Thanh An: Mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân; thực hiện dân chủ xã hội; xây dựng xã Thanh An đạt đô thị loại V.

Thứ ba - 23/01/2024 10:23 1.010 0
Xã Thanh An có tổng diện tích tự nhiên 27,54 km2, có 2.453 hộ dân với 9.871 nhân khẩu; toàn xã có 18 chi bộ trực thuộc, 11 khu dân cư, hệ thống chính trị hoàn thiện từ xã đến các thôn. Phát huy truyền thống cách mạng và kết quả của sự nghiệp đổi mới, Đảng bộ và nhân dân trong toàn xã đã đoàn kết, thống nhất, không ngừng nêu cao ý chí tự lực tự cường ra sức phấn đấu thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.
Kết cấu hạ tầng được đầu tư xây dựng khá đồng bộ đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế và dân sinh, bộ mặt nông thôn ngày một khởi sắc, sự nghiệp văn hóa, giáo dục, y tế có nhiều tiến bộ; vấn đề xã hội được giải quyết kịp thời, hệ thống chính trị từ xã đến thôn, cơ quan, đơn vị thường xuyên được củng cố, kiện toàn đáp ứng yêu cầu, khối đại đoàn kết toàn dân được mở rộng, tôn giáo hoạt động thuần túy, Nhân dân tin tưởng vào chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; dân chủ và đồng thuận trong xã hội được phát huy ngày càng tốt hơn tạo động lực để toàn dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh, thi đua lao động, sản xuất góp phần xây dụng xã Thanh An ngày càng phát triển.
vuon uom thanh nien
Vường ươm thanh niên, do Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Thanh An chủ trì triển khai.Trong nhiệm kỳ 2020 – 2024, MTTQ Việt Nam xã đã thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020-2024 đã đề ra, cụ thể: Hàng năm hộ gia đình văn hóa đạt trên 98%; Quỹ vận động “vì người nghèo” hàng năm thu đạt và vượt chỉ tiêu giao từ 110-120% kế hoạch; Tỷ lệ hộ nghèo 2.95% đạt 101%; MTTQ Việt Nam xã chủ trì giám sát, phản biện 07 cuộc đạt 116%; Ban TTND, Ban GSĐTCCĐ và tổ hòa giải hoạt động hiệu quả, tỷ lệ hòa giải thành các vụ việc tại cơ sở đạt 63%; 11/11 thôn thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội đạt 100%; 11/11 thôn có tổ tự quản “An ninh trật tự, đạt 100%; Ban công tác Mặt trận hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 100% Nghị quyết; Cán bộ chuyên trách và bán chuyên trách Mặt trận xã và Trưởng Ban Mặt trận các KDC được tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng về công tác Mặt trận do UBMT TQVN các cấp tổ chức đạt 100% Nghị quyết; KDC tổ chức tốt ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc đạt 100%; Xây dựng đoàn viên, hội viên nồng cốt đạt 31 %; Tỷ lệ tập hợp đoàn viên, hội viên vào các tổ chức thành viên đạt 65% (NQ 85%); 02 đạt thôn NTM kiểu mẫu mức 1.

Gian hàng trưng bày các sản phẩm OCOP xã Thanh An
Mặt trận đã thể hiện tốt vai trò tập hợp, xây dựng, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân, phối hợp chặt chẻ với chính quyền, các ban nghành, các tổ chức thành viên, tuyên truyền vận động nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên phát động tiếp tục được đổi mới về nội dung và phương thức, nâng cao chất lượng, chuyển biến cả chiều rộng lẫn chiều sâu, đặc biệt là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới,đô thị văn minh” gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Ngày vì người nghèo”, “Người Việt nam ưu tiên dùng hàng Việt nam” … Bộ mặt nông thôn ngày càng được đổi mới, cơ sở hạ tầng từng bước được đầu tư đáp ứng nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của người dân, văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng định hướng theo Nghị quyết đề ra.


Pano tuyên truyền chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam xã khóa II, nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Đại hội Ủy ban Mặt trậnTổ quốc Việt Nam xã Thanh An nhiệm kỳ 2024-2029 diễn ra trong bối cảnh xã nhà đang đẩy mạnh, bứt phá để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020-2025, phấn đấu xây dựng xã Thanh An trở thành đô thị loại V trước năm 2025: Với chủ đề Đại hội:“Đoàn kết, dân chủ, đổi mới, phát triển”, Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã có nhiệm vụ đánh giá tổng kết việc thực hiện chương trình hành động nhiệm kỳ 2020-2024, rút ra những ưu khuyết điểm, đồng thời xây dựng chương trình hành động của UBMTTQVN xã  nhiệm kỳ 2024-2029, nhằm phát huy sức mạnh khối Đại đoàn kết toàn dân, nâng cao vai trò của MTTQ xây dựng quê hương Thanh An phát triển nhanh và bền vững.
Đại hội Mặt trận TQVN xã Thanh An nhiệm kỳ 2024-2029 là giai đoạn có ý nghĩa rất quan trọng đối với nhân dân ta trong việc đẩy mạnh phát triển đất nước. Phát huy những thành tựu đã đạt được, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm của nhiệm kỳ 2020-2024, làm tiền đề hết sức quan trọng để tiếp tục thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT- XH, QPAN cho những năm tiếp theo. Xác định phương hướng hoạt động đó là: Làm tốt vai trò nòng cốt để Nhân dân làm chủ; lấy nhân tố con người làm chủ thể, trung tâm, động lực chủ yếu của tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân, phát huy những giá trị văn hóa, sức mạnh và tinh thần cống hiến của mọi người, tạo nguồn lực mạnh mẽ và động lực đột phá trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh; Mục tiêu: Nâng cao trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; thúc đẩy thi đua lao động sáng tạo, phát huy mọi tiềm năng và nguồn lực trong Nhân dân xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, nông thôn mới nâng cao, tạo động lực mới cho phát triển nhanh và bền vững, xây dựng xã Thanh An đạt đô thị loại V; Cũng tại Đại hội này đã xác định 4 nhiệm vụ trọng tâm; 05  Khâu đột phá; 05 chương trình hành động;
Với tinh thần “Đoàn kết, dân chủ, đổi mới, phát triển” Đại hội phát động, kêu gọi Mặt trận từ xã đến các khu dân cư, các tổ chức thành viên cùng toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân, đoàn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm thực hiện thắng lợi Chương trình hành động Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã lần thứ II, nhiệm kỳ 2024 - 2029; tranh thủ thời cơ, thuận lợi, vượt qua khó khăn, thách thức, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng xã Thanh An phát triển nhanh và bền vững, đạt đô thị loại V vào năm 2025.

Tác giả bài viết: Phúc Nguyên

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây