HỘI NGHỊ CHUYÊN ĐỀ “NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TỔ CHỨC TIẾP XÚC CỬ TRI VỚI ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HĐND CÁC CẤP" TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ QUẢNG TRỊ

Thứ bảy - 01/07/2023 09:51 753 0
Sáng ngày 28/06/2023, tại hội trường Trung tâm Chính trị thị xã, Thường trực Hội đồng nhân dân và Ban thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam thị xã phối hợp xây dựng kế hoạch tổ chức Hội nghị chuyên đề “Nâng cao chất lượng tổ chức tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp" trên địa bàn thị xã Quảng Trị.

 


Ông Văn Ngọc Lãm - Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã; Ông Phạm Thành Khuê - Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã; Ông Nguyễn Đức Phong – Thị ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND thị xã Chủ trì hội nghị.

Ông Văn Ngọc Lãm - Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã; Ông Phạm Thành Khuê - Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã; Ông Nguyễn Đức Phong – Thị ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND thị xã Chủ trì hội nghị. Ông Nguyễn Quang Lâm - Phó Bí thư thường trực Thị uỷ cùng các ông, bà trong Ban Thường vụ Thị ủy; Lãnh đạo UBND thị xã; lãnh đạo các cơ quan, đoàn thể thị xã; lãnh đạo các Ban Hội đồng nhân dân và các vị đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã khóa VII, nhiệm kỳ 2021 – 2026; đại diện Lãnh đạo các Phường xã cùng 69 đại biểu là Bí thư chi bộ, khu phố trưởng, Trưởng thôn, Trưởng ban CTMT các khu phố, thôn trên địa bàn thị xã tham dự hội nghị.
Ông Văn Ngọc Lãm - Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy – Chủ tịch HĐND thị xã Quảng Trị phát biểu khai mạc tại hội nghị
Phát biểu khai mạc tại hội nghị, Ông Văn Ngọc Lãm - Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã nhấn mạnh: Việc tổ chức Hội nghị chuyên đề “Nâng cao chất lượng tổ chức tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp” là dịp để đánh giá những kết quả nổi bật và chỉ ra những hạn chế, nguyên nhân, rút ra những bài học kinh nghiệm; trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp để nâng cao chất lượng công tác tổ chức tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn thị xã; đồng thời, Ông Văn Ngọc Lãm - Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã cũng đề nghị các vị đại biểu tham dự hội nghị tập trung trao đổi, thảo luận, phân tích làm rõ những vấn đề đặt ra trong hoạt động tiếp xúc cử tri, để triển khai thực hiện có hiệu quả nâng cao chất lượng tiếp xúc cử tri, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tới.
Ông Phạm Thành Khuê, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy – Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã báo cáo công tác tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026

Sau khi Ông Phạm Thành Khuê - Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã thông qua Báo cáo công tác tổ chức tiếp xúc cử tri trên địa bàn từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026 và đề dẫn của hội nghị; Hội nghị đã có 12 ý kiến của đại biểu phát biểu trực tiếp tại hội nghị và 9 phát biểu gửi về cho chủ toạ hội nghị. Ý kiến của các đại biểu dự hội nghị đánh giá cao mục đích, ý nghĩa và công tác chuẩn bị, tổ chức hội nghị, đồng thời tập trung đi sâu, làm rõ thực trang công tác tổ chức tiếp xúc cử tri, việc tổng hợp, giải quyết ý kiến kiên nghị của cử tri trên địa bàn, nhất là việc chỉ ra được những tồn tại hạn chế trong công tác tuyên truyền vận động cử tri và Nhân dân, việc tổ chức các hội nghị cũng như chất lượng cử tri, kết quả thực hiện việc giải quyết kiến nghị của cử tri,...
Ông Lê Văn Niệm - Bí thư Chi bộ Khu phố 7, Phường 3, thị xã Quảng Trị phát biểu tham luận về vai trò của Chi bộ trong lãnh đạo công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia các cuộc tiếp xúc cử tri
Ông Nguyễn Đán, Trưởng thôn Tích Tường, xã Hải Lệ, thị xã Quảng Trị phát biểu tham luận về vai trò của trưởng thôn trong việc thông tin, tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia hội nghị tiếp xúc cử tri với đại biểu dân cử tại địa phương.
Ông Lê Lập Vũ Quỳnh - Chủ tịch UBND Phường 1, thị xã Quảng Trị phát biểu tham luận về Giải trình, tiếp thu ý kiến, giải quyết kiến nghị chính đáng hợp pháp của Nhân dân – Giải pháp quan trọng góp phần nâng cao chất lượng hội nghị tiếp xúc cử tri.
Ông Hồ Khánh - Phó Bí thư xã Hải Lệ phát biểu tham luận về Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy đối với hệ thống chính trị, góp phần nâng cao chất lượng hội nghị tiếp xúc cử tri.
Ông Nguyễn Xuân Thạc - Chủ tịch UBMT Phường 2, thị xã Quảng Trị phát biểu tham luận về Tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng chính quyền và hiến kế phát triển kinh tế xã hội tại các hội nghị tiếp xúc cử tri của đại biểu dân cử.
Ông Hoàng Minh Trí - PCT Hội đồng nhân dân Phường An Đôn, thị xã Quảng Trị phát biểu tham luận về giải pháp đổi mới hình thức, nâng cao chất lượng tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND

Kết luận hội nghị, Ông Văn Ngọc Lãm - Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã ghi nhận, đánh giá cao các tham luận của các đại biểu với nhiều nội dung sát thực, có chất lượng, có trách nhiệm xây dựng, các ý kiến phát biểu ở mỗi cương vị công tác khác nhau, với cách tiếp cận khác nhau đã khẳng định, đánh giá tầm quan trọng của việc tiếp xúc cử tri với đại biểu dân cư, nêu các giải pháp quan trọng để tiếp tục nâng cao chất lượng tiếp xúc cử tri trên địa bàn là cần thiết.
Hội nghị tham dự với gần 140 đại biểu trên địa bàn thị xã

Từ thực trạng công tác tiếp xúc cử tri và ý kiến của các đại biểu tại hội nghị, Ông Văn Ngọc Lãm - Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã đề nghị các cấp, các ngành thị xã cần quan tâm thêm các nội dung như: Đối với việc tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND Tỉnh, Ủy ban MTTQVN thị xã chủ trì, phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức hội nghị đảm bảo theo đúng quy định (không ủy quyền UBMT các phường xã thực hiện); Tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của đại biểu, cơ quan, đơn vị và Nhân dân về hoạt động tiếp xúc cử tri; Mỗi tổ đại biểu HĐND và mỗi đại biểu dân cử cần nêu cao tinh thần trách nhiệm trước cử tri, trước Nhân dân; Phát huy trách nhiệm UBND các cấp và thủ trưởng các cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong việc tham dự, giải trình, các kiến nghị của cử tri; Chú trọng trong công tác điều hành hội nghị tiếp xúc cử tri; Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy các phường xã và Cấp ủy, Ban cán sự, Ban Công tác mặt trận các khu phố thôn trong việc tuyên truyền vận động Nhân dân tham gia tiếp xúc cử tri, giám sát chặt chẽ hoạt động của đại biểu và cơ quan dân cử, tham gia quản lý nhà nước, xã hội, hiến kế đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, xây dựng chính quyền nhân dân vững mạnh và đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn thị xã. Ngay tại hội nghị, Thường trực HĐND và Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam thị xã phải kịp thời phối hợp ban hành văn bản hướng dẫn việc thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng công tác tiếp xúc cử tri, đồng thời tham mưu cho Ban Thường vụ Thị uỷ chỉ đạo thực hiện trong toàn Đảng bộ thị xã ./.
Uỷ ban MTTQ Việt Nam thị xã

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây