A Ngo: Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát huy vai trò Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã phấn đấu xây dựng xã A Ngo đạt nông thôn mới

Chủ nhật - 21/01/2024 20:46 1.989 0
A Ngo (huyện Đakrông) là xã miền núi, biên giới đặc biệt khó khăn, địa bàn rộng, địa hình khá phức tạp. Toàn xã có 7 thôn, với dân số 913 hộ, 3.751 nhân khẩu, số hộ nghèo, cận nghèo cuối năm 2023 là 429 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 46,99,%; 101 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 11,06%; thu nhập bình quân đầu người khoảng 20 triệu đồng/ người/năm.Nhân dân các dân tộc trong xã luôn tin tưởng tuyệt đối vào đường lối đổi mới của Đảng.
Phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc luôn được đẩy mạnh và tăng cường. Sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng được củng cố và tăng cường, vai trò của MTTQ Việt Nam xã tiếp tục được khẳng định và không ngừng nâng cao trong đời sống xã hội.

Trong nhiệm kỳ 2019 – 2024, Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, sự quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; sự phối hợp có hiệu quả của chính quyền và các tổ chức thành viên, các tầng lớp Nhân dân trong xã đã phát huy truyền thống lao động cần cù, tích cực vượt qua mọi khó khăn, thách thức, đẩy mạnh phát triển KT - XH, giữ vững QP - AN, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết đại hội Đảng bộ xã đề ra.
Công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp, đoàn kết các tầng lớp Nhân dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân ở địa phương Mặt trận từ xã đến các KDC đã chủ động đổi mới hình thức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Tiếp tục đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; làm tốt công tác tuyên truyền cho Nhân dân về “ngày Hội Biên phòng toàn dân”; đến nay có 07/07 khu dân cư đạt KDC bảo đảm an ninh trật tự. Hoạt động Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư được triển khai và tổ chức có hiệu quả, trở thành ngày sinh hoạt truyền thống về đại đoàn kết ở cộng đồng dân cư. Hàng năm 100% khu dân cư trên địa bàn xã, tổ chức tốt cả về phần lễ và phần hội.
Mặt trận và các tổ chức đoàn thể, hội quần chúng đã tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do MTTQ và các đoàn thể chủ trì, phối hợp triển khai thực hiện; rõ nét nhất là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; Phong trào thi đua “phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; Cuộc vận động xây dựng gia đình“5 không, 3 sạch” của Hội LHPN; Phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, giúp nhau xóa đói giảm nghèo” của Hội nông dân; phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu” của Hội CCB; Phong trào “Xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc, đồng hành với thanh niên trong lập thân, lập nghiệp” của Đoàn thanh niên. 04/07 làng đạt văn hóa cấp huyện, 03/07 làng, đơn vị đạt văn hóa xuất sắc cấp tỉnh (La lay, A Đeng, A La); tỷ lệ hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa đến năm 2023 là 3.245/3.707, đạt 87,5%; Phối hợp làm tốt công tác phổ cập giáo dục đúng độ tuổi, trẻ em 5 tuổi và phổ cập THCS, phổ cập bậc trung học.

Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Đakrông và UBND xã A Ngo khởi công xây dựng nhà Đại đoàn kết và tặng quà cho cá hộ nghèo. Đây cũng là chuỗi hoạt động chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam xã A Ngo, nhiệm kỳ 2024 -2029.

UBMT - Ban vận động “Quỹ vì người nghèo” xã đã vận động được số tiền: 69.035.000đ, đạt 100% chỉ tiêu huyện giao;  Công tác cứu trợ thiên tai, nhân đạo, từ thiện đã được phối hợp tích cực, nhằm giúp cho những người gặp hoạn nạn, khó khăn vươn lên hòa nhập cùng cộng đồng; ngoài nguồn hỗ trợ hàng nghìn tấn gạo cứu đói cho Nhân dân vùng thiên tai của nguồn cứu trợ Quốc gia, qua kênh cứu trợ chính quyền các cấp kịp thời quan tâm hỗ trợ hàng trăm triệu đồng cho các đối tượng bị thiệt hại trong thiên tai. Mặt trận xã đã phối hợp tổ chức, tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân cứu trợ Nhân dân. Từ nguồn hỗ trợ của UBMTTQVN tỉnh, huyện  xã đã triển khai xây dựng 21 nhà Đại đoàn kết;  04 mái ấm Biên cương; Phụ nữ Biên cường 6  nhà; Nhà Phúc’fond hỗ trợ 02 nhà; chương trình VIETTEL hỗ trợ 08 nhà; chương trình hỗ trợ nhà ở ngân hàng ADB 04 nhà


Ban thường trực UBMTTQVN xã phối hợp với UBND xã, triển khai xây dựng nhà ở cho 127 hộ thuộc diện hộ nghèo, trong đó: 107 cái nhà ở theo đề án 197 (Theo QĐ 1305 UBND huyện) đã và đang làm nhà ở tính đến cuối năm 2023, hỗ trợ với số tiền là: 4.920 triệu đồng; 20 cái nhà thuộc chương trình vùng đồng bào dân tộc thiểu số, hỗ trợ với tổng số tiền là: 800 triệu đồng.
Thực hiện dân chủ, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; giám sát và phản biện xã hội; tham gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh Công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh đã được Mặt trận từ xã đến thôn đặc biệt quan tâm, xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm hàng năm; Công tác giám sát và phản biện xã hội theo Quyết định 217, 218 - QĐ/TW của Bộ Chính trị được Mặt trận, các đoàn thể xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện nghiêm túc. Hoạt động của Ban giám sát đầu tư của cộng đồng có chuyển biến tích cực và hiệu quả; đã giám sát được 25 công trình
Mở rộng và nâng cao chất lượng hoạt động công tác đối ngoại Nhân dân của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là xã biên giới với nước bạn Lào, địa phương luôn chú trọng công tác đối ngoại, thường xuyên duy trì giao ban định kỳ bản - bản 2 bên biên giới giữa thôn La Lay (Việt Nam) với bản La Lay/A Xói (Lào); Phối hợp với Đảng ủy, UBND và các ban ngành đoàn thể xã tổ chức thăm hỏi các ngày lễ, tết của bạn. Đặc biệt là đã phối hợp với chính quyền và Đồn BP CKQT La Lay tổ chức sơ kết 15 năm kết nghĩa bản - bản hai bên biên giới đã để lại ấn tượng tốt đẹp đối với nước bạn Lào; Công tác tuyên truyền về kết quả phân giới, cắm mốc giữa Việt Nam - Trung Quốc; Việt Nam - Lào và Việt Nam - Campuchia.
Không có mô tả ảnh.
Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã A Ngo tiếp nhận và phân bổ các phần quà ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19

Phát huy những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2019 -2024. Trong nhiệm kỳ. 2024 – 2029 MTTQ Việt Nam xã A Ngo tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của MTTQ xã; nâng cao công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp Nhân dân nhằm phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; phát huy dân chủ, quyền làm chủ của Nhân dân thực hiện tốt giám sát và phản biện xã hội, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh. Đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động, trọng tâm là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển KT - XH, QP - AN của địa phương. Phấn đấu  thực hiện tốt 7 mục tiêu, 6 chương trình hành động, phấn đấu xây dựng xã A Ngo đạt xã nông thôn mới
Không có mô tả ảnh.
Vào các ngày chủ nhật hàng tuần. Cán bộ và nhân dân xã A Ngo thực hiện tổng vệ sinh đường làng ngõ xóm với phương châm "Tuyến đường sáng, xanh, sạch đẹp " tạo cho cảnh quan môi trường sống trong lành.

Nhiệm vụ mà Đại hội đại biểu MTTQVN xã A Ngo lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2024 - 2029 đề ra là hết sức nặng nề. Để phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình hành động của Mặt trận trong 5 năm tới. Toàn thể cán bộ và Nhân dân xã nhà hãy phát huy truyền thống đoàn kết, ra sức phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội MTTQVN xã đã đề ra, góp phần xây dựng quê hương A Ngo ngày càng giàu đẹp, văn minh

Tác giả bài viết: PHÚC NGUYÊN

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây