MTTQ Việt Nam phường 3: Dấu ấn một nhiệm kỳ

Chủ nhật - 28/01/2024 09:52 446 0
Toàn phường 3, thị xã Quảng Trị có diện tích tự nhiên là 1,85 km² hiện có 2739 hộ với 10.255 nhân khẩu, sinh sống trên 8 khu dân cư, trên địa bàn phường hiện có 2 tổ chức Tôn giáo đó là Phật giáo và Công giáo, với 1117 người dân là đồng bào có đạo.
Kế thừa và phát huy truyền thống đoàn kết và trách nhiệm, sứ mệnh của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, trong thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) phường đã làm tốt chức năng đoàn kết, tập hợp, tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân vượt qua khó khăn, thử thách, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện các cuộc vận động lớn của Đảng, Nhà nước, Mặt trận và đạt được những kết quả thiết thực. Khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn ngày càng được củng cố, mở rộng và tăng cường, tạo nguồn sức mạnh, động lực chủ yếu góp phần quan trọng phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân, an sinh xã hội bảo đảm, sự đồng thuận xã hội ngày càng cao, quốc phòng - an ninh được tăng cường, chính trị ổn định. Các phong trào, cuộc vận động do Mặt trận phường và các tổ chức thành viên phát động ngày càng đi vào cuộc sống, được đông đảo nhân dân hưởng ứng, ủng hộ, tạo ra khí thế thi đua sôi nổi, thiết thực, góp phần không nhỏ vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã được triển khai thực hiện, tạo được sức lan tỏa lớn trong hệ thống chính trị và toàn thể Nhân dân trên địa bàn.

Giải bóng chuyền hơi nam - nữ phối hợp chào mừng Địa hội đại biểu MTTQ Việt Nam phường 3, lần thứ IV, nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Trong nhiệm kỳ 2019 – 2024,  MTTQ Việt Nam phường 3 có nhiều hình thức đổi mới hoạt động, tập hợp lực lượng, không chỉ bằng công tác tuyên truyền, mà còn thông qua nhiều phong trào thi đua yêu nước; qua đó góp phần mở rộng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tạo sức mạnh to lớn đóng góp vào sự phát triển của địa phương; tiêu biểu là trong xây dựng các hoạt động xây dựng văn minh đô thị; công tác phòng, chống dịch Covid-19; công tác phòng chống và khắc phục hậu quả lũ lụt; công tác vận động giải phóng mặt bằng, nhất là các công trình, dự án trên địa bàn phường. Trong đó nổi bật: thực hiện 89 cuộc tuyên truyền vận động các tầng lớp Nhân dân đẩy mạnh các hoạt động phổ biến chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, tổ chức triển khai thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động vào các dịp lễ trọng của quê hương, đất nước ;15 hội nghị về các Luật và đề án của Mặt trận các cấp, từ đó, góp phần nâng cao nhận thức, tạo chuyển biến tích cực trong hành động của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân; Quỹ "Vì người nghèo" đã được triển khai sâu rộng và đã được Nhân dân, cơ quan đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài địa bàn hưởng ứng tham gia, đã huy động được 256 triệu đồng; hỗ trợ xây dựng mới  11 nhà và sửa chữa 06 nhà đại đoàn kết, với tổng nguồn kinh phí 922 triệu đồng; trao tặng 2.072 xuất quà cho hộ nghèo, cận nghèo, người khó khăn đột xuất …, tổng kinh phí 1.047 triệu đồng; số hộ nghèo giảm dần theo tiêu chí còn 20 hộ; Trong đại dịch Covid -19 và đợt lũ lụt năm 2020 Nhân dân đã đoàn kết, chung sức, đồng lòng góp phần kiểm soát và phòng, chống đại dịch thành công, khắc phục hậu quả phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội kết quả vận động 6.287 xuất quà trị giá bằng tiền khoảng 2.171  triệu đồng .
Thực hện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” Mặt trận tham gia giải phóng mặt bằng đường và khu đô thị Võ Văn Kiệt, mở rộng đường Nguyễn Du, vận động 01 hộ dân ở khu phố 3 hiến 100m2 đất để mở thông tuyến đường hẻm, phát động xây dựng các tuyến đường Sáng - xanh - sạch - đẹp, vận động xã hội hóa các công trình công cộng như: nhà văn hóa, đường bê tông, lắp đặt điện chiếu sáng, trang trí làm đẹp các tuyến đường, xây dựng đường cờ tổ quốc,… Công tác tuyên truyền vận động, phối hợp tổ chức thực hiện tốt công tác dân số, gia đình và công tác khuyến học , khuyến tài phát huy có hiệu quả mô hình " gia đình học tập" "Dòng họ học tập", "Đơn vị học tập", "Cộng đồng học tập"; trong 5 năm có 44 thanh niên nhập ngũ Quân đội và 10 Công an, hằng năm điều đạt và vượt chỉ tiêu giao; Đến nay có 8/8 khu dân cư đạt chuẩn văn hóa, số hộ được công nhận gia đình văn hóa toàn phường có 2136/2161 hộ được công nhận gia đình văn hóa, đạt tỷ lệ 98,8%.

Cử tri phường 3, thị xã Quảng Trị bày tỏ tâm tư nguyện vọng trước Đại biểu Quốc hội tỉnh
Ban Thanh tra Nhân dân phường tham gia 22 cuộc giám sát chuyên đề đối với chính quyền, thành lập 41 Ban GSĐTCCĐ tổ chức giám sát 41 công trình lớn nhỏ, tổ chức phản biện 17 nội dung liên quan đến quy hoạch xây dựng, chính sách, chương trình kinh tế, nhiệm vụ quốc phòng-an ninh của phường, hằng năm 08 Ban công tác mặt trận chủ trì tham gia góp ý cho đảng viên, 8 khu phố có 8 tổ hòa giải đã tổ chức hòa giải thành 17/21 sự việc mâu thuẫn trong khu dân cư.  Phối hợp thực hiện thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội  khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; phối hợp tổ chức các hội nghị tiếp xúc giữa đại biểu Quốc hội 04 cuộc với 15 ý kiến cử tri tham gia, HĐND tỉnh 07 cuộc với 35 ý kiến cử tri tham gia, HĐND Thị xã 21 cuộc với 96 ý kiến cử tri tham gia, HĐND phường 21 cuộc vớ 62 ý kiến cử tri tham gia.

Lễ bàn giao nhà Đại đoàn kết cho bà Lê Thị Mai, phường 3, thị xã Quảng Trị
Ông Đoàn Đức Thuận, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam phương 3, cho biết  trong nhiệm kỳ qua, MTTQVN phường và  khu dân cư đã triển khai các chương trình hành động, bám sát vào Nghị quyết Đại hội và được cụ thể hóa bằng chương trình, kế hoạch, hàng năm đều đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ chương trình phối hợp thống nhất hành động công tác Mặt trận, qua đó góp phần thực hiện hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 09/09 chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam phường lần thứ III, nhiệm kỳ 2019 -2024 đã đề ra đều đạt và vượt.
Để có được những kết quả nêu trên Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường đã tích cực, đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng phối hợp thống nhất hành động với các tổ chức thành viên, phát động các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động của Mặt trận và các cấp ngành phát động. Quá trình tổ chức thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, mặt trận các cấp đã phối hợp chặt chẽ, hiệp thương dân chủ, thống nhất, có sự điều hòa, phối hợp với các tổ chức thành viên, nhất là các tổ chức chính trị xã hội, tạo được sự đồng bộ trong hoạt động. Nêu cao vai trò đại diện, bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân, tôn trọng và lắng nghe ý kiến của nhân dân, phát huy dân chủ thông qua các hoạt động giám sát và phản biện xã hội, Ban Thanh tra nhân dân, giám sát đầu tư của cộng đồng, tổ hòa giải cơ sở tích cực chủ động tham gia có hiệu quả các nội dung theo luật định.
Từ kết quả đó trong nhiệm kỳ 2024 -2029, với tinh thần “Đoàn kết, dân chủ, đổi mới, phát triển”, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường 3 lần thứ IV, nhiệm kỳ 2024 - 2029 đã đề ra 9 nhiệm vụ và 05 chương trình hành động, kêu gọi các tầng lớp nhân dân Phường 3 tăng cường thực hành dân chủ xã hội chủ nghĩa, đồng thuận, đoàn kết, chung sức quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng Phường 3 ngày càng văn minh và phát triển bền vững./.

Tác giả bài viết: PHÚC NGUYÊN

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây