Phát huy dân chủ, đoàn kết, sáng tạo, xây dựng xã Triệu Đại giàu đẹp,phát triển bền vững

Thứ ba - 16/01/2024 22:54 354 0
Nhiệm kỳ qua, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XIII; Nghị quyết Đại hội MTTQVN xã Triệu Đại (huyện Triệu Phong) lần thứ XII, nhiệm kỳ 2019-2024, bằng sự nỗ lực của Đảng bộ và Nhân dân xã nhà đã từng bước phấn đấu xây dựng thành công nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, đưa địa phương có nền kinh tế phát triển, đời sống của nhân dân ngày càng đi lên. Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Triệu Đại đã tập hợp và phát huy được sức mạnh của các tầng lớp Nhân dân tích cực phấn đấu thực hiện nhiệm vụ kép vừa phát triển kinh tế, vừa chủ động phòng chống dịch Covid-19.
Công tác củng cố, kiện toàn tổ chức, cán bộ được quan tâm, đảm bảo về số lượng, chất lượng, tính tiêu biểu, tính đại diện trong Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã, khối đại đoàn kết toàn dân được tăng cường. Khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, khát vọng vươn lên, phát huy sức mạnh của quần chúng nhân dân, cùng với sức mạnh của thời đại góp phần thực hiện có hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, chung sức xây dựng NTM, NTM nâng cao, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XIII đã đề ra.
Trong nhiệm kỳ, nền kinh tế xã Triệu Đại có bước tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng giảm tỷ trọng sản xuất nông nghiệp, tăng tỷ trọng các ngành TMDV việc làm, đẩy mạnh xuất khẩu lao động. Tổng giá trị các ngành sản xuất năm đến cuối năm 2023 đạt 439,8 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người năm đến cuối năm 2023 đạt 67 triệu đồng/người/năm, tăng 25 triệu đồng/người/năm so với đầu nhiệm kỳ. Sản xuất nông nghiệp tiếp tục được duy trì trên cả 03 lĩnh vực: trồng trọt, chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản.
UVBTV Tỉnh uỷ, Chủ nhiệm uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ Hồ Thị Thu Hằng dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc Khu dân cư Quảng Điền, xã Triệu Đại.Hoạt động văn hoá, thông tin, tuyên truyền, thể dục - thể thao tiếp tục duy trì với nhiều hình thức phong phú, đa dạng chào mừng các sự kiện chính trị, ngày lễ lớn của quê hương, đất nước, nội dung trọng tâm, thiết thực, đúng chủ đề, chủ điểm. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” được đẩy mạnh. Sự nghiệp giáo dục - đào tạo được quan tâm chăm lo. Công tác dạy và học được chú trọng, chất lượng giáo dục được chú trọng và nâng lên. Phong trào xã hội hóa giáo dục phát triển khá mạnh, nhiều thôn, nhiều dòng họ thành lập và duy trì Hội quỹ khuyến học, khuyến tài và hỗ trợ động viên phát thưởng hàng năm cho con em có thành tích học tập cao. Sự nghiệp y tế, dân số kế hoạch hóa gia đình được coi trọng. Hoạt động khám, chữa bệnh được duy trì nề nếp, cơ sở vật chất trang thiết bị đầu tư xây dựng nhất là về cơ sở khám chữa bệnh. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân tích cực tham gia các hoạt động trong phòng, chống dịch Covid -19 thực hiện các biện pháp phòng, chống cách ly y tế để ngăn chặn và đẩy lùi dịch Covid-19, đã kiềm chế được dịch bệnh. Tổ chức phát động phong trào chung tay ủng hộ Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam.
Công tác chính sách xã hội được đảm bảo, lao động việc làm, dạy nghề, giảm nghèo bền vững đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Tính đến cuối năm 2023, toàn xã có 39 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 3,00%; có 32 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 2,46%, giảm 14  hộ nghèo, 30 hộ cận nghèo so với năm 2019. Mặt trận vận động các tổ chức thành viên tích cực mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân, vận động nhân dân phát triển sản xuất, khuyến khích làm giàu hợp pháp, giảm nghèo bền vững, nâng cao trình độ dân trí và mức sống của các tầng lớp nhân dân, bài trừ các tệ nạn xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh và trật tự an toàn xã hội.
Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được Ủy ban Mặt trận và các tổ chức thành viên từ xã đến cơ sở tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân hưởng ứng thực hiện các nội dung của cuộc vận động gắn với thực hiện các phong trào như: Xây dựng các mô hình tự quản tại cộng đồng khu dân cư. Tổ chức phát động xây dựng các mô hình trong phong trào xây dựng “ Nông thôn mới, đô thị văn minh”. Qua gần 5 năm, nhân dân đã đồng tình hiến 5.000m2 đất để xây dựng đường giao thông nông thôn, hưởng ứng đóng góp lắp đặt điện chiếu sáng đường quê, hàng năm huy động tham gia hàng ngàn ngày công lao động để chỉnh trang nông thôn, trồng hoa, cây xanh trên các trục đường của xã, các thôn làm cho bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng trao bằng công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao và công trình phúc lợi trị giá 400 triệu đồng cho xã Triệu Đại - Ảnh: TNPhát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 góp phần kiểm soát và phòng, chống đại dịch thành công; tiếp tục phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội.  Tích cực hưởng ứng lời kêu gọi của Mặt trận các cấp về ủng hộ phòng chống dịch Covid -19, ủng hộ con em Quảng Trị tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam; Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN xã đã phát động kêu gọi sự ủng hộ của cán bộ, công chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và nhân dân trên địa bàn: kết quả qua các đợt vận động được 158.000.000 đồng tiền mặt và gần 12 tấn gạo và rau củ quả, trị giá 142.210.000 đồng chuyển đến ban cứu trợ UBMTTQVN huyện; thăm, tặng quà cho bà con và lực lượng trực chốt tại các điểm cách ly với tổng số tiền 9.200.000 đồng.
Công tác cứu trợ, nhân đạo từ thiện thường xuyên được quan tâm, UBMTTQVN xã đã vận động được hơn 7.000 suất quà, trị giá hơn 5 tỷ đồng hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, hộ bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh. Tiếp nhận, tổ chức thi công xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, đã hoàn thành, nghiệm thu đưa vào sử dụng 13 nhà Đại đoàn kết trị giá 680.000.000 đồng từ nguồn Cứu trợ tỉnh, huyện và Ngân hàng Agribank...Đặc biệt MTTQ xã đã huy động 01 nhà tình thương trị giá 70 triệu đồng do tổ chức nhà hảo tâm tài trợ. Hỗ trợ xây dựng 03 mô hình phát triển kinh tế cho hộ cận nghèo với số tiền 40.000.000 đồng. Trong 05 năm qua, công tác vận động quỹ “Vì người nghèo” luôn được quan tâm và triển khai thực hiện có hiệu quả, luôn đạt và vượt chỉ tiêu trên giao, trong đó tiền mặt vận động từ cán bộ, công chức, các doanh nghiệp và bà con nhân dân trên địa bàn với tổng số tiền: 103.065.000 đồng, qua đó đã tổ chức chi tặng quà nhân dịp ngày Đại đoàn kết, lễ, Tết và sửa chữa nhà cho đối tượng hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn với tổng số tiền hàng chục triệu đồng.
Phát huy dân chủ, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; giám sát và phản biện xã hội; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm. Tăng cường củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.
Trong nhiệm kỳ qua, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, thử thách như thiên tai lũ lụt, dịch bệnh Covid-19, dịch tả lợn Châu phi… nhưng Đảng bộ, Chính quyền, Mặt trận các đoàn thể và Nhân dân xã nhà đã đoàn kết một lòng, nỗ lực phấn đấu, quyết tâm thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Mặt trận lần thứ XII nhiệm kỳ 2019 - 2024 đã đề ra. Kinh tế tiếp tục được phát triển, Văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được đảm bảo. Đời sống vật chất và tinh thần không ngừng được nâng lên. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được vững mạnh, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên. Công tác tuyên truyền, vận động được triển khai thực hiện với nhiều nội dung và hình thức phong phú, kịp thời đưa chủ trương, chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ chính trị của địa phương đến các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Covid-19. Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, vận động “Quỹ vì người nghèo”, cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tiếp tục được triển khai sâu rộng và mang lại kết quả tích cực, góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh ở các khu dân cư. Công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, giám sát và phản biện xã hội được MTTQVN xã triển khai thực hiện tốt. Hệ thống tổ chức của Mặt trận cơ sở tiếp tục được kiện toàn, củng cố; nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận từng bước có sự đổi mới và mang lại kết quả. Chính vì vậy Đảng bộ, chính quyền, mặt trận và các tổ chức thành viên hàng năm đều hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, nhiều tổ chức thành viên được các cấp khen thưởng. Đặc biệt năm 2023, Mặt trận, hội nông dân, hội LHPN xã được cấp trên xét đề nghị Trung ương tặng bằng khen. Qua đó củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo, điều hành của cấp ủy Đảng, sự quản lý điều hành chính quyền, cùng với sự đồng tình hưởng ứng các phong trào lớn do Đảng, Chính quyền, mặt trận Tổ quốc các cấp phát động. Đặc biệt đã chung sức xây dựng hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới nâng cao và được UBND tỉnh thẩm định, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong năm 2022.
Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã khánh thành nhà Đại đoàn kết cho hộ bà Nguyễn Thị Thỉ, thôn Đại Hoà, xã Triệu Đại.

   Trong nhiệm kỳ 2024 - 2029, UBMTTQ Việt Nam xã tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt chính trị ở cơ sở; tập trung hướng mạnh về cơ sở,  đổi mới nội dung và phương thức hoạt động; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân bền vững; bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của nhân dân; tích cực tham gia giám sát, phản biện xã hội, xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh; tăng cường công tác đối ngoại nhân dân, mở rộng mối quan hệ của Mặt trận. Đẩy mạnh triển khai sâu rộng các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước. UBMTTQ Việt Nam xã tập trung tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện tốt các mục tiêu, chỉ tiêu và nhiệm vụ, giải pháp mà Nghị quyết của Đảng các cấp, nhất là Nghị quyết của Đảng bộ xã đề ra. Đổi mới công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân; hướng mạnh về cơ sở, nâng cao niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân thực hiện mục tiêu xây dựng quê hương giàu mạnh, văn minh. Vận động Nhân dân phát huy tinh thần đổi mới, sáng tạo, hợp tác trong lao động; giúp nhau giảm nghèo; xây dựng xã hội đồng thuận, an ninh, an toàn, chung sức xây dựng và nâng cao kết quả xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Phát huy vai trò nòng cốt chính trị ở cơ sở để Nhân dân làm chủ và thực hành dân chủ; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; nâng cao hiệu quả giám sát và phản biện xã hội, phòng chống tham nhũng, lãng phí; tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh. Tăng cường đoàn kết, hợp tác quốc tế; mở rộng và nâng cao chất lượng các hoạt động đối ngoại Nhân dân; bảo vệ biên giới quốc gia. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam các cấp, nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ Mặt trận theo tiêu chí “Nhiệt huyết, trách nhiệm và hội nhập”, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.
Với tinh thần “Đoàn kết, dân chủ, đổi mới, phát triển”, Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã phát động, kêu gọi Mặt trận từ xã đến khu dân cư, các tổ chức thành viên cùng toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân, đoàn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm thực hiện thắng lợi Chương trình hành động Đại hội Khoá XIII Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Triệu Đại, nhiệm kỳ 2024 - 2029; tranh thủ thời cơ, thuận lợi, vượt qua khó khăn, thách thức, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng quê hương phát triển nhanh và bền vững, đạt trình độ phát triển khá vào năm 2030.

Tác giả bài viết: PHÚC NGUYÊN

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây