơn vị tư vấn có tầm cỡ trong nước và quốc tế, Quy hoạch tỉnh được Hội đồng thẩm định quy hoạch quốc gia nhất trí thông qua, đã hoàn thành theo góp ý và báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư; hôm nay, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh thông qua trước khi trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
UBND tỉnh đã chuẩn bị chu đáo và tổ chức thành công các ngày lễ lớn trong năm 2023 như: Lễ hội Thống nhất non sông và Khai trương mùa du lịch Quảng Trị; kỷ niệm 50 năm ngày ra mắt Trụ sở Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, kỷ niệm 50 năm ngày Chủ tịch Cuba Fidel Castro thăm vùng giải phóng tỉnh Quảng Trị... tạo được ấn tượng tốt đẹp, khơi dậy niềm tự hào của quê hương và người dân Quảng Trị, có sức lan tỏa mạnh mẽ.
Tổ chức thành công nhiều sự kiện, diễn đàn nhằm mở rộng quan hệ đối ngoại và hợp tác kinh tế quốc tế như Chương trình Kết nối Quảng Trị - Thái Lan, Gặp gỡ các đối tác đến từ Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc, các Đại sứ quán; làm việc với các tỉnh bạn (Lào) là Savannakhet, Salavan, Champasak và Sê Kông; tham gia Đoàn công tác với lãnh đạo Đảng, Nhà nước cũng như nhiều hoạt động xúc tiến, vận động đầu tư quốc gia, quốc tế và đạt được những kết quả đáng phấn khởi.
Từ kết quả thực hiện của năm 2023, cho thấy qua 3 năm nỗ lực phấn đấu (2021-2023), đến thời điểm này, trong số 26 chỉ tiêu đề ra trong Nghị quyết HĐND tỉnh về kế hoạch 5 năm 2021-2025, đã có 8 chỉ tiêu thực hiện vượt và đạt kế hoạch đề ra; có 10 chỉ tiêu đã thực hiện đạt trên 92% của kế hoạch 5 năm; có 8 chỉ tiêu thực hiện đạt từ 65% - 85% kế hoạch 5 năm. Đây là những tín hiệu tích cực, tạo tiền đề và niềm tin để tỉnh nhà nỗ lực phấn đấu hoàn thành đạt mức cao nhất các mục tiêu Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ 17 và Kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2021-2025.
Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng nhấn mạnh: Năm 2024 là năm có ý nghĩa quan trọng, là năm bứt phá và tăng tốc để hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Kế hoạch 5 năm 2021- 2025.
Bên cạnh những thuận lợi cơ bản, dự báo tình hình vẫn còn những khó khăn và thách thức rất lớn, đòi hỏi các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp phát huy cao độ tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, ý chí vươn lên, tận dụng thời cơ, nỗ lực phấn đấu, hành động quyết liệt và hiệu quả cao hơn để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.
Về mục tiêu tổng quát được xác định: Tiếp tục thực hiện có hiệu quả cơ cấu lại nền kinh tế, nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Triển khai thực hiện Quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; tiếp tục xây dựng, bổ sung, điều chỉnh, hoàn thành các quy hoạch phát triển KT-XH có liên quan, quy hoạch đô thị, quy hoạch vùng huyện...
Sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 theo Nghị quyết số 35 ngày 19/7/2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Nghị quyết số 117 ngày 30/7/2023 của Chính phủ. Đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm. Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư. Phát triển đồng bộ lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, xây dựng nông thôn mới; đảm bảo an sinh xã hội. Tăng cường quản lý tài nguyên, đất đai, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu. Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; quyết liệt phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế. Củng cố quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, tạo đồng thuận xã hội, xây dựng khối đoàn kết thống nhất, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển.
UBND tỉnh trình HĐND tỉnh thông qua 18 chỉ tiêu KT-XH, QP-AN chủ yếu, trong đó: Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt 6,5% - 7%; GRDP bình quân đầu người đạt từ 75 - 77 triệu đồng; tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 3.901 tỉ đồng; tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 26.500 tỉ đồng; tỉ lệ xã đạt tiêu chí quốc gia về nông thôn mới đạt 76,2%; tạo việc làm mới 12.500 lao động; tỉ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 95,2%; tỉ lệ hộ nghèo giảm từ 1,0% - 1,5%; tỉ lệ độ che phủ rừng đạt 49,6% - 49,7%. Đồng thời đưa ra những giải pháp cụ thể để triển khai thực hiện đạt kết quả cao, hoàn thành mục tiêu đề ra.
Báo cáo nhiều nội dung quan trọng
Thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh, Phó Trưởng đoàn Chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hoàng Đức Thắng báo cáo một số nội dung cơ bản kết quả kỳ họp lần thứ 6 Quốc hội khóa XV. Kỳ họp dài ngày nhất bắt đầu từ ngày 23/10 đến ngày 29/11 kết thúc, trong đó có 22,5 ngày làm việc. Kỳ họp có nhiều nội dung báo cáo và dự án luật nhất.
Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hoàng Đức Thắng báo cáo kết quả kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV - Ảnh: Lê Minh
Riêng về xây dựng pháp luật Quốc hội cho ý kiến và thông qua 26 dự án luật và nghị quyết, trong đó, có 17 dự án luật và 9 nghị quyết. Kỳ họp có nhiều ý kiến phát biểu, tranh luận, chất vấn nhất. Tổng cộng tại kỳ họp đã có 1.103 lượt đại biểu Quốc hội phát biểu tại 7 phiên thảo luận tổ; 1.099 lượt đăng ký, 601 lượt đại biểu Quốc hội phát biểu và 121 lượt tranh luận tại 29 phiên thảo luận tại hội trường; 457 lượt đại biểu Quốc hội đăng ký, 152 lượt đại biểu thực hiện quyền chất vấn, chưa kể chất vấn bằng văn bản.
Sau 22,5 ngày làm việc, với tinh thần đổi mới, đoàn kết, dân chủ, trí tuệ, khẩn trương và trách nhiệm cao, kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XV đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra với kết quả: thông qua 7 luật, 9 nghị quyết, cho ý kiến đối với 10 dự án luật khác; lấy phiếu tín nhiệm đối với 44 người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn...
Trước kỳ họp thứ 5 và thứ 6, Quốc hội khóa XV, Đoàn ĐBQH tỉnh đã tổ chức nhiều hình thức lấy ý kiến góp ý vào các dự thảo luật trình Quốc hội. Trong đó, Đoàn ĐBQH đã gửi 115 lượt văn bản lấy ý kiến tham gia góp ý đối với 15 dự thảo Luật đến các cơ quan, đơn vị liên quan. Tính đến ngày 29/11/2023, Đoàn ĐBQH tỉnh đã nhận được 66 văn bản phản hồi của các đơn vị, trong đó, có 33 văn bản có ý kiến tham gia góp ý, 33 văn bản thống nhất với các dự thảo luật; nhiều đơn vị không có ý kiến phản hồi.
Từ sau kỳ họp thứ 4 đến trước kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV, Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh thực hiện việc theo dõi, tổng hợp kết quả giải quyết 152 ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị tại địa phương. Tính đến ngày 30/11/2023, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đã nhận được 143 văn bản trả lời của các sở, ngành, địa phương liên quan đối với 148 ý kiến, kiến nghị của cử tri.
Tuy nhiên, bên cạnh một số kết quả đạt được, việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri vẫn còn một số hạn chế. Từ những vấn đề này, đề nghị HĐND, UBND, các cấp, ngành, địa phương cần nghiêm túc thực hiện trách nhiệm theo thẩm quyền trong việc tham gia xây dựng pháp luật cũng như giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri qua Đoàn ĐBQH tỉnh theo luật định. Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ theo dõi, tổng hợp thường kỳ vấn đề này và mong tất cả cùng đề cao trách nhiệm để thực hiện tốt hơn nữa công tác dân nguyện quan trọng này.
Tại kỳ họp, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đào Mạnh Hùng thông báo hoạt động Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền năm 2023. Góp phần tích cực vào kết quả tăng trưởng chung của tỉnh, với vai trò là trung tâm khối đại đoàn kết toàn dân, MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên luôn bám sát nhiệm vụ chính trị; chủ động, kịp thời thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, đoàn kết, tập hợp các tầng lớp nhân dân, các dân tộc, tôn giáo tham gia chấp hành và thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của tỉnh. Nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân qua nhiều kênh thông tin, kịp thời phản ánh với cấp ủy, chính quyền giải quyết, tạo sự đồng thuận cao trong Nhân dân.
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đào Mạnh Hùng báo cáo tại kỳ họp hoạt động Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền năm 2023 - Ảnh: Lê Minh
Tập trung huy động nguồn lực để hỗ trợ các địa phương thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và các hoạt động an sinh xã hội... Thông qua việc nắm bắt tình hình Nhân dân, tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh và hoạt động giám sát, tại kỳ họp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh kiến nghị HĐND, UBND tỉnh tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri về những vấn đề còn tồn tại trên các lĩnh vực.
Đề nghị Thường trực HĐND tỉnh bổ sung nội dung thảo luận, chất vấn các vấn đề Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền định kỳ vào kỳ họp HĐND 6 tháng và cuối năm để có cơ sở chỉ đạo cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu, đề xuất biện pháp giải quyết theo các quy định của Luật tổ chức chính quyền địa phương, Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở, Quyết định 907-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy quy định trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp thu, giải quyết các kiến nghị của MTTQ, các đoàn thể chính trị-xã hội và Nhân dân sau giám sát, phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và các quy định hiện hành.
Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Lê Hồng Quang báo cáo công tác xét xử năm 2023, chương trình công tác năm 2024 - Ảnh: Lê Minh
Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Dương Xuân Sanh báo cáo công tác kiểm sát năm 2023, chương trình công tác năm 2024 - Ảnh: Lê Minh
Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa- Xã hội HĐND tỉnh Hồ Thị Thu Hằng trình bày báo cáo thẩm tra - Ảnh: Lê Minh
Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh Ly Kiều Vân trình bày báo cáo thẩm tra - Ảnh: Lê Minh
Cũng tại kỳ họp, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Lê Hồng Quang báo cáo công tác năm 2023, chương trình công tác năm 2024 của Tòa án nhân dân tỉnh; Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Dương Xuân Sanh báo cáo công tác năm 2023, chương trình công tác năm 2024 của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Hồ Thị Thu Hằng báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh; Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh Ly Kiều Vân báo cáo thẩm tra của Ban Dân tộc HĐND tỉnh.
Báo Quảng Trị Online sẽ tiếp tục thông tin diễn biến của kỳ họp đến bạn đọc.
Minh Đức
 

Nguồn tin: baoquangtri.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây