Bí thư Tỉnh uỷ Lê Quang Tùng: Việc thực hiện Chỉ thị 05 là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị

Thứ năm - 22/04/2021 03:17 527 0
(QTO) - Sáng nay 22/4/2021, Tỉnh ủy Quảng Trị tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" (Chị thị 05) và biểu dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2016-2021. Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng cùng các Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh uỷ dự hội nghị.
 
Toàn cảnh hội nghị - Ảnh:  Trần Tuyền
 
 
Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng phát biểu tại hội nghị - Ảnh: Trần Tuyền
 
 
Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng và Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng trao bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc - Ảnh: Trần Tuyền
 
 
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Đăng Quang và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam trao bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc - Ảnh: Trần Tuyền
 
 
Nhiều kết quả nổi bật sau 5 năm thực hiện Chỉ thị 05
 
Tại hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hồ Đại Nam cho biết, 5 năm qua, bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn của trung ương, BTV Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ban hành nhiều văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện Chị thị 05 của Bộ Chính trị và được cấp ủy, chính quyền các cấp tích cực triển khai thực hiện với hình thức đa dạng, phong phú, thu hút được sự tham gia tích cực của cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Quá trình triển khai đã gắn việc thực hiện Chỉ thị 05 với Nghị quyết Trung ương 4, khoá XII của Bộ Chính trị về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về "Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù đích trong tình hình mới".
 
Nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được đưa vào sinh hoạt định kỳ của các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, gắn với giải pháp thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Việc lựa chọn chủ đề, chủ điểm, xác định khâu đột phá, giải quyết những vấn đề bức xúc nổi cộm; xây dựng kế hoạch hành động của tập thể, kế hoạch làm theo của cá nhân; tổ chức diễn đàn sinh hoạt chi bộ; cụ thể hoá chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính, chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc, nâng cao ý thức phục vụ Nhân dân... Từ đó, làm chuyển biến nhận thức và hành động của các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và Nhân dân.
 
Từ đầu nhiệm kỳ khoá XVI đến nay, hằng năm BTV Tỉnh ủy đều lựa chọn chủ đề để tập trung chỉ đạo, tạo đột phá trong việc giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra. Năm 2017, lần đầu tiên BTV Tỉnh ủy tổ chức ký cam kết trách nhiện của người đứng đầu và BTV cấp uỷ cấp huyện với BTV Tỉnh ủy. Từ những tác động tích cực của việc ký cam kết, từ năm 2018 đến nay BTV Tỉnh ủy đã mở rộng việc ký cam kết đến người đứng đầu và tập thể lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương, từ đó lan toả đến cấp cơ sở. Kết quả đạt được rõ nét nhất trong nhiệm kỳ vừa qua đó là nâng cao tính chủ động, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu và đây cũng là một trong những tiêu chí đánh giá, phân loại đảng viên, công chức hằng năm.
Toàn tỉnh hiện có 57/101 xã đạt chuẩn nông thôn mới (đạt 56,4%), 1 huyện đạt chuẩn nông thôn mới, vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đề ra. Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh bình quân 5 năm (2016-2021) đạt 7,16%, tăng 1,25% so với nhiệm kỳ trước và cao hơn bình quân chung của cả nước. Quy mô nền kinh tế gấp 1,41 lần so với năm 2015. GRDP bình quân đầu người đạt 55,4 triệu đồng năm 2020, gấp 1,6 lần năm 2015, bằng 79,1% của cả nước.
Việc thực hiện Chỉ thị 05 đã gắn với các phong trào thi đua, các cuộc vận động, đặc biệt là các chương trình xây dựng nông thôn mới, xây dựng văn minh đô thị, tạo khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp. Năm 2019, với mục tiêu tất cả vì cơ sở, cán bộ về tận địa bàn để động viên, trực tiếp chỉ đạo các phong trào, hoạt động. BTV Tỉnh ủy đã ban hành quy định về việc phân công các Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh về dự sinh hoạt với các chi bộ nông thôn; phát động "Ngày thứ 7 vì nông thôn mới", "Ngày thứ 7 vì dự án động lực"...
 
Từ những nỗ lực cùng với cách làm sáng tạo của BTV Tỉnh ủy và các cấp, các ngành trong thực hiện Chỉ thị 05, trong những năm qua Quảng Trị đã đạt được nhiều thành tựu, kết quả khá toàn diện. Chương trình xây dựng nông thôn mới đã thật sự góp phần thay đổi diện mạo vùng quê, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân. Văn hoá - xã hội đạt nhiều tiến bộ, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân ngày càng được cải thiện và nâng cao. Quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.
 
Người đứng đầu phải nêu gương trong thực hiện Chỉ thị 05
 
Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng khẳng định: Từ việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 đã xuất hiện nhiều gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Qua đó, thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh.
 
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc thực hiện Chỉ thị 05 vẫn còn tồn tại một số hạn chế. Đơn cử như việc triển khai học tập, nghiên cứu Chỉ thị 05 và các chuyên đề hằng năm ở một số địa phương, cơ sở hiệu quả chưa cao. Việc xây dựng kế hoạch, cam kết làm theo của một số cấp ủy, địa phương, đơn vị, cán bộ, đảng viên còn hình thức, chưa sát với trách nhiệm, nhiệm vụ được giao. Vẫn còn vấn đề bức xúc, nổi cộm ở địa phương chưa được tập trung giải quyết dứt điểm. Cải cách hành chính có mặt chưa đáp ứng yêu cầu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp...
 
Vì vậy, để đảm bảo việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị đi vào chiều sâu, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp, ngành phát huy những kết quả đã đạt được, đồng thời tập trung khắc phục những hạn chế đang tồn tại.
 
Trong đó, cần tiếp tục nâng cao nhận thức về tâm quan trọng của việc thực hiện Chỉ thị 05 đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, xây dựng nền tảng văn hóa, con người Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.
 
Tùy theo đặc điểm tình hình mà các địa phương, đơn vị lựa chọn nội dung để triển khai thực hiện Chỉ thị 05 phù hợp theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và chủ đề năm 2021 của BTV Tỉnh ủy "Trách nhiệm, kỷ cương - thu hút đầu tư - tạo đà tăng trưởng".
 
Tiếp tục phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, trước hết là người đứng đầu cần nêu gương trong thực hiện Chỉ thị 05 từ việc nhỏ đến việc lớn, nói đi đôi với làm; gương mẫu, tự giác tu dưỡng, rèn luyện, thực sự nêu cao tinh thần trách nhiệm, mạnh dạn đổi mới, sáng tạo, tích cực đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Đẩy mạnh thông tin tuyên truyền, giáo dục về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với tuyên truyền triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và nghị quyết đại hội đảng các cấp.
 
Làm tốt công tác kiểm tra, giám sát nhằm kịp thời chấn chỉnh, uốn nắn cách làm qua loa, hình thức; định kỳ sơ kết, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện Chỉ thị 05 gắn với đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, khắc phục tình trạng né tránh, ngại va chạm. Lấy kết quả thực hiện Chỉ thị 05 làm tiêu chí đánh giá, phân loại tập thể, cá nhân hằng năm, đồng thời làm căn cứ trong quy hoạch, đào tạo, bố trí sử dụng cán bộ.
 
Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho 45 tập thể và 45 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2021.

Tác giả bài viết: Trần Tuyền

Nguồn tin: Báo Quảng Trị

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây