Kết quả nổi bật công tác mặt trận tỉnh

Thứ ba - 07/02/2023 08:40 296 0
QTO - Năm 2022, MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh đã nỗ lực triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng lần thứ XIII và Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động trong hệ thống mặt trận và các tổ chức thành viên; cụ thể hóa mục tiêu, chỉ tiêu và các nhóm giải pháp của nghị quyết đại hội đảng các cấp thành kế hoạch hành động, trọng tâm là tập hợp, xây dựng, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, gắn việc nâng cao chất lượng, hiệu quả yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới của địa phương, đơn vị, tổ chức.
Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác mặt trận năm 2022 - Ảnh: N.P
Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác mặt trận năm 2022 - Ảnh: N.P
Với mục tiêu đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và quyết tâm chính trị cao nhất, phương châm đột phá, trọng tâm, rõ người, rõ việc, thống nhất trong cả hệ thống chính trị, hoạt động của MTTQ Việt Nam tỉnh đã đạt được những kết quả nổi bật.

MTTQ Việt Nam tỉnh đã triển khai các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; sơ kết các hoạt động; thực hiện trọng tâm tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động gắn với chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, đặc biệt trong chuỗi hoạt động mừng kỷ niệm 50 năm giải phóng tỉnh Quảng Trị 1/5 (1972 - 2022) và 50 năm sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ Thành Cổ Quảng Trị (1972 - 2022)

Sơ kết thực hiện Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh khóa XII giữa nhiệm kỳ (2019 - 2024), qua đó 6/6 chỉ tiêu của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đều vượt và đạt chỉ tiêu đề ra, trong đó nổi bật: công tác vận động Nhân dân tham gia phòng chống COVID-19; huy động, tiếp nhận, phân bổ các nguồn lực đạt kết quả tích cực

Công tác thông tin, tuyên truyền tiếp tục đổi mới, đa dạng phong phú về nội dung, hình thức; chủ động, vận dụng linh hoạt, sáng tạo trong triển khai các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước do MTTQ Việt Nam phát động; nâng cao chất lượng phong trào và xuyên suốt chỉ đạo từ tỉnh đến cơ sở; công tác tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, giám sát, phản biện xã hội đã phát huy hiệu quả, vừa khẳng định vai trò của mặt trận các cấp, phối hợp với các cấp chính quyền, vừa tiếp tục phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, tạo được sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân.

Phát huy vai trò, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp đã tập trung giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật của Nhà nước trên các lĩnh vực.

Thông qua hoạt động giám sát, phối hợp giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, MTTQ đã phát hiện, kiến nghị 225 ý kiến, vấn đề với những số liệu và hình ảnh đầy thuyết phục đến các cấp, các ngành và được tiếp thu, thực hiện.

Triển khai Quy định số 124-QĐ/TW ngày 2/2/2018 của Ban Bí thư về giám sát của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên; Chỉ thị số 18- CT/TW, ngày 26/10/2022 của Ban Bí thư về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã phối hợp với UBND tỉnh xây dựng Đề án số 197/ĐA-UBND-MTTQ ngày 6/10/2022 về huy động nguồn lực hỗ trợ xây mới nhà ở cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 - 2026 được HĐND tỉnh khóa VIII, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 18/10/2022, xây dựng 3.152 nhà ở cho hộ nghèo thiếu hụt gay gắt về nhà ở, mục tiêu đến cuối năm 2026 toàn tỉnh cơ bản không còn hộ gia đình nghèo ở nhà tạm bợ.

Năm qua, Quỹ “Vì người nghèo” vận động được hơn 39,026 tỉ đồng, các tổ chức đoàn thể cấp tỉnh đã vận động được 67,709 tỉ đồng. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” các cấp đã hỗ trợ xây dựng mới 418 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo; hỗ trợ sữa chữa 173 nhà cho hộ nghèo, cận nghèo; hỗ trợ phát triển sản xuất cho 350 người; hỗ trợ cho 625 học sinh nghèo; hỗ trợ khám chữa bệnh cho 360 người; hỗ trợ khó khăn với 10.239 suất quà; sửa chữa, nâng cấp 3 bếp ăn bán trú và 140 tủ sách cho các trường mầm non…

Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ các cấp và ban công tác mặt trận ở khu dân cư bằng việc áp dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong hoạt động chỉ đạo, điều hành công tác. Xây dựng Đề án “Đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền của MTTQ Việt Nam” cụ thể hóa việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 190-KH/TU ngày 12/8/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về việc thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW, ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư” và Nghị quyết số 02-NQ/TU, ngày 4/11/2021 “Về chuyển đổi số tỉnh Quảng Trị đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” thành các nội dung, công trình phần việc phù hợp, thiết thực.

Trong năm 2022, triển khai thành công Cổng thông tin điện tử Mặt trận Quảng Trị, kết nối cổng thông tin điện tử 10 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Cổng thông tin điện tử Cứu trợ - thiện nguyện tỉnh Quảng Trị đưa vào sử dụng trên các nền tảng máy tính và trên các thiết bị điện thoại di động… vừa thông tin tuyên truyền kịp thời đến người dân, vừa tham gia đấu tranh, phản bác các thông tin xấu, độc, xuyên tạc, không đúng sự thật trên mạng xã hội với tổng số hơn 100.000 lượt share, like...

Đưa vào sử dụng phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc, trong đó 100% cán bộ công chức của ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đều có tài khoản và sử dụng hằng ngày trong công việc, triển khai 125 tài khoản cho chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam xã, phường, thị trấn.

Mặt trận các cấp trong tỉnh đã tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào và 45 năm ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào với chuỗi các hoạt động thiết thực và ý nghĩa.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tổ chức đoàn đại biểu Mặt trận và Dân vận sang thăm, hội đàm và trao đổi kinh nghiệm trong công tác vận động quần chúng với Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Salavan và tỉnh Savannakhet. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cũng đã tiếp và làm việc với đoàn Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước về lĩnh vực nông nghiệp.

Thông qua các chương trình này, đã đánh giá kết quả và tiếp tục thực hiện biên bản ghi nhớ giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị với Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Salavan, Savannakhet.

Thể hiện sự tiếp nối đưa chủ trương của hai Đảng, hai Nhà nước đi vào thực tiễn, góp phần quan trọng vào việc gìn giữ, phát huy mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam - Lào nói chung, của Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước hai tỉnh Salavan, Savannakhet và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị nói riêng.

Nguyễn Phong

 

Nguồn tin: baoquangtri.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây