Nâng tầm sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Thứ tư - 10/05/2023 08:23 412 0
Ngày 9/5, tại Hà Nội, Hội nghị Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam lần thứ 17, khóa IX đã diễn ra với nhiều nội dung quan trọng. Chủ trì Hội nghị có ông Đỗ Văn Chiến - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; bà Nguyễn Thị Thu Hà - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam; các Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam: Trương Thị Ngọc Ánh, Nguyễn Hữu Dũng, Hoàng Công Thủy.
Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Quang Vinh.
Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Quang Vinh.

Tại Hội nghị, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam đã trình các nội dung để xin ý kiến Đoàn Chủ tịch góp ý vào Đề án tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 – 2029; góp ý vào dự thảo Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi tới Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV; cho ý kiến vào việc triển khai Đề án vận động, hỗ trợ làm nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo của tỉnh Điện Biên…

3 kiến nghị của Mặt trận với Đảng, Nhà nước

Đề cập đến dự thảo Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân trình tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Nguyễn Thị Thu Hà nhắc tới 2 nhóm vấn đề lớn. Trước tiên là 5 vấn đề được chắt lọc, lựa chọn từ kết quả tổng hợp các báo cáo liên quan đến tâm tư, nguyện vọng, ý kiến của cử tri và nhân dân như: Tâm tư, nguyện vọng chung của cử tri và nhân dân; Tình hình phát triển kinh tế; Các vấn đề xã hội; Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Thực hiện chính sách dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam ở nước ngoài và công tác đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân.

Đối với kiến nghị của Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam gửi tới Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Nguyễn Thị Thu Hà nhấn mạnh tới 3 nội dung kiến nghị với Đảng và Nhà nước.

Thứ nhất là chỉ đạo nghiên cứu, có các chính sách, giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn và sớm phục hồi sản xuất cho doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, ổn định việc làm và thu nhập của người lao động; tăng cường hơn nữa công tác quản lý nhà nước, có chế tài đủ mạnh để bảo vệ quyền lợi của người dân.

Thứ hai là chỉ đạo các cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu kỹ và có phản hồi ý kiến góp ý của cử tri và nhân dân, MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi).

Thứ ba là chỉ đạo các cơ quan chức năng nghiên cứu, ban hành văn bản quy phạm pháp luật để phòng, chống, khắc phục tình trạng cán bộ, công chức, viên chức, người có thẩm quyền đùn đẩy, né tránh, sợ trách nhiệm, “giữ an toàn quá mức cần thiết”, không dám giải quyết công việc, trì trệ, ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và cuộc sống của nhân dân.

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến cùng các vị chủ trì Hội nghị. Ảnh: Quang Vinh.
Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến cùng các vị chủ trì Hội nghị. Ảnh: Quang Vinh.

Đề cao vai trò của Mặt trận trong phát huy dân chủ

Góp ý vào Đề án tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029, nhiều ý kiến các vị trong Đoàn Chủ tịch đã nêu ra yếu tố dân chủ trong chủ đề Đại hội.

Nêu ý kiến, ông Lê Bá Trình - nguyên Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam cho rằng, cần tiếp tục nhấn mạnh vấn đề dân chủ để nghiên cứu đưa vào chủ đề Đại hội theo hướng "Dân chủ - Đoàn kết - Đổi mới - Phát triển” đúng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Cùng chung quan điểm, ông Lê Truyền - nguyên Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam cho rằng, cần đưa vấn đề dân chủ vào chủ đề Đại hội. Trong tất cả các văn kiện Đại hội Đảng, Luật MTTQ Việt Nam bao giờ cũng nói “Đoàn kết, dân chủ, đồng thuận xã hội”. Bác Hồ cũng đã nói không có dân chủ thực sự thì không có đoàn kết thực sự. Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII nhấn mạnh Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ, trong đó MTTQ Việt Nam phát huy vai trò nòng cốt chính trị để bảo đảm cho nhân dân làm chủ.

“Quyền và trách nhiệm của MTTQ Việt Nam đều nhắc đến vấn đề dân chủ. Trong giai đoạn hiện nay, phải đề cao vai trò của Mặt trận trong phát huy dân chủ, gắn với đoàn kết, đổi mới, có như vậy sẽ giải quyết được những vấn đề liên quan đến đổi mới tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam trong giai đoạn hiện nay” - ông Truyền nói.

Nhấn mạnh tới ý nghĩa quan trọng của Đề án tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029, ông Nguyễn Túc - Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn về Văn hóa - Xã hội, UBTƯ MTTQ Việt Nam đề xuất, cần tổ chức hội nghị riêng của Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam để bàn bạc, thảo luận về các nội dung của Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X.

Đi sâu góp ý, ông Túc cho rằng cần phải bám được tinh thần của Đại hội XIII của Đảng để bổ sung vấn đề dân chủ vào chủ đề Đại hội: “Đoàn kết - Dân chủ - Đồng thuận - Đổi mới - Phát triển”.

“Đại hội cần có lời kêu gọi nhằm khơi dậy tinh thần yêu nước, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đặc biệt trong thời kỳ mới hiện nay, tinh thần ấy nên được thể hiện mạnh mẽ hơn nữa” - ông Túc đề nghị.

Cùng với nội dung về chủ đề Đại hội, các ý kiến trong Đoàn Chủ tịch cũng cho rằng, cần tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng tập hợp, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân trước Quốc hội. Theo ông Lê Truyền - nguyên Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, việc nâng cao chất lượng báo cáo này của Mặt trận sẽ ngày càng lan tỏa và nhận được sự đồng tình của các tầng lớp nhân dân, từ đó khẳng định vai trò đại diện của MTTQ Việt Nam.

"Trong bản báo cáo kiến nghị cử tri và nhân dân cần có nội dung nêu lại những ý kiến, kiến nghị của Đoàn Chủ tịch ở kỳ họp trước đến kỳ họp này đã làm được việc gì, và chưa làm được gì. Có như vậy mới tăng được trách nhiệm của Mặt trận đối với Quốc hội" - ông Truyền kiến nghị.

Nguyên Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân góp ý thêm, báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của nhân dân cần tăng tính giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận. Những kiến nghị nêu trong báo cáo cần phải đề cập đến những vấn đề được nhân dân và MTTQ các cấp quan tâm, trong đó nên có một số kiến nghị riêng liên quan đến đời sống văn hóa, giáo dục, bởi phát triển kinh tế là cần thiết, nhưng duy trì văn hóa và nòi giống dân tộc là việc làm rất quan trọng.

Tại Hội nghị, nhiều ý kiến cũng đề nghị bổ sung, làm rõ thêm những khó khăn của các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trong giai đoạn hiện nay; đánh giá cao Đề án vận động nguồn lực xã hội hỗ trợ làm nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo của tỉnh Điện Biên là một Đề án có ý nghĩa chính trị, xã hội và tinh thần nhân văn sâu sắc. Việc tổ chức thành công Đề án sẽ thiết thực giúp đỡ các hộ nghèo, cận nghèo, góp phần củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước…

Lựa chọn những người tâm huyết làm công tác Mặt trận

Phát biểu kết luận Hội nghị, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến trân trọng cảm ơn những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của các cụ, các vị, các đồng chí tại Hội nghị, đồng thời đề nghị bộ phận chuyên môn tiếp thu đầy đủ các ý kiến để hoàn thiện các nội dung trong Tờ trình xin ý kiến Đoàn Chủ tịch.

Về Đề án tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh, các ý kiến đều đánh giá cao trách nhiệm chuẩn bị của Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam và góp thêm nhiều ý kiến tâm huyết, xác đáng. Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam sẽ tiếp thu hoàn thiện Đề án để triển khai tổ chức thực hiện.

Từ các ý kiến góp ý về chủ đề Đại hội, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến gợi mở, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ X có thể đưa ra chủ đề: “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển đất nước vì hạnh phúc của nhân dân”.

Về nhân sự Đại hội, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến cho rằng nên cơ cấu theo hướng thiết thực, lựa chọn được những người có lòng yêu nước nồng nàn, tâm huyết với công tác Mặt trận, có uy tín cao, đủ sức tập hợp, củng cố, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Liên quan đến thời gian tổ chức Đại hội, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến cho biết, trên cơ sở các ý kiến góp ý, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam sẽ tổ chức các hội nghị lắng nghe ý kiến góp ý của các vị nguyên lãnh đạo MTTQ Việt Nam; lắng nghe ý kiến của nhân sĩ trí thức tiêu biểu; hội nghị Chủ tịch Ủy ban MTTQ các tỉnh, thành phố để góp ý vào việc triển khai Chỉ thị của Ban Bí thư và Thông tri hướng dẫn của Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam về tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029.

“Với tinh thần dân chủ, đồng thuận, cầu thị, việc tổ chức Đại hội phải thực sự có ý nghĩa chính trị, xã hội, tạo được sức lan tỏa và nâng tầm sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Các ý kiến góp ý sẽ giúp Đại hội lần này thành công hơn lần trước, mỗi lần Đại hội MTTQ Việt Nam là một lần khích lệ tinh thần yêu nước, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, như chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khi kết luận cuộc họp bàn về Chỉ thị lãnh đạo Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024 – 2029” - Chủ tịch Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh.

Đối với nội dung dự thảo Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi tới kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến cho biết, từ nội dung báo cáo của các đoàn Đại biểu Quốc hội, báo cáo của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các tỉnh, thành phố và các tổ chức thành viên, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam đã chỉ đạo tập hợp, tổng hợp những vấn đề mà cử tri và nhân dân quan tâm.

Nhất trí với việc bổ sung, làm rõ thêm những khó khăn của các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trong giai đoạn hiện nay và bổ sung thêm nội dung báo cáo về các kiến nghị của Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam từ kỳ họp trước đến kỳ họp này đã được giải quyết những nội dung nào, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến cho biết, những góp ý này đã làm sâu sắc hơn nữa nội dung báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi tới kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.

Với tinh thần trách nhiệm cao, dân chủ và đoàn kết, các đại biểu tham dự Hội nghị đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam lần thứ 17, khóa IX.

Ông Nguyễn Thiện Nhân - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam:

Dân chủ trong Mặt trận thể hiện cho tiếng nói, tính đại diện của nhân dân

Mỗi từ ngữ được nêu trong chủ đề của Đại hội MTTQ Việt Nam đều mang những ý nghĩa riêng, vì vậy nên có giải thích cụ thể để MTTQ các cấp nắm vững. Trong đó, "đoàn kết" là truyền thống của dân tộc, là trách nhiệm của Mặt trận. Tuy nhiên vế còn lại nên để thành "dân chủ" thay vì "đồng thuận", bởi dân chủ thể hiện tiếng nói của nhân dân, đại diện cho các tầng lớp nhân dân. Về "đổi mới", nên giải thích theo hướng công tác Mặt trận cần phải đổi mới, nhưng Mặt trận phải cho thấy sự đổi mới đó sẽ góp phần nâng cao hiệu quả trong công cuộc đổi mới của đất nước. Về "phát triển" trong chủ đề của Mặt trận cần được nhấn mạnh là công tác Mặt trận đóng góp cho sự phát triển của đất nước để thực hiện mục tiêu phát triển trong tương lai. Đề nghị, có thể sửa chủ đề Đại hội theo hướng "Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới vì sự phát triển của đất nước, vì hạnh phúc của nhân dân".

Vận động hội viên, đoàn viên, thanh niên đồng lòng, chung sức xây nhà cho người nghèo tỉnh Điện Biên

Tiếp thu ý kiến góp ý của các đại biểu tại hội nghị đối với Đề án vận động, hỗ trợ làm nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo của tỉnh Điện Biên, hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến khẳng định, đây là một đề án giàu tính nhân văn và việc triển khai thành công đề án sẽ góp phần nâng cao uy tín, vị thế của MTTQ Việt Nam trong thời gian tới. Chủ tịch Đỗ Văn Chiến mong muốn các cụ, các vị, các đồng chí trong Đoàn Chủ tịch sẽ phát huy tinh thần trách nhiệm, có nhiều cách làm sáng tạo, phù hợp để vận động hội viên, đoàn viên, thanh niên đồng lòng, chung sức, người góp của, người góp công, người có nhiều góp nhiều, người có ít góp ít và mỗi người, mỗi tổ chức cùng cố gắng đóng góp sức mình để tạo nên thành công của Đề án và cùng lan tỏa thông điệp: “Triệu tấm lòng yêu thương - Nghìn mái nhà hạnh phúc”.

Tác giả bài viết: ANH VŨ - TIẾN ĐẠT

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây