Nâng cao hiệu quả cải cách hành chính đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ

Thứ năm - 29/02/2024 14:22 2.582 0
QTO - Những năm qua, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có nhiều nỗ lực trong công tác cải cách hành chính. Tích cực, chủ động trong xây dựng môi trường đầu tư an toàn và minh bạch, nâng cao hiệu quả quản lý điều hành. Duy trì tốt tỉ lệ giải quyết thủ tục hành chính trước hạn, đúng hạn; công tác số hóa thành phần hồ sơ được thực hiện nghiêm túc, tỉ lệ số hóa hồ sơ được nâng cao. Tính đến tháng 11/2023 tỉ lệ số hóa đầy đủ thành phần hồ sơ khi tiếp nhận đạt 92,55%; tỉ lệ số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính đạt 94,06%. Bên cạnh đó, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tích cực trong thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Việc đẩy mạnh triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác cải cách hành chính được quan tâm tổ chức thực hiện và đạt được nhiều kết quả khả quan.
Cán bộ bộ phận một cửa Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Trị -Ảnh: L.K
Cán bộ bộ phận một cửa Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Trị -Ảnh: L.K

Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung liên quan đến chỉ số cải cách hành chính, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; chỉ số về hiệu quả và quản trị hành chính công cấp tỉnh.

Tổ chức đối thoại doanh nghiệp năm 2023 với sự tham gia của hơn 20 doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh. Tích cực trong giải quyết khó khăn, vướng mắc cho các nhà đầu tư trong thực hiện các thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên và môi trường thông qua văn bản giấy, thư điện tử hoặc hỗ trợ trực tiếp thông qua điện thoại, đường dây nóng.

Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết có hiệu quả những khiếu nại, tố cáo của công dân. Thường xuyên theo dõi, tiếp nhận, xử lý các phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về các vấn đề tiêu cực trong hoạt động quản lý nhà nước lĩnh vực tài nguyên và môi trường thông qua các đường dây nóng.

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương và nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành.

Thực hiện đúng quy định đạo đức công vụ đối với công chức; đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức lao động cũng như chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của ngành tài nguyên và môi trường. Sử dụng hiệu quả thời gian làm việc hành chính.

Nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân; đảm bảo người dân không phải chi thêm tiền để thực hiện các thủ tục hành chính, đặc biệt là các thủ tục về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, lãng phí, thực hiện tốt quy chế dân chủ, văn hóa công sở.

Thực hiện nghiêm các quy định, quy trình trong công tác quản lý cán bộ. Tăng cường công tác tự kiểm tra, giám sát nội bộ, ngăn chặn những hành vi sai phạm trong hoạt động công vụ của cán bộ, công chức.

Để tiếp tục triển khai có hiệu quả công tác cải cách hành chính, trong thời gian tới, Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tham mưu xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, tính đồng bộ, cụ thể, khả thi, minh bạch, ổn định và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Thực hiện đầy đủ việc đánh giá tác động của chính sách (nếu có) trong quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. Rà soát, kịp thời sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành. Triển khai thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo về chất lượng và tiến độ.

Thực hiện hiệu quả công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, tập huấn nghiệp vụ, bồi dưỡng cập nhật kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngành tài nguyên và môi trường.

Kịp thời cập nhật, sửa đổi, bổ sung các thủ tục hành chính phù hợp quy định do trung ương ban hành mới, trình UBND tỉnh công bố danh mục theo đúng quy định; niêm yết công khai đúng quy định tại trụ sở Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và trên trang thông tin điện tử của sở để tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức tiếp cận, thực hiện và giám sát việc thực hiện thủ tục hành chính.

Đẩy mạnh thực hiện các giải pháp đơn giản thủ tục hành chính và tập trung giải quyết dứt điểm tình trạng giải quyết thủ tục hành chính trễ hạn nhằm tạo điều kiện thuận lợi, đem lại sự hài lòng của người dân và tổ chức khi tiến hành các thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Vận hành, khai thác có hiệu quả Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính.

Tiếp tục triển khai hiệu quả các nghị định của Chính phủ liên quan đến cơ chế một cửa, thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

Đầu tư phát triển hạ tầng số, trong đó tập trung phát triển hạ tầng truyền dẫn, hệ thống dữ liệu để đáp ứng yêu cầu triển khai thực hiện chính quyền điện tử, chính quyền số, kinh tế số, xã hội số. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động tại cơ quan, đơn vị.

Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao đạo đức công vụ, thực thi nhiệm vụ gắn với vị trí, chức danh và yêu cầu nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Tăng cường công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình trong quản lý tài chính công; tăng cường phân cấp, tạo quyền chủ động cho đơn vị sự nghiệp công lập. Quản lý hiệu quả tài sản công. Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, nhất là trong lĩnh vực đầu tư công và quản lý tài sản công.

Tiếp nhận, xử lý kịp thời các phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính. Nâng cao chất lượng hoạt động bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và tại Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh, các Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai.

Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên cổng dịch vụ công quốc gia và cổng dịch vụ công của tỉnh. Kiện toàn tổ chức bộ máy, bố trí cán bộ có năng lực, phẩm chất đạo đức thực hiện việc giải quyết thủ tục hành chính ở các lĩnh vực.

Tiếp tục sắp xếp, tổ chức lại các phòng chuyên môn, ban, chi cục thuộc sở chưa đảm bảo theo đúng quy định của Nghị định số 107/2020/NĐ-CP. Hoàn thành việc điều chỉnh, phê duyệt vị trí việc làm theo quy định tại Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 1/6/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và biên chế công chức; Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 về vị trí việc làm và số người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập.

Đặc biệt là chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có số lượng, cơ cấu hợp lý, đủ trình độ và năng lực thi hành công vụ, phục vụ Nhân dân và sự nghiệp phát triển của tỉnh.

Lâm Khanh

Nguồn tin: baoquangtri.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây