Thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước

Thứ bảy - 18/11/2023 21:31 909 0
QTO - Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024 -2029 là sự kiện chính trị quan trọng đối với MTTQ Việt Nam và các tầng lớp nhân dân, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo khí thế, động lực mới trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đồng thời, phát huy mạnh mẽ tính tự chủ, năng động, sáng tạo và tôn trọng nguyên tắc hiệp thương dân chủ trong tổ chức và hoạt động của MTTQ Việt Nam. Đây cũng là dịp củng cố, kiện toàn bộ máy tổ chức, cán bộ, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động trong các cấp mặt trận, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.
Hội nghị xây dựng kế hoạch đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2024 - 2029 - Ảnh: P.N
Hội nghị xây dựng kế hoạch đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2024 - 2029 - Ảnh: P.N

Tại hội nghị xây dựng kế hoạch tổ chức đại hội MTTQ Việt Nam các cấp tỉnh Quảng Trị, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đào Mạnh Hùng nhấn mạnh: Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2024 - 2029 thực hiện phương châm kế thừa, ổn định, sáng tạo và phát triển, đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của các cấp ủy đảng, sự phối hợp, tạo điều kiện của chính quyền các cấp; phát huy dân chủ, trí tuệ và trách nhiệm của các tổ chức thành viên, ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và các tầng lớp nhân dân, góp phần tạo nên những chuyển biến mới trong nhận thức và hành động của hệ thống mặt trận các cấp.

Trong đợt thi đua chào mừng đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029, MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh tăng cường tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần năng động, sáng tạo, thi đua trên tất cả các lĩnh vực, tạo khí thế sôi nổi trong toàn hệ thống mặt trận và các tổ chức thành viên.

Qua đó, tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH của tỉnh. Các hoạt động thi đua phải được triển khai sâu rộng, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, gắn với chức năng, nhiệm vụ của MTTQ và từng tổ chức thành viên. Kết quả phong trào thi đua phải được thể hiện bằng các công trình, sản phẩm, phần việc cụ thể, có ý nghĩa thiết thực.

Uỷ ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh, các tổ chức thành viên thi đua thực hiện tốt chương trình phối hợp và thống nhất hành động của ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp hằng năm. Trong đó, tập trung thi đua thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2019 - 2024 đã đề ra.

Tổ chức quán triệt, triển khai các chỉ thị của trung ương, tỉnh, địa phương về việc lãnh đạo đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc.

Tiếp tục phối hợp với chính quyền và các ngành chức năng tổ chức các hoạt động tuyên truyền, quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước gắn với thực hiện Kết luận số 01-KL/ TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Vận động toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực, năng động, học tập, công tác, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, cải tiến lề lối làm việc theo hướng sáng tạo, nghiên cứu ứng dụng sáng kiến cải tiến kỹ thuật và khoa học công nghệ vào sản xuất, kinh doanh; phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, cùng với các cấp ủy đảng, chính quyền thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển KT-XH năm 2023, năm 2024 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đề ra.

Phong trào thi đua với các hoạt động thiết thực, gắn với thực hiện thành công mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Nghị quyết đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ XII đề ra, phấn đấu đến năm 2025 Quảng Trị trở thành tỉnh có trình độ phát triển thuộc nhóm trung bình cao và năm 2030 thuộc nhóm tỉnh khá của cả nước; Đề án 197 về “Huy động nguồn lực thực hiện chính sách hỗ trợ xây dựng mới nhà ở cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2022-2026”.

Nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế” do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động; Nghị quyết số 52-NQ/TW của Bộ Chính trị “về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư”.

MTTQ Việt Nam tỉnh tiếp tục triển khai các hệ thống phần mềm ứng dụng chuyển đổi số nhằm đem lại tiện ích, giảm thời gian, chi phí trong quá trình triển khai thực hiện, đồng thời tăng cường sự tương tác của người dân, tiếp thu ý kiến của người dân trong các hoạt động.

Những công trình, phần việc được tập trung thực hiện như: nhà “Đại đoàn kết” cho hộ nghèo; các công trình dân sinh; tuyên truyền, vận động người dân bàn giao mặt bằng thực hiện các dự án trọng điểm của tỉnh; phát động làm đường nông thôn, kiên cố hóa kênh mương nội đồng, hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới (NTM), NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu; xây dựng, chỉnh trang tuyến đường, tuyến phố xanh, sạch, đẹp; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao phù hợp... đáp ứng được nguyện vọng của Nhân dân, phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương, đơn vị; tạo sự đồng thuận, phấn khởi trong cộng đồng dân cư.

Triển khai có hiệu quả đề án “Tăng cường thực hành dân chủ ở cơ sở khu dân cư” và đề án “Nâng cao chất lượng công tác nắm bắt thông tin, tình hình dư luận xã hội trong Nhân dân của mặt trận cơ sở”; kết quả nghiên cứu của 2 đề tài khoa học cấp tỉnh “Xây dựng hệ thống phần mềm hỗ trợ thông tin, nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý, điều hành để đảm bảo tính hợp thời, chính xác, an toàn và minh bạch hóa các hoạt động thiện nguyện trên địa bàn tỉnh Quảng Trị” và “Phát huy vai trò MTTQ Việt Nam trong vận động, tập hợp đoàn kết các tôn giáo và đồng bào có đạo trên địa bàn tỉnh Quảng Trị”. Qua đó, khẳng định vị thế, vai trò, tầm quan trọng của MTTQ Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

Phong trào thi đua được triển khai trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, có nhiều đổi mới, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN và công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể vững mạnh.

Phúc Nguyên

Nguồn tin: baoquangtri.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây