Screenshot 2024 05 19 at 10 34 01

Phát huy sức mạnh Đại đoàn kết toàn dân tộc; thực hiện dân chủ, đổi mới; tạo sự đồng thuận xã hội góp phần xây dựng xã Hải Phong (huyện Hải Lăng) ngày càng phát triển bền vững

Thứ năm - 11/01/2024 10:00 340 0
Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2020-2025; Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam xã Hải Phong lần thứ I, nhiệm kỳ 2019-2024, Uỷ ban MTTQ Việt nam và các tầng lớp Nhân dân trong toàn xã đã chung sức, đồng lòng phát huy thuận lợi, vượt qua khó khăn thách thức, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương và Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam để thực hiện, nên đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.
Ủy ban MTTQ xã thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Chú trọng đa dạng hóa các hình thức tập hợp, đoàn kết rộng rãi các thành phần xã hội, thông qua việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động …, góp phần nâng cao ý thức dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tạo sự đồng thuận trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH, giữ vững QP, AN; Phối hợp tuyên truyền về âm mưu, thủ đoạn hoạt động của thế lực thù địch lợi dụng vấn đề tôn giáo, nhằm chia rẽ khối Đại đoàn kết toàn dân tộc. Nâng cao vai trò, uy tín các tổ chức tôn giáo; phát huy uy tín, trách nhiệm của chức sắc các tôn giáo trong vận động đồng bào tôn giáo thực hiện tốt phương châm “Sống tốt đời, đẹp đạo”.
  Hoạt động “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” gắn với kỷ niệm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11) luôn được quan tâm, 100% KDC (Khu dân cư) tổ chức cả phần Lễ và phần Hội, phần lễ được tổ chức trang trọng, phần hội tổ chức các hoạt động sôi nổi. Sau phần lễ và hội các khu dân cư đã tổ chức “bữa cơm đoàn kết” tạo không khí thân mật, ấm cúng. Việc tổ chức Ngày hội được cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm, Nhân dân đồng tình và hưởng ứng cao.

Ủy ban MTTQ và các tổ chức thành viên đã phối hợp với chính quyền thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động các đơn vị, các tôn giáo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và toàn thể nhân dân cùng chung tay ủng hộ phòng, chống đại dịch Covid-19. Ủng hộ quỹ phòng, chống Covid-19 được 198.350.000 đồng; 500 khẩu trang y tế; 2,627 tấn gạo; gần 02 tấn rau, củ quả các loại; 1,4 tạ thực phẩm khô,1150 hũ muối và nhiều nhu yếu phẩm khác. Thông qua công tác tuyên truyền, đã huy động được sự tham gia, hưởng ứng tích cực của Nhân dân trong công tác phòng, chống dịch, góp phần huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân để phòng, chống dịch hiệu quả.   
Trong nhiệm kỳ, Quỹ “Vì người nghèo” vận động được trên 2,3 tỷ đồng qua đó đã hỗ trợ xây mới và sửa chữa 12 nhà Đại đoàn kết với tổng số tiền 457,494 triệu đồng; trao 4.376 suất quà quà hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trong các dịp Lễ, Tết với tổng số tiền trị giá trên 1,2 tỷ đồng; hỗ trợ cho 41 những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, bệnh hiểm nghèo, tai nạn rủi ro với tổng số tiền 46 triệu đồng; hỗ trợ phát triển kinh tế giảm nghèo với số tiền 30 triệu đồng. Vận động các tổ chức, cánh nhân ủng hộ Chương trình “Nối vòng tay nhân ái” nhân dịp Tết Nguyên Đán hàng năm với tổng số tiền trên 100 triệu đồng.
  Nhiệm kỳ qua, MTTQ xã đã chủ động phối hợp tuyên truyền, phổ biến và vận động nhân dân chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chú trọng tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp Nhân dân những nội dung liên quan đến nhiệm vụ tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Trong. nhiệm kỳ qua, MTTQ và các tổ chức thành viên đã tổ chức 05 cuộc giám sát; phối hợp tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, lấy ý kiến vào các dự thảo các văn kiện Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ban Thanh tra Nhân dân xã được củng cố, bổ sung kịp thời, hiện nay có 09 thành viên. Ban thanh tra Nhân dân hoạt động đúng với chức năng nhiệm vụ, đã phối hợp tốt với các ban ngành đoàn thể giám sát 06 cuộc; Ban Thanh tra có nhiều kiến nghị với tổ chức, cá nhân nhằm phát huy kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong triển khai thực hiện. Thông qua công tác TTND đã góp phần thực hiện tốt việc đảm bảo chế độ, quyền lợi cho Nhân dân. Ban giám sát đầu tư của cộng đồng phát huy tốt vai trò đại diện cho Nhân dân giám sát việc thi công các công trình tại địa phương, trong nhiệm kỳ qua, đã giám sát 67 công trình, qua trình giám sát đã kịp thời phản ánh 17 ý kiến, kiến nghị đến chính quyền, các ngành liên quan những vấn đề còn vướng mắc và đã được khắc phục, giải quyết, góp phần đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình, tạo được lòng tin trong Nhân dân.
Toàn xã có 07 tổ hòa giải với 41 hòa giải viên, các Tổ hòa giải thường xuyên được bổ sung, kiện toàn kịp thời, tích cực tham gia hoà giải các mâu thuẫn trong cộng đồng dân cư tiếp nhận 52 phản ánh, kiến nghị; hoà giải thành 48 vụ, chuyển lên cấp trên 04 vụ. Thông qua hoạt động hòa giải đã góp phần giữ gìn đoàn kết trong nội bộ Nhân dân, phòng ngừa, hạn chế vi phạm pháp luật, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.
Ủy ban MTTQVN xã có nhiều đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, xác định đúng vai trò, vị trí của Ban CTMT trong tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện các CVĐ và các phong trào thi đua ở địa phương. Cùng với việc củng cố, kiện toàn tổ chức Ban CTMT, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ xã đã đề ra nhiều giải pháp nâng cao chất lượng, kỹ năng nghiệp vụ cho Trưởng Ban CTMT các khu dân cư.
Thường xuyên quan tâm công tác hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá thi đua khen thưởng. Trong nhiệm kỳ qua, Ủy ban MTTQ xã xếp loại Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; UBMT xã, Ban CTMT và các cá nhân đã được các cấp, các ngành khen thưởng.

Gian hàng giới thiệu Làng nghề, sản phẩm đặc trưng xã Hải Phong

Trong nhiệm kỳ 2024 – 2029, Ủy ban MTTQVN xã tiếp tục thực hiện đầy đủ 5 nội dung của cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"; hàng năm phát động xây dựng 01 - 02 khu dân cư có mô hình mới; tiếp tục vận động và thực hiện có hiệu quả các mô hình theo Chỉ thị 27-CT/TW của Bộ Chính trị; Các KDC tổ chức tốt phần lễ và phần hội Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Có từ 01-02 khu dân cư có ít nhất 01 công trình hoặc phần việc tiêu biểu, điển hình, cụ thể góp phần xây dựng, phục vụ cộng đồng, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân; Tổ chức vận động, quyên góp nguồn lực ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” và an sinh xã hội đạt và vượt chỉ tiêu được giao, phấn đấu xây mới và sửa chữa từ  02-03 nhà/năm cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn trên toàn xã; Xây dựng và triển khai thực hiện tốt kế hoạch giám sát và phản biện xã hội được Đảng ủy phê duyệt; Thực hiện có hiệu quả việc ứng dụng đồng bộ Cổng thông tin điện tử MTTQ, Cổng cứu trợ thiện nguyện Quảng Trị thông suốt đến các KDC; UBMTTQ xã xếp loại HTTNV trở lên; có 07/07 Ban CTMT xếp loại HTTVN trở lên.

Tuyên truyền chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam xã Hải Phong lần thứ II, nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Bàn giao công trình chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam xã Hải Phong lần thứ II, nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Ngày 12/1/2022, Đại hội Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã khoá II, nhiệm kỳ 2024 -2029 diễn ra với tinh thần “Đoàn kết, dân chủ, đổi mới, phát triển”, Đại hội phát động, kêu gọi toàn thể Nhân dân và cán bộ trong xã phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi Chương trình hành động Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2024 - 2029; góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương. Đây là đại hội điểm của Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Hải Lăng, cũng là đại hội cấp xã đầu tiên của tỉnh Quảng Trị.
         Nguyễn Đức Châu Thành
Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Hải Phong

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây