Đưa Nghị quyết ĐH Đảng các cấp vào cuộc sống

Mặt trận huyện phối hợp với Hội yêu hoa lan Hướng Hóa hỗ trợ bò giống cho người dân khôi phục sản xuất sau mưa lũ . Ảnh NVT

Mặt trận Huyện Hướng Hóa tham gia khôi phục sản xuất, tạo sinh kế cho người dân để giảm nghèo bền vững

 •   16/02/2022 08:27:00 PM
 •   Đã xem: 643
 •   Phản hồi: 0
Hướng Hóa là huyện miền núi, vùng cao, biên giới, có đông đồng bào dân tộc thiểu số, đời sống của Nhân dân còn thấp, tỷ lệ hộ nghèo còn cao, đặc biệt lại chịu ảnh hưởng nặng nề của đợt mưa lũ lịch sử tháng 10 năm 2020 và dịch bệnh Covid-19 nên đời sống của người dân Hướng Hóa đã khó khăn lại càng khó khăn hơn.
KIÊN ĐỊNH, PHÁT TRIỂN VÀ VẬN DỤNG SÁNG TẠO CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH THEO TINH THẦN HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 4 KHÓA XIII

KIÊN ĐỊNH, PHÁT TRIỂN VÀ VẬN DỤNG SÁNG TẠO CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH THEO TINH THẦN HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 4 KHÓA XIII

 •   16/02/2022 10:43:00 AM
 •   Đã xem: 411
 •   Phản hồi: 0
Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII là một hội nghị rất quan trọng đánh dấu bước phát triển mới trong quan điểm của Đảng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Ở Hội nghị này, Đảng ta tiếp tục nhấn mạnh đến tầm quan trọng của công tác tư tưởng trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; trong đó, đặc biệt nhấn mạnh đến việc kiên định, nghiên cứu phát triển và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho phù hợp với thực tiễn Việt Nam.
Ủy ban MTTQ Việt Nam Phường 5 và Ban Công tác Mặt trận khu phố 9 trao tiền hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết cho một hộ nghèo ở Khu phố 9 - Ảnh: N.P

Một trưởng ban công tác mặt trận tiêu biểu

 •   11/02/2022 09:10:00 AM
 •   Đã xem: 1008
 •   Phản hồi: 0
(QTO) - Đó là ông Phạm Xuân Mượn, Trưởng Ban Công tác Mặt trận Khu phố 9, Phường 5, thành phố Đông Hà. Với 45 năm tuổi đảng, 42 năm tuổi quân, trải qua nhiều cương vị công tác khác nhau, khi về nghỉ hưu, ông Mượn say mê với các hoạt động xã hội, phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm để tiếp tục đóng góp công sức cho sự bình yên của khu phố, hạnh phúc của mỗi gia đình.
Hỗ trợ bò giống cho hộ nghèo tại phường An Đôn. Ảnh Ngọc Lan

Mặt trận Tổ quốc thị xã Quảng Trị với công tác “Hỗ trợ sinh kế” giảm nghèo bền vững

 •   29/11/2021 09:05:00 PM
 •   Đã xem: 1005
 •   Phản hồi: 0
Phát huy vai trò, nhiệm vụ của mình, thời gian qua, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Quảng Trị đã tập hợp, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tích cực kêu gọi, vận động các nguồn để hỗ trợ sinh kế, phát triển kinh tế hộ gia đình. Trong đó, mô hình hỗ trợ sinh kế cho đồng bào tôn giáo phát triển kinh tế thoát nghèo được Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Quảng Trị triển khai thực hiện từ năm 2019 đã đem lại nhiều hiệu quả thiết thực trong công tác giảm nghèo bền vững ở địa phương.
Phóng viên tác nghiệp ở cơ sở - Ảnh: H.V.A

Giải Búa liềm vàng tạo hiệu ứng tích cực trong tuyên truyền về xây dựng Đảng

 •   10/11/2021 03:00:00 PM
 •   Đã xem: 958
 •   Phản hồi: 0
(QTO) - Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng không chỉ là nhiệm vụ của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp, mà cần có sự tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân, trong đó, báo chí có vai trò rất quan trọng.
Quy định mới về việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ

Quy định mới về việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ

 •   08/11/2021 02:59:00 PM
 •   Đã xem: 1105
 •   Phản hồi: 0
(ĐCSVN) - Cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định việc miễn nhiệm, cho từ chức trong thời gian 10 ngày làm việc; trường hợp cần thiết vì lý do khách quan thì có thể kéo dài không quá 15 ngày làm việc.
Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Gio Linh tặng quà cho gia đình chính sách - Ảnh: T.T

Đảng bộ cơ quan Mặt trận và các đoàn thể huyện Gio Linh tích cực học tập và làm theo Bác

 •   08/11/2021 02:58:00 PM
 •   Đã xem: 595
 •   Phản hồi: 0
(QTO) - Thời gian qua, Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Mặt trận và các đoàn thể huyện Gio Linh đã chú trọng việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng. Trong đó, việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05- CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được thực hiện nghiêm túc, trở thành sinh hoạt chính trị thường xuyên của đảng bộ, chi bộ.
Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: Trí Dũng

TOÀN VĂN KẾT LUẬN HỘI NGHỊ LẦN THỨ TƯ BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHOÁ XIII

 •   29/10/2021 02:56:00 PM
 •   Đã xem: 561
 •   Phản hồi: 0
(Mặt trận) - Kết luận Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá.
Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII.

Ban hành quy định mới về 19 điều Đảng viên không được làm

 •   28/10/2021 02:53:00 PM
 •   Đã xem: 374
 •   Phản hồi: 0
VOV.VN - Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa ký quy định số 37-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm.
Diễn đàn sinh hoạt chi bộ là hình thức sinh hoạt đảng được Đảng bộ Công ty Điện lực Quảng Trị chú trọng tổ chức trong thời gian qua - Ảnh: H.N.K

Đổi mới mạnh mẽ hình thức, nội dung sinh hoạt chi bộ

 •   19/10/2021 02:51:00 PM
 •   Đã xem: 2308
 •   Phản hồi: 0
(QTO) - Những năm qua, Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc thực hiện nhiều giải pháp đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng sinh hoạt, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Phóng viên Báo Quảng Trị có cuộc phỏng vấn đồng chí ĐỖ THỊ LÝ, TUV, Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh xung quanh vấn đề này.
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Quảng Trị- Ảnh: NV

Báo cáo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII

 •   11/10/2021 02:50:00 PM
 •   Đã xem: 348
 •   Phản hồi: 0
(QTO) - Chiều nay 11/10/2021, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc báo cáo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII. Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hồ Đại Nam dự hội nghị tại điểm cầu Quảng Trị.
Tiếp tục xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống

Tiếp tục xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống

 •   11/10/2021 02:48:00 PM
 •   Đã xem: 439
 •   Phản hồi: 0
(QTO) - Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành (BCH) Trung ương Đảng khóa XIII đã thảo luận, thống nhất ban hành Kết luận tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác giáo dục, rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất, đạo đức, lối sống, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; ngăn chặn, đẩy lùi, kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm minh các hành vi tham nhũng, tiêu cực, sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đối với Đảng bộ tỉnh Quảng Trị, qua sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã đánh giá kết quả tổng thể trên các mặt đạt được cũng như những hạn chế, từ đó đề ra những nhiệm vụ, giải pháp cho thời gian tới trong việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII.
Toàn cảnh Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII. Ảnh tư liệu: Trí Dũng/TTXVN

Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực - Kiên quyết hơn trong nhiệm kỳ XIII

 •   03/10/2021 02:41:00 PM
 •   Đã xem: 378
 •   Phản hồi: 0
Một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ Đại hội XIII đã được Đảng ta xác định là: "Tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh phòng chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, "lợi ích nhóm", những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ...".
Tuổi trẻ trong lĩnh vực y tế miệt mài trên tuyến đầu phòng, chống COVID-19 - Ảnh: Đ.T

Bồi đắp sức thanh xuân của Đảng

 •   29/09/2021 02:36:00 PM
 •   Đã xem: 501
 •   Phản hồi: 0
(QTO) - Trước khi đi xa, Bác Hồ kính yêu đã dặn lại trong bản Di chúc thiêng liêng: “Đoàn viên và thanh niên ta nói chung là tốt, mọi việc đều hăng hái xung phong, có chí tiến thủ. Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa “hồng” vừa “chuyên”; “Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết”…
Lễ gắn biển công trình thanh niên “Điểm quét mã QR tuyên truyền quảng bá du lịch tỉnh Quảng Trị”. Ảnh TQ

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, MẠNG XÃ HỘI TRONG CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA ĐOÀN

 •   08/09/2021 02:34:00 PM
 •   Đã xem: 1665
 •   Phản hồi: 0
Như chúng ta đã biết, cuộc cách mạng 4.0 ngày càng tác động to lớn đến đời sống xã hội, trong đó công nghệ thông tin, mạng xã hội có vai trò đặc biệt quan trọng, có sức lan tỏa mạnh mẽ, ảnh hưởng lớn đến đời sống của giới trẻ mọi lĩnh vực, ngành nghề khác nhau. Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cũng không nằm ngoài sự ảnh hưởng đó. Với sự phát triển như vũ bảo của công nghệ thông tin và mạng xã hội đã giúp thế hệ trẻ có nhiều cơ hội phát triển, làm việc, cống hiến, thể hiện mình góp phần kiến thiết, xây dựng và phát triển quê hương, đất nước.
Vợ chồng ông Thái Bình Xuân răn dạy con cháu siêng năng học tập, tu dưỡng đạo đức để trở thành người có ích cho xã hội - Ảnh: T.T

Những gia đình đảng viên gương mẫu

 •   07/09/2021 02:32:00 PM
 •   Đã xem: 382
 •   Phản hồi: 0
(QTO) - Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến vai trò của gia đình. Bác khẳng định: “Quan tâm đến gia đình là đúng vì nhiều gia đình cộng lại mới thành xã hội, gia đình tốt thì xã hội mới tốt, xã hội tốt thì gia đình càng tốt hơn, hạt nhân của xã hội là gia đình. Chính vì vậy, muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội là phải chú ý hạt nhân cho tốt”. Khắc ghi lời Bác dạy, nhiều đảng viên đã phát huy tinh thần cách mạng của quê hương, truyền thống gia đình để răn dạy, giáo dục con cháu nỗ lực phấn đấu, rèn luyện để được đứng vào hàng ngũ của Đảng, từ đó góp sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.
Tin hoạt động của UBMTTQVN thành phố Đông Hà

Tin hoạt động của UBMTTQVN thành phố Đông Hà

 •   05/11/2016 10:07:00 AM
 •   Đã xem: 339
 •   Phản hồi: 0
Thời gian qua trên địa bàn tỉnh Quảng Trị các hộ nông dân, ngư dân, chủ trang trại, tổ hợp tác, hợp tác xã sản xuất trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản đã bị ảnh hưởng do sự cố môi trường do Formosa gây ra đã thiệt hại khai thác, nuôi trồng thủy sản ảnh hưởng đời sống của nhân dân.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây