Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Triệu Phong tổ chức Hội nghị lần thứ 11, khoá X, nhiệm kỳ 2019 -2024 tổng kết công tác Mặt trận năm 2023, triển khai Chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2024

Thứ năm - 18/01/2024 17:42 6.776 0
Chiều ngày 18/1/2024, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Triệu Phong tổ chức Hội nghị lần thứ 11, khoá X, nhiệm kỳ 2019 -2024 tổng kết công tác Mặt trận năm 2023,  triển khai Chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2024. Tham dự Hội nghị có đồng chí Dương Tân Long, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đại diện các Ban, Văn phòng cơ quan Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Về phía huyện Triệu Phong có đồng chí Nguyễn Hữu Ngọc, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Nguyễn Thành Vũ, Phó Chủ tịch UNDN huyện; các đồng chí đại diện các Ban, Văn phòng Huyện uỷ, Uỷ ban Nhân dân huyện;  các đồng chí là Uỷ viên Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Triệu Phong khóa X, nhiệm kỳ 2019 -2024. Đồng chí Trần Việt Dũng, UVBTV Huyện uỷ, Trưởng Ban dân vận, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện chủ trì Hội nghị.
Năm 2023 là năm thứ 3 thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội XX Đảng bộ huyện và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 2025. Trên cơ sở chủ đề của huyện xác định “Đẩy mạnh cải cách hành chính – Phát triển hạ tầng đô thị, nông thôn – Hoàn thiện các tiêu chí huyện nông thôn mới” với vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ của mình trong đoàn kết, tập hợp các tầng lớp Nhân dân, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong huyện và các tổ chức thành viên đã động viên các tầng lớp Nhân dân luôn đồng hành cùng với cấp ủy, chính quyền, các ngành, các cấp, nỗ lực phấn đấu, tích cực tham gia, hưởng ứng, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án, đề án, kế hoạch đề ra… góp phần thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội.
Đồng chí Dương Tân Long, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đồng chí Nguyễn Hữu Ngọc, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Trần Việt Dũng, UVBTV Huyện uỷ, Trưởng Ban dân vận, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện tặng hoa chúc mừng đồng chí Trần Thế Nam được Hội nghị hiệp thương bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện khoá X, nhiệm kỳ 2019 – 2024.


Tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp Nhân dân; củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; Vận động Nhân dân thi đua học tập, lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh của đất nước đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận; Thường xuyên phát huy vai trò tự quản, tính sáng tạo của Nhân dân trong việc tham gia phát triển kinh tế, xây dựng văn hóa, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng vững mạnh. Tiếp tục duy trì và nhân rộng các mô hình đã phát động như “Bảo vệ môi trường kết hợp ứng phó với biến đổi khí hậu”; mô hình “Giáo xứ chung sức xây dựng nông thôn mới”, mô hình “Giáo xứ đoàn kết bảo vệ an ninh Tổ quốc”,“Niệm Phật đường đảm bảo an ninh trật tự, chung sức xây dựng nông thôn mới”… Tổ chức triển khai thực hiện lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới thí điểm bằng công nghệ số;  tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng của người dân tại 17/17 xã về kết quả xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023 đạt tỷ lệ cao;  Quỹ “Vì người nghèo” cấp huyện đã huy động được 860,120 triệu đồng; cấp xã vận động được 1.858 triệu đồng, qua đó đã hỗ trợ xây dựng mới 36 nhà Đại đoàn kết; hỗ trợ sửa chữa 9 nhà; hỗ trợ cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn 15 suất quà; hỗ trợ cho các gia đình hộ nghèo, cận nghèo có hoàn cảnh khó khăn 708 suất quà; hỗ trợ khám chữa bệnh cho 07 người; hỗ trợ 07 mô hình sinh kế với số tiền 96 triệu đồng để hỗ trợ, giúp hộ nghèo, cận nghèo có công việc ổn định, vươn lên thoát nghèo;
Thực hiện dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; giám sát và phản biện xã hội; tham gia phòng chống tham nhũng, lãng phí; tham gia xây dựng Đảng và chính quyền trong sạch, vững mạnh; Tăng cường củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới; Kết quả công tác chuẩn bị Đại hội cấp huyện và cấp cơ sở nhiệm kỳ 2024-2029 được triển khai khẩn trương, đầy trách nhiệm;  kế hoạch thực hiện quy trình công tác cán bộ, bổ sung quy hoạch các chức danh, thành lập các Tiểu ban, tổ chức các đợt tuyên truyền, sinh hoạt chính trị chào mừng Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp.
Tại Hội nghị, đã hiệp thương dân chủ bầu đồng chí Trần Thế Nam, UVBTT, Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện khoá X, giữ chức vụ Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện khoá X, nhiệm kỳ 2019 – 2024.
Phát biểu tại Hội nghị đồng chí Dương Tân Long, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện đã đạt được trong năm 2023. Đặc biệt MTTQ VN các cấp trong huyện đã rất tích cực, thực sự đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động, thực hiện đa dạng hóa các hình thức tập hợp và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân để tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động do Đảng, chính quyền, Mặt trận và các tổ chức thành viên chủ trì phát động; hoạt động Giám sát, Phản biện xã hội, Thanh tra nhân dân, Giám sát đầu tư của cộng đồng và công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền đã thực sự đi vào nề nếp, cụ thể; Công tác chăm lo các ngày Lễ, Tết đối với gia đình chính sách, người nghèo và các đối tượng xã hội khác được Mặt trận các cấp quan tâm thực hiện có hiệu quả. Chúc mừng đồng chí Trần Thế Nam vừa được Hội nghị bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện khoá X, nhiệm kỳ 2019 – 2024. Trên cương vị công tác mới cần nhanh chóng tiếp cận công việc và bắt tay ngay vào công việc, giành thời gian nghiên cứu, nắm chắc các văn bản, tập trung lãnh, chỉ đạo các chương trình, nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Trong thời gian đến MTTQ Việt Nam các cấp huyện Triệu Phong cần tập trung chỉ đạo, hướng dẫn, phối hợp triển khai các hoạt động an sinh xã hội cho hộ nghèo, đối tượng chính sách dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự ATXH. Tập trung chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức Đại hội Mặt trận các cấp nhiệm kỳ 2024 – 2029 theo kế hoạch đã đề ra.
Đồng chí Trần Việt Dũng, UVBTV Huyện uỷ, Trưởng Ban dân vận, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện tặng hoa chia tay các đồng chí thôi không tham gia uỷ viên Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện khoá X.


Cũng tại hội nghị đã trao tặng Bằng khen Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh, giấy khen của Uỷ ban Nhân dân huyện, Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện  cho các cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận năm 2023. Đồng thời ký giao ước thi đua năm 2024 giữa Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện và Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.
 
 
Các cá nhân, tập thể được khen thưởng có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận năm 2023.

Tác giả bài viết: PHÚC NGUYÊN

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây