MẶT TRẬN THỊ TRẤN LAO BẢO NHIỆM KỲ 2019-2024 - ĐỔI MỚI PHƯƠNG THỨC HOẠT ĐỘNG, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC MẶT TRẬN.

Thứ hai - 26/02/2024 16:21 557 0
Lao Bảo là thị trấn biên giới, có 9,8km đường biên giáp với huyện Sê Pôn của nước Cộng hòa dân chủ Nhân dân Lào. Diện tích tự nhiên 1.717 ha; dân số 3.177 hộ/13.885 nhân khẩu, phân bố dân cư trên địa bàn 8 khóm và 3 bản; có Trung tâm thương mại, Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo và Quốc lộ 9 thông thương, giao lưu với các nước trong khu vực, là điểm đầu trên tuyến “Hành lang kinh tế Đông-Tây” của tỉnh; có nhiều cơ quan, đơn vị và các công ty, doanh nghiệp đang hoạt động. Lao Bảo được xem là địa bàn chiến lược trong hội nhập và phát triển kinh tế, VH-XH; trọng điểm về QP-AN và đối ngoại của huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2023 và phát động xây dựng khu dân cư điển hình trong tham gia BHYT và BHXH tự nguyện ở KDC Cao Việt
Trong nhiệm kỳ qua với quyết tâm chính trị cao, Đảng bộ, chính quyền đã cùng với Nhân dân toàn thị trấn vượt qua khó khăn, thách thức, tranh thủ thời cơ thuận lợi để khai thác tiềm năng thế mạnh, tập trung đẩy mạnh nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội đảm bảo quốc phòng - an ninh. Nhiều chủ trương lớn của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị trấn lần thứ XV được hiện thực hóa; nhiều chỉ tiêu, mục tiêu quan trọng đạt và vượt so với kế hoạch đề ra; thương mại - dịch vụ tiếp tục đóng vai trò là ngành kinh tế chủ đạo… Bằng sự nỗ lực, quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tầng lớp Nhân dân đã thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh, khắc phục hậu quả thiên tai, phục hồi và phát triển kinh tế, ổn định xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh; Các chương trình, mục tiêu, an sinh xã hội được quan tâm, công tác giáo dục đào tạo, quy mô trường lớp ngày càng phát triển; Công tác bảo vệ môi trường, y tế, dân số, gia đình và trẻ em, chăm sóc sức khỏe Nhân dân không ngừng được cải thiện; đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân không ngừng được chăm lo và nâng cao, hộ nghèo giảm qua hàng năm; các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước có sự lan tỏa sâu rộng, thiết thực, hiệu quả trong cộng đồng dân cư,... Điều đó đã khẳng định sự đúng đắn trong việc thực hiện khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo nền tảng vững chắc, là nhân tố quan trọng góp phần ổn định chính trị - xã hội và phát triển của thị trấn Lao Bảo.
Mặt trận thị trấn thường xuyên lắng nghe, nắm bắt tình hình tư tưởng, tập hợp ý kiến, nguyện vọng, hiến kế của Nhân dân để phản ánh kịp thời đến cấp ủy Đảng, chính quyền, từ đó kịp thời có hướng chỉ đạo, xử lý, không để phát sinh các điểm nóng; bám sát các Nghị quyết, Chỉ thị, chương trình, kế hoạch, chủ trương của Đảng và Nhà nước để kịp thời thông tin và định hướng dư luận trong Nhân dân, tăng cường các biện pháp tuyên truyền, phản bác các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, củng cố khối đoàn kết dân tộc. Trong 5 năm qua, UBMT thị trấn đã phối hợp với các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền từ thị trấn đến các khóm, bản trên tất cả các lĩnh vực: kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước,... với hơn 96 đợt/ 9.360 lượt người tham dự.

Ủy ban MTTQ Việt Nam thị trấn Lao Bảo trao quà hỗ trợ người dân bị ảnh hướng bởi lũ lụt
Phát huy tinh thần, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức thành viên và các tầng lp Nhân dân trong triển khai thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đô thị văn minh”, phát huy vai trò tự quản, tính sáng tạo của Nhân dân trong việc tham gia phát triển kinh tế, xây dựng văn hoá, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng vững mạnh. Từ đó, đã xuất hiện nhiều mô hình hay, sáng tạo, hiệu quả như mô hình “Ngày chủ nhật xanh”, “xây dựng tuyến đường xanh - sạch - đẹp - văn minh”; “Khu dân cư không có tội phạm và tệ nạn xã hội”; mô hình “Tổ cảm hóa giáo dục, giúp đỡ người sử dụng, người nghiện ma túyTổ tự quản”, “Tổ hòa giải cơ sở”,...
Mặt trận và các tổ chức thành viên thực hiện tốt Cuộc vận động “Vì người nghèo” góp phần thực hiện tốt công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội. Trong 5 năm qua đã vận động được 301.054.873đ ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”. Trong nhiệm kỳ, cùng với sự hỗ trợ của Tỉnh, Huyện, Mặt trận, các đoàn thể thị trấn và Ban vận động quỹ của thị trấn đã xây dựng và sửa chữa 35 nhà ở đại đoàn kết, nhà tình thương cho hộ nghèo, giúp đỡ nhiều gia đình phát triển sản xuất, hỗ trợ người đau ốm,... với tổng trị giá 1,12 tỷ đồng. Bên cạnh đó, thực hiện hỗ trợ các đoàn thể xây dựng 12 mô hình sinh kế tổng trị giá 60 triệu đồng, qua đó đã tạo điều kiện cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, giúp các hộ gia đình vươn lên thoát nghèo.

Ủy ban MTTQ Việt Nam, Hội LHPN thị trấn Lao Bảo chuẩn bị các suất ăn hỗ trợ người dân bị ảnh hướng bởi lũ lụt.
Quán triệt Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 26/10/2022 của Ban Bí thư về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, MTTQ thị trấn tập trung thực hiện chức năng giám sát, phản biện xã hội theo Quyết định 217-QĐ/TW, Quyết định 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội thị trấn phối hợp tổ chức giám sát về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Chỉ đạo kiện toàn Ban Thanh tra nhân dân với tổng số 9 thành viên. Ban Giám sát đầu tư cộng đồng được thành lập theo từng công trình cụ thể, đã tổ chức giám sát 12 công trình đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn. Thông qua hoạt động giám sát, nhiều công trình, dự án trên địa bàn thị trấn đã huy động Nhân dân tham gia giám sát một cách chặt chẽ, góp phần tạo sự chuyển biến trong công tác quy hoạch, quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng, bảo vệ môi trường, chấp hành quy trình kỹ thuật đầu tư xây dựng, khắc phục nhũng lãng phí, thất thoát trong đầu tư xây dựng; từng bước tạo niềm tin của Nhân dân đối với chính quyền các cấp trong quá trình thực hiện các chính sách, pháp luật và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, mối quan hệ thân thiết của Nhân dân các khóm, bản giáp biên giới với nước bạn Lào, góp phần bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia. Tăng cường giao lưu hợp tác phát triển kinh tế, văn hóa giữa Nhân dân hai bên biên giới; thăm hỏi, chúc mừng nhân dịp lễ, tết, các sự kiện quan trọng của mỗi bên; trao đổi thông tin nhằm đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, buôn lậu qua biên giới.
Mặt trận và các đoàn thể thị trấn tích cực phối hợp với lực lượng chức năng trên địa bàn để tuyên truyền, vận động Nhân dân hai bên biên giới không xuất nhập cảnh, xuất nhập biên trái phép, giúp đỡ nhau trong làm ăn, sản xuất, nâng cao thu nhập và phát triển kinh tế, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, đoàn kết gắn bó, hữu nghị giữa cư dân hai bên biên giới góp phần thực hiện thắng lợi chủ trương đối ngoại Nhân dân của Đảng, Nhà nước ta. Trong nhiệm kỳ, đã tham dự 8 cuộc giao ban kết nghĩa Bản - Bản của 3 cặp bản hai bên biên giới. Phối hợp với các tổ chức vận động trao quà hỗ trợ Nhân dân các bản kết nghĩa của nước bạn Lào bị ảnh hưởng dịch Covid-19.
Có thể khẳng định rằng, trong nhiệm kỳ qua, Ban Thường trực UBMT thị trấn đã tích cực, đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng phối hợp thống nhất hành động với các tổ chức thành viên, phát động các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động của Mặt trận và các cấp phát động. Đã hoàn thành 100% các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam thị trấn lần thứ X đề ra, MTTQ đã có những đóng góp quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo QP-AN của địa phương; chủ động tham mưu với cấp ủy Đảng phối hợp chặt chẽ với Chính quyền để giải quyết kịp thời các vấn đề nảy sinh trong Nhân dân; mở rộng các hình thức thu thập, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của các tầng lớp Nhân dân, đồng thời chuyển tải các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, vận động Nhân dân chấp hành và thực hiện. Đạt được những kết quả quan trọng đó, bên cạnh sự quyết tâm, nỗ lực của đội ngũ cán bộ Mặt trận từ thị trấn đến Ban công tác Mặt trận khu dân cư, còn có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, của Ban Thường vụ, BCH Đảng bộ thị trấn, sự quan tâm phối hợp tạo điều kiện của Chính quyền và các tổ chức thành viên, sự đồng thuận hưởng ứng của các tầng lớp Nhân dân.

Tác giả bài viết: HOÀNG YẾN

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây