Mặt trận Tổ quốc thị trấn Cửa Tùng tích cực chuẩn bị cho Đại hội nhiệm kỳ 2024- 2029

Thứ hai - 22/01/2024 09:54 281 0
Nguyễn Thị Thu Hoài
Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Vĩnh Linh

Trong kế hoạch tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) cấp cơ sở, tiến tới Đại hội đại biểu MTTQVN huyện Vĩnh Linh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2024-2029, thị trấn Cửa Tùng là đơn vị được lựa chọn tổ chức đại hội điểm. Hiện nay, thị trấn đang tích cực làm tốt công tác chuẩn bị về mọi mặt để đảm bảo Đại hội MTTQVN thị trấn Cửa Tùng lần IV, nhiệm kỳ 2024-2029 diễn ra thành công, tốt đẹp.
Mặt trận thị trấn Cửa Tùng luôn xác định, quá trình chuẩn bị và tổ chức đại hội là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, dân chủ nhằm thể hiện trách nhiệm, vai trò của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện đường lối chiến lược của Đảng về tăng cường phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.
Để tạo nền tảng về sự thống nhất, đồng lòng trong mọi tầng lớp nhân dân, Mặt trận đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội MTTQ Việt Nam cấp cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện lần thứ XXII và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029; các nội dung, công việc và nhiệm vụ, trách nhiệm của mỗi cá nhân trong quá trình tổ chức Đại hội; các quan điểm của Đảng và tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về Đại đoàn kết toàn dân tộc và xây dựng MTTQVN; giáo dục lịch sử, truyền thống yêu nước và cách mạng của dân tộc... thông qua các cuộc họp tổ dân phố, hệ thống pano, áp phích tại các bảng tin trung tâm trên địa bàn thị. Đồng thời, cổ vũ, động viên cán bộ, công nhân viên chức, hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia vào các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động của Mặt trận, nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội, các nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, đối ngoại và xây dựng hệ thống chính trị của địa phương.Ngay sau khi có hướng dẫn, chỉ đạo của MTTQVN huyện và BTV Đảng ủy thị trấn về tổ chức đại hội điểm tại đơn vị mình, MTTQ thị đã nhanh chóng tổ chức hội nghị triển khai, quán triệt các văn bản liên quan đến công tác Đại hội; trong đó, chú trọng vào Chỉ thị số 22-CT/TW, ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư, Chỉ thị số 32-CT/TU ngày 5/8/2023 của BTV Tỉnh ủy lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024-2029, Chỉ thị số 21-CT/HU ngày 22/8/2023 của BTV Huyện ủy về lãnh đạo Đại hội MTTQ các xã, thị trấn và Kế hoạch 109/KH-MTTQ-BTT về việc tổ chức Đại hội trên địa bàn huyện. Trên cơ sở bám sát sự chỉ đạo của cấp trên, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN thị trấn đã xây dựng và ban hành kế hoạch tổ chức đại hội một cách chi tiết, cụ thể trên từng nội dung, thành lập Ban Tổ chức Đại hội và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên.
Đặc biệt, Mặt trận thị trấn Cửa Tùng đã sớm chủ động xây dựng dự thảo các Văn kiện đại hội trên tinh thần “làm đến đâu nói đến đó và thẳng thắn chỉ ra các khuyết điểm, tồn tại, có tính đặc thù của địa phương”. Xây dựng phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới trên cơ sở khách quan, phản ánh được thực tiễn phát triển của đơn vị mình. Sau đó tiến hành lấy ý kiến rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân trong việc góp ý văn kiện Đại hội. Hiện nay, các bộ phận đang đang trong giai đoạn tập trung hoàn thiện báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm và các văn bản liên quan. Để đảm bảo cho công tác nhân sự, từ cuối tháng 11/2023, Mặt trận thị trấn tích cực hướng dẫn, hỗ trợ các khu phố trên địa bàn tổ chức hội nghị kiện toàn Ban Công tác Mặt trận nhiệm kỳ 2024- 2026; kết quả đến ngày 7/12/2023, 100% các đơn vị đã hoàn thành, chọn được nhân sự nhiệm kỳ mới đảm bảo về cơ cấu, thành phần. Riêng đối với công tác nhân sự cho Đại hội MTTQVN thị trấn Cửa Tùng lần IV, nhiệm kỳ 2024-2029, thực hiện chủ trương chú trọng phát hiện, giới thiệu người có năng lực, uy tín, tâm huyết, trách nhiệm cao với công tác Mặt trận, đảm bảo để Mặt trận thực sự là hình ảnh của khối đại đoàn kết dân tộc. Dự kiến, số lượng ủy viên tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam thị trấn nhiệm kỳ mới là 37 vị. Cùng với đó các công việc khác như xây dựng thời gian, địa điểm tổ chức, khánh tiết, trang trí, cơ sở vật chất, cổ động trực quan, dự trù kinh phí cũng đã được bố trí, lên kế hoạch tỉ mỉ và sẵn sàng triển khai thực hiện. Các hoạt động hưởng ứng Đại hội đang được đẩy mạnh như chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường, thực hiện các phần việc và công trình chào mừng; đặc biệt, thị trấn dự kiến sẽ tổ chức hội thi Khu phố xanh- sạch- đẹp và văn minh vào đầu năm 2024 nhằm lan tỏa tinh thần đoàn kết, xây dựng đô thị văn minh trong cộng đồng dân cư.

Thị Trấn Cửa Tùng nhìn từ trên cao.

Theo kế hoạch, Đại hội MTTQVN thị trấn Cửa Tùng lần IV, nhiệm kỳ 2024-2029 sẽ được tổ chức trong 1 ngày và hoàn thành trước ngày 20/2/2024. Từ đây đến thời điểm diễn ra Đại hội, Mặt trận thị trấn sẽ tiếp tục tranh thủ sự lãnh, chỉ đạo của Đảng, sự ủng hộ của chính quyền, sự đồng tình của Nhân dân, các tổ chức thành viên và sự đóng góp của các doanh nghiệp trên địa bàn để bổ sung, hoàn thành tốt công tác chuẩn bị; tăng cường công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức hơn nữa cả trước, trong và sau Đại hội. Từ đó, tạo tiền đề quan trọng cho Đại hội diễn ra thành công như mong đợi; tạo cơ sở các xã, thị trấn trong toàn huyện có thể nghiên cứu, học hỏi kinh nghiệm để áp dụng tổ chức tốt Đại hội ở đơn vị mình, hướng đến thành công chung của Đại hội đại biểu MTTQVN huyện Vĩnh Linh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2024- 2029./.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây