Mặt trận Tổ quốc Phường 5 dấu ấn một nhiệm kỳ

Thứ ba - 16/01/2024 21:54 789 0
Trong nhiệm kỳ qua, UBMTTQ Việt Nam Phường 5 thành phố Đông Hà đã tích cực triển khai nhiều giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả các phong trào, cuộc vận động do các cấp phát động. Qua đó, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh, đồng thời hướng tới việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân một cách tốt nhất.
Với vai trò cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân, thời gian qua, Ủy ban MTTQ Phường 5 thành phố Đông đã chú  trọng nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Trong đó, MTTQ phường khu phố đã phối hợp với chính quyền, các tổ chức thành viên liên quan tập trung tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, cuộc vận động đã thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia.
Đặc biệt, quán triệu sâu rộng tư tưởng đại đoàn kết của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhất là Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ XIII; các chương trình trọng tâm về phát triển kinh tế - xã hội của phường; tiếp tục triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của các cấp về Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tuyên truyền phổ biến Luật, đề án của Mặt trận. Từ đó, góp phần nâng cao nhận thức, tạo chuyển biến tích cực trong hành động của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, mối quan hệ giữa Đảng, chính quyền, Mặt trận và Nhân dân càng được gắn bó; sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc được cũng cố.
Thường xuyên lắng nghe, nắm bắt tình hình tư tưởng, tập hợp ý kiến, nguyện vọng, hiến kế của nhân dân để phản ánh kịp thời đến cấp ủy đảng, chính quyền có hướng chỉ đạo, xử lý không để phát sinh các điểm nóng. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, thành lập Fanpage, phối hợp với các đơn vị truyền thông, thông tin kịp thời những sự kiện quan trọng đến với Nhân dân, tổ chức 30 đợt tuyên truyền có 26.330 lượt người tham gia. Phát huy tốt vai trò, trách nhiệm và sự đóng góp của các tôn giáo trong xây dựng khối đại đoàn kết, nỗi bật triển khai thực hiện mô hình Phật tử chùa Từ Minh tham gia giữ gìn ANTT và xây dựng văn minh đô thị”.
Chính sự tập hợp, đoàn kết, phát huy sức mạnh cộng đồng nên mối quan hệ giữa Đảng, nhà nước với Nhân dân ngày càng gắn bó; hàng năm 100% khu dân cư đều tổ chức sôi nỗi các hoạt động ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc cả phần lễ và phần hội, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Thông qua ngày hội, toàn phường đã biểu dương, khen thưởng 452 tập thể, cá nhân, gia đình tiêu biểu, hỗ trợ, động viên, tặng 995 suất quà cho hộ gia đình khó khăn, hộ nghèo, hộ vươn lên thoát nghèo với trị giá trên 298 triệu đồng. Đồng thời, qua đó phát động giao ước thi đua, tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, TDTT sôi nổi, khích lệ, khơi dậy tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái trong nhân dân.
Các cuộc vận động, phong trào thi đua được UBMT phường quan tâm chỉ đạo triển khai thiết thực, sáng tạo và hiệu quả. UBMT phường cùng với các tổ chức chính trị, xã hội đã tổ chức triển khai đồng bộ và nâng cao chất lượng của Cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, vận dụng phù hợp với thực tế địa bàn khu dân cư, được đông đảo Nhân dân đồng tình, hưởng ứng tham gia. Trên cơ sở 5 nội dung của cuộc vận động, UBMT phường đã cụ thể hóa những nội dung phù hợp với từng khu phố để triển khai thực hiện. Hàng năm, MTTQ và các tổ chức thành viên đã triển khai thực hiện các chủ đề năm của thành phố, của phường từ đó, xuất hiện nhiều mô hình hay, sáng tạo, hiệu quả như mô hình “Khu dân cư hài hòa giảm nghèo và bảo vệ môi trường”; “xây dựng tuyến phố xanh - sạch - đẹp - văn minh”; “khu phố không có tội phạm và tệ nạn xã hội”; “Tổ tự quản”, “Tổ hòa giải cơ sở”; “Khu phố không có người sinh con thứ 3 trở lên”, mô hình Tuyến đường an toàn - sáng, xanh, sạch, đẹp” và mô hình “Thùng rác gia đình; tuyến cờ theo mẫu; tuổi trẻ Phường 5 chung tay xây dựng văn minh đô thị”. Đến nay, Phường 5 có 9  tuyến đường được công nhận tuyến phố văn minh đô thị, 44 tuyến đường tự quản cho từng hội, đoàn thể từ phường đến khu phố đảm nhận. Công tác vận động nhân dân thực hiện giải phóng mặt bằng, xây dựng cơ sở hạ tầng; xã hội hóa xây dựng các công trình dân sinh cũng được quan tâm, vận động xây dựng 64 công trình XHH với tổng kinh phí hàng chục tỷ đồng. Bên cạnh đó, UBMT phường vận động Nhân dân thực hiện nghiêm túc Đề án số 01 của UBMT thành phố về “Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh trong việc tang trên địa bàn thành phố Đông Hà”, kết quả có 350/355 đám tang thực hiện đầy đủ tiêu chí đám tang văn minh, đạt 98,59%; đẩy mạnh và nâng cao chất lượng về xây dựng khu phố văn hóa, đơn vị văn hóa và có 5.953 gia đình được công nhận gia đình văn hóa đạt 97,2%.
Công ty Bia Carlsberg Việt Nam – Nhãn hàng Bia Huda trao tặng quà cho các hộ nghèo trên địa bàn phường 5.Với nhiều cách làm đổi mới, sáng tạo, UBMT và các tổ chức thành viên đã thực hiện tốt Cuộc vận động “Vì người nghèo” góp phần thực hiện tốt công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, qua đó đã vận động trên 1,8 tỷ đồng ủng hộ quỹ Vì người nghèo, đạt 194,22%, cùng với sự hỗ trợ của Tỉnh, Thành phố, Mặt trận và Ban vận động quỹ của Phường 5 đã xây dựng và sửa chữa 9 nhà tình nghĩa; xây dựng và sửa chữa 34 nhà đại đoàn kết với tổng kinh phí gần 1,4 tỷ đồng. Không chỉ mặt trận phường, Mặt trận và ban vận động quỹ vì người nghèo các khu phố kêu gọi đóng góp ngày công và các vật dụng sinh hoạt thiết yếu cho các gia đình khó khăn, kêu gọi cộng đồng hỗ trợ trên 1,8 tỷ đồng để trao tặng 3.855 suất quà cho các gia đình hộ nghèo, cận nghèo, chính sách và có hoàn cảnh khó khăn đột xuất nhân dịp lễ tết. Với tinh thần đoàn kết, UBMT phường trao tặng 100 triệu đồng cho nhân dân Phường 4 và phường Đông Giang do ảnh hưởng thiên tai bão lụt. Và nét nỗi bật nhất mà UBMT Phường 5 sáng tạo đổi mới trong việc trao tặng 30 mô hình sinh kế cho hộ nghèo với kinh phí 136 triệu đồng thông qua cách làm mới này tạo điều kiện cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo có phương tiện sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, tăng thu nhập vươn lên thoát nghèo. Tính đến nay toàn phường tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,49%.
Ủy ban MTTQ Việt Nam Phường 5 phối hợp với Qũy nhân ái Nhân Minh tổ chức trao quà cho các đối tượng họ nghèo, hộ cận nghèo, hộ chính sách có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường.

Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQVN và các đoàn thể phường 5 đến thăm hỏi, hỗ trợ động viên hộ gia đình Đặng Thị Miễng ở khu phố 2, phường 5 bị cháy nhà.


Dù trong hoàn cảnh nào, Mặt trận Phường 5 cũng thường xuyên quan tâm đến công tác hỗ trợ, chăm lo cho người nghèo và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trong các dịp lễ tết, thiên tai. Đặc biệt, trong giai đoạn 2020 - 2022 dịch bệnh Covid 19 xảy ra ảnh hưởng rất lớn, MTTQ và các tổ chức thành viên đã tích cực chỉ đạo công tác tuyên truyền phòng chống dịch, chăm lo tốt cho Nhân dân bằng nhiều cách làm hay, sáng tạo như: Mô hình đi chợ giúp dân, mô hình nhóm zalo sinh hoạt cùng với các hộ gia đình trong các khu phong tỏa để kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng, cung cấp các thông tin liên quan đến dịch bệnh, cũng như động viên, giúp đỡ các hộ gia đình khó khăn do dịch bệnh. Qua đó, được nhân dân đồng tình, ủng hộ và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền và mặt trận các cấp.
Đảng ủy - HĐND - UBND phường 5, các ban ngành, đoàn thể phường, cán bộ công chức phường 5 tặng hoa chúc mừng Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường nhân kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam.Song hành cùng với các phong trào thi đua, chăm lo đời sống, tinh thần cho nhân dân, công tác giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Phường 5 cũng không ngừng phát huy và đổi mới phương thức hoạt động. MTTQ phường luôn tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội. Nhất là phát huy vai trò của MTTQ trong các cuộc tiếp xúc cử tri, bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp. Công tác giám sát và phản biện xã hội theo nội dung Quyết định 217 và Quyết định 218 của Bộ Chính trị được MTTQ phường chỉ đạo thực hiện ngày càng có chiều sâu và đạt hiệu quả thiết thực. MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội phường phối hợp Thường trực HĐND các ban của HĐND tổ chức 42 cuộc giám sát về công tác lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền về việc thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy, Nghị quyết của HĐND và các Quyết định của UBND. Tổ chức giám sát 29 công trình xã hội hóa ở khu dân cư, tổ hòa giải thành công 39 vụ việc góp phần giải quyết tốt các vấn đề ngay từ cơ sở. Ban giám sát cộng đồng thực hiện giám sát 52 công trình đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn. Công tác phối hợp giải quyết đơn thư, giám sát giải quyết đơn thư, tố cáo của người dân được quan tâm, trong 5 năm UBMT phối hợp với UBND phường tiếp công dân định kỳ trên 260 lượt, tiếp nhận và xử lý 379/383 đơn, nội dung chủ yếu tranh chấp đất đai, GPMB, vệ sinh môi trường. Thông qua hoạt động giám sát, nhiều công trình, dự án do vốn nhà nước và nhân dân cùng đóng góp trên địa bàn phường đã được Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng huy động nhân dân tham gia giám sát một cách chặt chẽ, tạo niềm tin của nhân dân đối với chính quyền các cấp trong quá trình thực hiện các chính sách, pháp luật và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường 5 tổ chức khánh thành công trình chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam phường 5, nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Hội nghị lấy ý kiến về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2023 của thành phố Đông Hà


Không chỉ thực hiện nghiêm công tác giám sát, phản biện xã hội, Ủy ban MTTQ các cấp từ phường đến khu phố đã chú trọng việc thực hiện Nghị quyết 18/2017 của Ban chấp hành trung ương khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của h thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. Việc triển khai cụ thể hóa nghị quyết kịp thời nên Phường 5 là một trong những phường đi đầu thực hiện có hiệu quả mô hình hình Phó Chủ tịch HĐND phường kiêm Chủ tịch UBMT phường, Phó Chủ tịch UBMT phường kiêm bí thư chi bộ khu phố. Đến nay, Phường 5 có 10/11 khu phố thực hiện mô hình Bí thư kiêm Trưởng ban Công tác mặt trận. Chính nhờ sự linh hoạt, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nên vai trò của mặt trận ngày càng được phát huy, làm nòng cốt trong việc vận động nhân dân thực hiện các phong trào, các cuộc vận động ở địa bàn dân cư. Hàng năm, Ban Thường trực UBMTTQVN phường tổ chức triển khai đăng ký và đạt các nội dung cam kết trách nhiệm của tập thể và người đứng đầu với Ban Thường vụ cấp ủy cùng cấp.
Thực tiễn cho thấy, các phong trào, các cuộc vận động lớn do MTTQN Phường 5 và các tổ chức thành viên phát động, tổ chức thực hiện ngày càng phong phú, hợp “ý Đảng, lòng dân”, tác động tích cực đến sự phát triển kinh tế - xã hội và tăng cường quốc phòng, an ninh của địa phương. Nhất là tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động, đa dạng các hình thức tuyên truyền, vận động, tập hợp để xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc để nhân dân đồng thuận chung tay hưởng ứng các chủ trương, chính sách, các phong trào, cuộc vận động. Với những tiền đề sẵn có, tin rằng nhiệm kỳ tới, MTTQ Việt Nam Phường 5 sẽ tiếp tục phát huy và nâng cao năng lực hoạt động, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới để cuộc sống của nhân dân ngày một tốt đẹp hơn.
Nhìn lại một nhiệm kỳ đã qua, có thể thấy rằng bằng những việc làm thiết thực cụ thể sát với điều kiện thực tế của địa phương và hợp lòng dân, MTTQ Việt Nam Phường 5 và các tổ chức thành viên đã xây dựng được nhiều cuộc vận động, phong trào mới để lại dấu ấn đậm nét, đi vào chiều sâu, có sức sống lâu bền và lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng dân cư.
UỶ BAN MTTQ VIỆT NAM PHƯỜNG 5

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây