MTTQ Việt Nam xã Gio Hải: Dấu ấn một nhiệm kỳ

Thứ ba - 23/01/2024 14:50 482 0
Gio Hải là một xã vùng biển nằm ở phía đông nam huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị, liền kề cảng biển Cửa Việt. Đây là xã có truyền thống cách mạng hào hùng. Đảng bộ và nhân dân Gio Hải luôn phát huy lợi thế quê hương, đoàn kết đồng lòng để cùng nhau phát triển xã nhà ngày càng vững mạnh dựa trên sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân. Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; chương trình hành động Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện lần thứ VI và chương trình hành động Đại hội MTTQ xã Gio Hải nhiệm kỳ 2020 – 2024;
; Nhiệm kỳ qua, MTTQ xã Gio Hải đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; tích cực tập hợp quần chúng nhân dân, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.

Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ VN xã Gio Hải tổ chức chương trình “Xuân yêu thương” trao quà cho hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.

  MTTQ xã Gio Hải được sáp nhập từ  MTTQ xã Gio Hải (cũ) và MTTQ xã Gio Thành vào tháng 3/2020 theo Nghị quyết số 832/NQ-UBTVQH14 ngày 17/12/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV “về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã”, giai đoạn 2019 – 2021. Sau khi sáp nhập, khối đại đoàn kết toàn dân ở địa phương được củng cố và tăng cường, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân được cải thiện; quyền làm chủ của nhân dân được phát huy trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Trong quá trình xây dựng và phát triển, cơ cấu xã hội, lao động và dân cư trên địa bàn xã cơ bản ổn định, đảm bảo sự gắn kết thống nhất, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng; chỉ đạo, điều hành của chính quyền; niềm tin của nhân dân đối với Đảng và chính quyền được phát huy; Mặt trận xã và các tổ chức thành viên thực sự là cầu nối trong mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng, chính quyền với nhân dân. Sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân và hiệu quả mang lại từ các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động được đẩy mạnh, tác động tích cực đến phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư của xã.  
Mặt trận từ xã đến các khu dân cư đã chủ động đổi mới hình thức, nâng cao hiệu quả trong công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05- CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện NQ TW4 ( khóa XII và khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị. Tham gia học tập, quán triệt các Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; Nghị quyết và Chương trình hành động Đại hội MTTQVN các cấp nhiệm kỳ 2019 – 2024. Tiếp tục triển khai Quyết định 217, 218 của Bộ chính trịChỉ thị 18-CT/TW ngày 26/10/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị- xã hội. Thường xuyên phối hợp tổ chức các hoạt động VHVN - TDTT nhân kỷ niệm các ngày lễ của quê hương đất nước, các ngày truyền thống của MTTQ và các tổ chức đoàn thể, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong cán bộ và nhân dân thiết thực và có hiệu quả.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc được tổ chức tại các khu dân cư trên địa bàn xã.

UBMT xã đã xây dựng Kế hoạch và chỉ đạo việc thực hiện tổng kết 20 năm “Tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” giai đoạn 2003 – 2023 từ xã đến khu dân cư. Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc hàng năm có 06/06 khu dân cư tổ chức, trong đó có 100 % KDC chức tốt phần lễ và phần hội, gắn với nhiều hoạt động thiết thực, trở thành ngày hội lớn của toàn dân nhân kỷ niệm ngày truyền thống của Mặt trận TQVN 18/11 hàng năm. Thông qua Ngày hội, khối đại đoàn kết toàn dân ở cộng đồng dân cư tiếp tục củng cố, tăng cường, tình làng, nghĩa xóm trong cộng đồng dân cư hòa thuận.
Phát huy những kết quả đã đạt được từ cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Ủy ban MTTQ xã tích cực phối hợp với Ban Chỉ đạo xây dựng đời sống văn hóa xã, hướng dẫn tuyên truyền thực hiện NĐ 122/2018/NĐ- CP của Chính phủ và các quy định, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh và huyện về thực hiện nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Tổ chức thực hiện lồng ghép phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” với thực hiện Chỉ thị số 27- CT/ TW của Ban Bí thư; Công văn số 476 của Huyện uỷ và Công văn số 122 của UBND huyện “Về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội” gắn với phong trào “ Quảng Trị chung sức xây dựng nông thôn mới”. Kết quả đến cuối năm 2023 toàn xã có 1.433/1.479  hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa, chiếm tỷ lệ 96,8 %; có 6/6 khu dân cư được công nhận Khu dân văn hóa, tỷ lệ 100% .
Công tác vận động Quỹ “Vì người nghèo” được UBMT – Ban Vận động xã phối hợp triển khai thực hiện đảm bảo tính hiệu quả và thiết thực với nội dung trọng tâm hỗ trợ sinh kế, xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người nghèo, cận nghèo. Hàng năm, Ban Thường trực  UBMT - Ban Vận động xã đã xây dựng và triển khai kế hoạch vận động Quỹ “Vì Người nghèo” trong cán bộ và nhân dân; xây dựng và thực hiện tốt quy chế quản lý thu, chi, sử dụng quỹ đúng nguyên tắc tài chính, đạt và vượt chỉ tiêu huyện giao. Kết quả, qua 4 năm ( 2020 – 2023) Quỹ “ Vì người nghèo” xã đã vận động được 290.354.000 đồng đạt 107 % kế hoạch chỉ tiêu huyện giao. Trong nhiệm kỳ, từ nguồn h trợ của Nhà nước nguồn hỗ trợ của UBMT cấp trên, các nhà hảo tâm đã xây dựng và sửa chữa 39 nhà Tình nghĩa và nhà Đại đoàn kết trị giá 2.062.000.000 đồng, trong đó nguồn của xã xây mới và sửa chữa 04 nhà Tình nghĩa, nhà Đại đoàn kết trị giá 180.000.000 đồng, giúp hộ nghèo có điều kiện ổn định cuộc sống, từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững.


Các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong Ngày hội Biên phòng toàn dân
UBMT xã thường xuyên nắm bắt tình hình nhân dân, tiếp nhận kiến nghị của cử tri và nhân dân; tham gia các cuộc đối thoại giữa cấp ủy, chính quyền  với người dân về những vấn đề cấp bách, nổi cộm, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân liên quan đến đất đai; giải phóng mặt bằngPhối hợp tổ chức hội nghị lấy ý kiến tham vấn cộng đồng dân cư về thực hiện các công trình, dự án được triển khai trên địa bàn xã theo quy định của pháp luật, góp phần triển khai Luật thực hiện dân chủ cơ sở với phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát và dân thụ hưởng”. Ban Thường trực UBMT xã đã tích cực phối hợp với các đoàn thể tuyên truyền, vận động nhân dân  thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, góp phần tạo sự đồng thuận trong nhân dân, nhất là các hộ bị ảnh hưởng. Trong nhiệm kỳ, UBMT xã đã phối hợp với chính quyền tiếp nhận 93 đơn thư kiến nghị của công dân. Các đơn thư kiến nghị của công dân đã được UBND phối hợp với Ban Thanh tra nhân dân cơ bản được giải quyết kịp thời không để tồn đọng kéo dài. Ban công tác Mặt trận, các Tổ hoà giải, Tổ tự quản ở khu dân cư đã phối hợp hòa giải quyết thành công 14 vụ việc mâu thuẫn nhỏ trong nội bộ nhân dân.    
Công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền được đẩy mạnh. Thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa Mặt trận với HĐND, UBND xã, Mặt trận xã đã chủ động nắm bắt tình hình phản ánh tâm tư nguyện vọng chính đáng của nhân dân, tham gia ý kiến vào các nội dung quan trọng, giúp chính quyền tập trung giải quyết những vấn đề mà nhân dân quan tâm, tạo sự đồng thuận, gop phần thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT - XH,  đảm bảo QP - AN của địa phương.
Thực hiện Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, Luật MTTQ Việt Nam và các văn bản hướng dẫn của cấp trên về việc MTTQ tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026, Uỷ ban MT xã đã chủ động xây dựng kế hoạch và phối hợp với chính quyền hoàn thành tốt nhiệm vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; vận động cử tri tham gia bầu cử với tỷ lệ đạt 99,8%. Phối hợp với UBND xã xây dựng kế hoạch, tổ chức tốt bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2022-2025 theo Quyết định số 39/2019/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng trị
          UBMT tích cực chỉ đạo, hướng dẫn củng cố, kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng xã nhằm phát huy quyền làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia xây dựng chính quyền, thực hiện chính sách, pháp luật; tăng cường công tác giám sát đầu tư của cộng đồng theo Quyết định số 80/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 03/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh; đã vận động Nhân dân tham gia giám sát công tác quy hoạch, quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng, bảo vệ môi trường... Hoạt động của Ban giám sát đầu tư của cộng đồng có chuyển biến tích cực và hiệu quả. Trong nhiệm kỳ, đã giám sát 77  công trình xây dựng trị giá 46,9 tỷ đồng. Thông qua công tác giám sát đã phát hiện 02 công trình, có một số hạng mục thi công chưa đúng thiết kế, hạng mục được Ban giám sát kiến nghị với chủ đầu tư, buộc đơn vị thi công phải sửa chữa lại theo thiết kế đã được phê duyệt, góp phần nâng cao ý thức của đơn vị thi công, hạn chế những tiêu cực, sai sót của các công trình và thực hiện tốt Luật dân chủ ở cơ sở. 
       Đại hội MTTQ Việt Nam xã Gio Hải nhiệm kỳ 2024-2029 diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân xã nhà đang tập trung phấn đấu tăng tốc hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu Nghị quyết đại hội Đảng bộ xã lần thứ XVIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025; Đồng thời dự báo trong những năm tới, tình hình có những thuận lợi, khó khăn, thách thức đan xen, trong đó thiên tai, dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường; nhu cầu cho đầu tư cho phát triển, đảm bảo an sinh xã hội là rất lớn.
Phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế khuyết điểm trong nhiệm kỳ qua; Trên cơ sở định hướng của Nghị quyết đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết đại hội Đảng bộ xã lần thứ XVIII và định hướng hoạt động của Ủy ban Mặt trận TQVN cấp trên, nhiệm vụ chính trị của địa phương, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã để ra phương hướng nhiệm kỳ tới như sau: Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động; đa dạng các hình thức tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân; xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân; phát huy dân chủ, thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; nâng cao chất lượng hoạt động giám sát và phản biện xã hội, phòng chống tham nhũng, lãng phí; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; tạo sự đồng thuận cao trong xã hội. Tập trung huy động tranh thủ các nguồn lực, cùng với việc phát huy tiềm năng sáng tạo, hưởng ứng của người dân đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động hướng vào mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh, xây dựng xã Gio Hải đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trước năm 2030.
Với tinh thần “Đoàn kết, dân chủ, đổi mới, phát triển”, cùng sự vào cuộc và phối hợp với các tổ chức thành viên của Mặt trận, toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân Gio Hải quyết tâm đoàn kết, nêu cao tinh thần, trách nhiệm, thực hiện thắng lợi Nghị quyết và chương trình hành động Đại hội MTTQ xã Gio Hải, nhiệm kỳ 2024 - 2029, góp phần xây dựng xã Gio Hải phát triễn bền vững./.

Tác giả bài viết: HOÀNG YẾN

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây