Hướng đến xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại

Thứ sáu - 15/05/2020 03:24 483 0
(QTO) - Xác định cải cách hành chính (CCHC) là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, là một trong những giải pháp quan trọng để thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội, huyện Gio Linh đã tập trung chỉ đạo xây dựng kế hoạch tuyên truyền, tổ chức phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện chương trình tổng thể CCHC và các văn bản khác của các cấp, ngành liên quan đến công tác CCHC từ huyện đến cơ sở, cho mỗi cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân. Thực hiện hiệu quả công tác CCHC đã tác động tích cực đến các mặt của đời sống xã hội, thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững, đời sống Nhân dân được nâng cao.
Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ tại UBND huyện Gio Linh tạo sự hài lòng đối với người dân. Ảnh: MĐ
Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ tại UBND huyện Gio Linh tạo sự hài lòng đối với người dân. Ảnh: MĐ

Chủ tịch UBND huyện Gio Linh Trần Văn Quảng cho biết, để thực hiện tốt công tác CCHC, huyện Gio Linh đã xây dựng Kế hoạch về CCHC giai đoạn 2012- 2015, giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch hằng năm thực hiện các nội dung CCHC về thể chế, thủ tục hành chính, tổ chức bộ máy hành chính, hiện đại hóa hành chính, thực hiện tài chính công, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức có đủ trình độ, năng lực thực thi công vụ. UBND huyện xây dựng, ban hành kế hoạch và tổ chức tuyên truyền về CCHC với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, giúp cho các tầng lớp nhân dân được tiếp cận, được biết, hiểu rõ về chính sách CCHC của trung ương, tỉnh, huyện. Trong tổ chức chỉ đạo, điều hành nhiệm vụ CCHC, huyện Gio Linh triển khai thực hiện các chủ trương, biện pháp, chương trình đẩy mạnh CCHC; đưa nội dung CCHC mà trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính vào các cuộc họp thường kỳ, họp giao ban, tổng kết hằng năm nhằm thực hiện CCHC được tốt hơn. Chất lượng thực hiện kế hoạch CCHC của các đơn vị từng bước được nâng lên, đã phân định cụ thể từng nội dung, kết quả thực hiện sản phẩm, thời gian để hoàn thành, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị.

 

Những năm qua, công tác cải cách bộ máy hành chính được UBND huyện quan tâm chỉ đạo thực hiện đúng mục tiêu, chương trình cải cách hành chính của trung ương, tỉnh. Thực hiện Quyết định số 1322/QĐ-UBND của UBND tỉnh về đề án sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị hành chính cấp xã, thôn, bản, khu phố, huyện tiến hành thực hiện việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, thôn, khu phố đạt kết quả cao; hướng dẫn cho các phòng ban, đơn vị, các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch CCHC bám sát với kế hoạch CCHC chung của huyện và phù hợp với chức năng, nhiệm vụ cụ thể của đơn vị, địa phương. Bên cạnh đó, UBND huyện quan tâm thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Xác định cải cách thể chế là cốt lõi của chương trình tổng thể CCHC; đối tượng thụ hưởng các lợi ích chính là người dân, doanh nghiệp và các cộng đồng dân cư. Từ đó, huyện đã triển khai thực hiện trên quan điểm: Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tham mưu, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và văn bản hành chính thông thường nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước. Các văn bản được ban hành đảm bảo đúng quy định về thể thức văn bản, thẩm quyền nội dung và thẩm quyền hình thức ban hành, các quy định về kỹ thuật trình bày văn bản cũng được các đơn vị chú trọng, quan tâm.

 

Thủ tục hành chính luôn được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác CCHC. Trên cơ sở đó, huyện Gio Linh đã chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn và UBND các xã, thị trấn tổ chức thực hiện theo huớng dẫn đã quy định nhằm giảm chi phí và thời gian cho cá nhân, tổ chức trong việc thực hiện. Cùng với việc ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, UBND huyện thường xuyên chỉ đạo các cơ quan, đơn vị kiện toàn, củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại UBND huyện, luôn gắn kết với việc thực hiện cơ chế một cửa tại UBND các xã, thị trấn. Thực hiện việc niêm yết công khai, minh bạch các thủ tục hành chính, phí, lệ phí và thời gian giải quyết TTHC đã thực hiện theo quy định của pháp luật.

 

Cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả được bố trí đảm bảo về số lượng, trong tiếp xúc giải quyết công việc cho tổ chức, cá nhân có thái độ nghiêm túc, đúng mực, tôn trọng, không gây phiền hà, sách nhiễu trong khi giải quyết các TTHC. Bộ phận một cửa thực hiện cơ chế tiếp nhận và trả kết quả trên hệ thống phần mềm một cửa điện tử tích hợp với hệ thống Dân chấm điểm M-Score nên thuận lợi trong việc thống kê, báo cáo giải quyết thủ tục hành chính. Thông qua hệ thống phần mềm một cửa điện tử và hệ thống Dân chấm điểm M-Score đã phát huy chức năng giám sát, phản biện của người dân trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính nhờ hệ thống đã thực hiện công khai, minh bạch trong tra cứu hồ sơ, xem quy trình giải quyết hồ sơ của tổ chức, cá nhân, đánh giá được mức độ hài lòng của người dân. Thông qua hệ thống, cán bộ lãnh đạo quản lý theo dõi được tiến độ giải quyết hồ sơ, trách nhiệm của từng người tham gia giải quyết hồ sơ, truy xuất được người giải quyết chậm, trễ hẹn so với quy định.

 

Về giải quyết các thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa điện tử, bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ tại UBND huyện tiếp tục thực hiện theo mô hình một cửa điện tử. Các TTHC được tập trung về đầu mối, mức phí, lệ phí và các giấy tờ, hồ sơ liên quan được niêm yết công khai, minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, người dân hoàn thiện hồ sơ, giám sát. Bộ phận một cửa tại UBND huyện duy trì thực hiện nội dung của Nghị quyết 164/NQ-HĐND ngày 5/9/2014 về kế hoạch hoạt động giám sát thực hiện cơ chế một cửa qua thẻ đánh giá chất lượng dịch vụ công và kết quả đã tiếp nhận 2.481 hồ sơ, đã giải quyết 2.186 hồ sơ (năm 2019). Cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các xã, thị trấn được thực hiện và phát huy hiệu quả trong giải quyết công việc cho tổ chức, cá nhân.

 

Những năm gần đây, công tác thực hiện CCHC được đẩy mạnh, gắn liền với thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cá nhân, tập thể trong nhiệm vụ xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, đem đến sự tin tưởng, hài lòng cho các tổ chức, người dân, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện Gio Linh.

Tác giả bài viết: Minh Đức

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây