Xây dựng Đảng bộ cơ quan Mặt trận và các đoàn thể huyện Gio Linh trong sạch, vững mạnh

Thứ năm - 07/05/2020 22:03 473 0
(QTO) - 5 năm qua, cán bộ, đảng viên Đảng bộ cơ quan Mặt trận và các đoàn thể huyện Gio Linh đã phát huy sức mạnh đoàn kết, tập trung trí tuệ, nỗ lực phấn đấu để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020, góp phần quan trọng cùng với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế- xã hội, giữ vững quốc phòng- an ninh, đưa huyện Gio Linh phát triển vững mạnh, toàn diện.
UBMTTQVN huyện Gio Linh khởi công xây dựng nhà đại đoàn kết cho người dân gặp hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: HA
UBMTTQVN huyện Gio Linh khởi công xây dựng nhà đại đoàn kết cho người dân gặp hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: HA

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ cơ quan Mặt trận và các đoàn thể huyện Gio Linh đã tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đảng bộ; chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể; phát huy tính chủ động, sáng tạo của mỗi cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, công tác xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đoàn thể trong sạch, vững mạnh. Xây dựng mối đoàn kết thống nhất trong đảng bộ, mối quan hệ phối hợp đồng bộ, chặt chẽ giữa đảng bộ với các cơ quan trong khối; đổi mới nội dung, hình thức vận động, tập hợp; coi trọng công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên; thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong đảng. Cán bộ, đảng viên trong đảng bộ luôn nêu cao ý thức, trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu để hoàn thành tốt nhiệm vụ, chức trách được giao.

 

Đảng bộ cơ quan Mặt trận và các đoàn thể huyện Gio Linh đã phối hợp và làm tốt công tác tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo Mặt trận và các đoàn thể huyện tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, địa bàn dân cư; xây dựng, củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy Mặt trận và các đoàn thể chính trịxã hội các cấp hoạt động ngày càng hiệu quả. Công tác vận động, tập hợp đoàn viên, hội viên vào tham gia sinh hoạt trong các tổ chức đoàn thể, hội quần chúng số lượng ngày càng tăng. Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ làm công tác Mặt trận và các đoàn thể từ huyện đến cơ sở được chú trọng. Kết quả phân loại chất lượng đối với Mặt trận và các đoàn thể cấp huyện hằng năm đạt 100% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; đối với cơ sở, tỉ lệ hoàn thành tốt nhiệm vụ tăng, không có đơn vị yếu kém, qua đó góp phần xây dựng hệ thống chính trị các cấp trong huyện vững mạnh.

 

Việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với việc đăng ký chủ đề, xây dựng kế hoạch hành động của chi bộ, đảng bộ và đăng ký nêu gương trong cán bộ, đảng viên với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về“ Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá ” trong nội bộ ” được thực hiện nghiêm túc, trở thành đợt sinh hoạt chính trị thường xuyên của cán bộ, đảng viên. Trên cơ sở chủ đề của Trung ương, tỉnh, huyện, Đảng bộ cơ quan Mặt trận và các đoàn thể huyện đã xây dựng chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để triển khai trong đảng bộ và được các chi bộ, 100% đảng viên xây dựng kế hoạch hành động, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Trong nhiệm kỳ có 6/6 chi bộ và 100% đảng viên trong đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 2/6 chi bộ và 20% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đảng bộ cơ quan Mặt trận và các đoàn thể huyện 5 năm liên tục (2015-2019) được công nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó năm 2015-2016 và năm 2018- 2019 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

 

5 năm qua, Đảng bộ cơ quan Mặt trận và các đoàn thể huyện đã chủ động phối hợp với lãnh đạo các cơ quan Mặt trận và các đoàn thể huyện đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do các cấp, các ngành phát động đạt kết quả cao. Tiêu biểu như trong phong trào xây dựng nông thôn mới, qua 5 năm, toàn huyện đã vận động Nhân dân tự nguyện hiến 280.982 m2 đất, 3.410 cây trồng các loại, đóng góp trên 24.528,7 triệu đồng và 29.798 ngày công, thắp sáng đường quê 78,3 km; xây dựng 102 tổ thu gom rác thải ở khu dân cư; xây dựng 45 khu dân cư “bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu”. Đảng bộ đã chủ động và phối hợp với các đơn vị, địa phương tổ chức thành lập và đưa vào hoạt động hiệu quả 97 khu dân “An toàn về an ninh trật tự” và khu dân cư đảm bảo trật tự an toàn giao thông; thành lập 135 tổ hòa giải xây dựng 47 mô hình “Dòng họ không có con cháu vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội”; xây dựng 15 mô hình niệm phật đường thực hiện nếp sống văn minh, an lành, đoàn kết; xây dựng 21 tổ tự quản tàu thuyền, bến bãi, giữ gìn an ninh trật tự và giúp nhau làm ăn trên biển tại các xã, thị trấn vùng biển.

 

Bên cạnh đó, Đảng bộ cơ quan Mặt trận và các đoàn thể huyện đã tích cực huy động các nguồn lực, thông qua tín chấp, ủy thác để hỗ trợ, tạo điều kiện cho đoàn viên, hội viên và người dân có nguồn vốn vay ưu đãi phát triển kinh tế. 5 năm qua, Mặt trận và các đoàn thể cấp huyện đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức 45 lớp tập huấn, hướng dẫn chuyển giao khoa học- kỹ thuật cho 2.144 lượt hội viên, đoàn viên; mở 23 lớp đào tạo nghề cho 655 người. Nổi bật như UBMT huyện tiếp nhận nguồn hỗ trợ của UBMT Trung ương xây dựng mô hình tổ hợp tác tại Thôn 4, xã Gio Hải, trị giá 391 triệu đồng; hỗ trợ xây dựng 65 mô hình cho hộ nghèo phát triển sản xuất trị giá 975 triệu đồng. Hội LHPN huyện xây dựng 116 mô hình về làm hương, trồng nấm, cây ăn quả, gia trại tổng hợp. Hội Nông dân huyện vận động 1,6 tỉ đồng xây dựng 120 mô hình trang trại, gia trại chăn nuôi tổng hợp, trồng cây ăn quả, nuôi trồng, chế biến hải sản. Hội Cựu chiến binh huyện xây dựng 343 mô hình về phát triển sản xuất, kinh doanh. Đoàn Thanh niên huyện xây dựng 76 mô hình thanh niên phát triển kinh tế, thành lập Câu lạc bộ Thanh niên khởi nghiệp. Các đoàn thể hỗ trợ vốn vay 498,9 tỉ đồng cho 15.402 lượt người vay.

 

Từ đây, đã xuất hiện được nhiều mô hình mới trong phát triển kinh tế- xã hội, thu hút đông đảo đoàn viên, hội viên và Nhân dân tham gia, giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Đảng bộ cơ quan Mặt trận và các đoàn thể huyện đã tích cực chỉ đạo các chi bộ phối hợp với lãnh đạo các cơ quan triển khai, thực hiện có hiệu quả các hoạt động nhân đạo, từ thiện, đền ơn đáp nghĩa, cứu trợ thiên tai trên địa bàn. 5 năm qua, Quỹ vì người nghèo các cấp trong huyện hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 283 nhà đại đoàn kết, nhà tình nghĩa, nhà tình thương, mái ấm công đoàn…, với tổng trị giá 8.517,5 triệu đồng. Hằng năm, nhân dịp lễ, tết, Mặt trận, các đoàn thể phối hợp tổ chức thăm và tặng quà cho các đối tượng chính sách, bảo trợ xã hội, hộ nghèo, trẻ em gặp hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện với hàng ngàn suất quà; đỡ đầu hàng chục đối tượng gặp hoàn cảnh đặc biệt khó khăn…, góp phần giải quyết các vấn đề an sinh xã hội, tạo động lực cho nhiều gia đình gặp hoàn cảnh khó khăn nỗ lực vươn lên, xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn.

Tác giả bài viết: Hoài An

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây