Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: Luôn tự soi, tự sửa!

Thứ tư - 18/05/2022 22:15 405 0
Việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” phải trở thành việc làm thường xuyên, liên tục, gắn với quá trình tự soi, tự sửa. Trong bối cảnh hiện nay, điều đó lại càng cần thiết để xây dựng Đảng vững mạnh, đất nước hùng cường.
Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm đồng bào xã Phục Linh, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên (1954). Ảnh: Tư liệu.
Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm đồng bào xã Phục Linh, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên (1954). Ảnh: Tư liệu.
Thí sinh dự thi cuộc thi“Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
Thí sinh dự thi cuộc thi“Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Mới đây, kết quả điều tra dư luận xã hội về kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Viện Dư luận xã hội, Ban Tuyên giáo Trung ương cho thấy “81% ý kiến được hỏi đánh giá việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05 đã trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của mỗi tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên”.

Tuy nhiên, theo đánh giá của Ban Tuyên giáo Trung ương, việc thực hiện Chỉ thị 05 vẫn còn bộc lộ một số hạn chế như: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, có nơi chưa quyết liệt, chưa kịp thời, chưa sát với thực tế, có nơi thực hiện còn hình thức.

“Áp” vào công việc gắn với tự phê bình và phê bình

Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thiết thực và hiệu quả, Trung tướng Khuất Duy Tiến - nguyên Cục trưởng Cục Quân lực, Bộ Tổng tham mưu cho rằng: Việc học tập Chỉ thị 05 cần gắn với tính hiệu quả của công việc hàng ngày chứ không phải làm để lấy lệ. Ví như khi được giao nhiệm vụ, công việc cần tìm cách để thực hiện tốt nhất, nhanh và hiệu quả nhất. Đặc biệt cần gắn với tự phê bình và phê bình để tự soi, tự sửa.

Ông Tiến nhấn mạnh, trong bối cảnh hiện nay, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cần thực chất, tránh việc làm đối phó, qua loa. Theo đó, trong công việc làm cái gì chắc cái đó để có kết quả cao nhất.

Ông Lê Việt Trường, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và an ninh của Quốc hội cũng cho rằng, việc thực hiện Chỉ thị 05 cần căn cứ vào tính chất đặc điểm của từng cơ quan, gắn với từng công việc cụ thể của mỗi người.

“Bác Hồ đã dạy: cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư thì áp dụng vào trong công việc chuyên môn của mình như thế nào? Ví như năm ngoái ngành Hải quan có bao nhiêu cán bộ vi phạm quy định bị kỷ luật, tự diễn biến, tự chuyển hoá thì năm nay ngành Hải quan cần đánh giá xem số cán bộ trong ngành mình vi phạm như thế nào? tăng hay giảm? Hay khối các cơ quan tư pháp, cần so sánh lượng án đã giải quyết, tồn đọng, oan sai của năm trước với án năm sau xem có sự “chuyển động” hay không? để phấn đấu vươn lên. Như thế thực hiện Chỉ thị 05 mới thấy được sự hiệu quả, thiết thực thay vì chung chung, ai cũng nói học tập mà không biết học cái gì? hiệu quả có hay không?”- ông Trường nói.

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm đồng bào xã Phục Linh, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên (1954). Ảnh: Tư liệu.
Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm đồng bào xã Phục Linh, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên (1954). Ảnh: Tư liệu.

Trách nhiệm người đứng đầu

Tại Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị khoá XIII về “Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã chỉ rõ có một số người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị chưa thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm, còn thụ động trông chờ, ỷ lại, thiếu sáng tạo trong triển khai thực hiện Chỉ thị.

Việc tu dưỡng, rèn luyện, làm theo Bác, nhất là trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là một số người đứng đầu chưa thường xuyên; một số cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm các quy định của Đảng, vi phạm pháp luật.

Cũng chính vì lẽ đó, trong tổ chức thực hiện, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cần đồng bộ giữa “xây” và “chống”; lấy “xây” là nhiệm cơ bản, chiến lược và lâu dài, “chống” là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách và cấp thiết vào lúc này của mỗi cán bộ đảng viên.

PGS.TS Nguyễn Trọng Phúc, nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng cho rằng, tại một số nơi vẫn còn biểu hiện hình thức trong việc thực hiện Chỉ thị 05 nên hiệu quả đem lại chưa cao. Thậm chí có nơi “giong trống mở hội” nghe hoành tráng nhưng hiệu quả của việc học để áp dụng vào thực tiễn công việc vẫn hạn chế, vẫn còn lúng túng trong vận dụng.

“Sự nêu gương, gương mẫu của người đứng đầu trong quá trình thực hiện sẽ là tấm gương cho cấp dưới “nhìn” và “noi theo”. Như thế việc thực hiện Chỉ thị 05 vào trong thực tế cuộc sống mới hiệu quả”- ông Phúc cho hay và nhấn mạnh cần khắc phục việc “lười” học Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng. Bởi chính việc học và hiểu đúng về Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng mới góp phần đưa ra quyết định sáng suốt trong lãnh đạo, chỉ đạo.

Ông Lê Việt Trường cũng cho rằng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị có trách nhiệm rất lớn trong việc thực hiện Chỉ thị 05. Họ là “tấm gương” để các đảng viên và cấp dưới noi theo. Do đó cần gắn trách nhiệm người đứng đầu với việc thực hiện Chỉ thị 05, cũng như trách nhiệm của người đứng đầu các tổ chức đảng vào dịp bình xét cuối năm.

“Hiện nay Đảng đang đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Lâu nay trong vấn đề giải pháp đều gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05. Cho nên trách nhiệm người đứng đầu cần được xem xét làm rõ trong việc thực hiện Chỉ thị 05 với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chính là “gốc” để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Chỉ khi nào “xây” tốt thì mới “chống” được. Nếu không, được chỗ nọ sẽ vẹo chỗ kia”- ông Trường nói.

Học tập v&rgb(2, 2, 4); l&rgb(2, 2, 4);m theo tư tưởng, đạo đức, phong c&rgb(2, 2, 5);ch Hồ Ch&rgb(2, 3, 7); Minh: Lu&rgb(2, 4, 4);n tự soi, tự sửa! - Ảnh 1

Trung tướng Phạm Xuân Thệ, nguyên Tư lệnh Quân khu 1:

Chất lượng đảng viên quyết định sức mạnh của Đảng

Các chi bộ trong quá trình thực hiện Chỉ thị 05 phải quán triệt đầy đủ hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương. Tuy nhiên, từng đảng viên phải suy nghĩ mình là đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, dìu dắt và lãnh đạo.

Một đảng viên chân chính không thể không học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.

Chỉ khi nào học tập làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có hiệu quả thì mới xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Đảng vững mạnh không phải vì số lượng đảng viên đông, mà chất lượng của đảng viên quyết định sức mạnh của Đảng.

Học tập v&rgb(2, 2, 4); l&rgb(2, 2, 4);m theo tư tưởng, đạo đức, phong c&rgb(2, 2, 5);ch Hồ Ch&rgb(2, 3, 7); Minh: Lu&rgb(2, 4, 4);n tự soi, tự sửa! - Ảnh 2

Ông Phạm Trường Dân, nguyên Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, ĐBQH khóa XIII:

Gắn việc thực hiện Chỉ thị 05 với quy hoạch cán bộ

Nhiều người không phải là đảng viên nhưng vẫn thực hiện làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vì mục đích xây dựng đất nước phồn vinh, giàu mạnh.

Do đó cần gắn việc thực hiện Chỉ thị 05 với công tác quy hoạch cán bộ. Những ai thực hiện không tốt Chỉ thị 05 thì không đưa vào danh sách quy hoạch cán bộ.

Muốn có cán bộ tốt phải có quy hoạch tốt. Cán bộ, đảng viên mà không gương mẫu thì đưa vào quy hoạch để làm gì. Nhất quyết chúng ta không được để lọt cán bộ không xứng đáng vào bộ máy nhà nước.

Học tập v&rgb(2, 2, 4); l&rgb(2, 2, 4);m theo tư tưởng, đạo đức, phong c&rgb(2, 2, 5);ch Hồ Ch&rgb(2, 3, 7); Minh: Lu&rgb(2, 4, 4);n tự soi, tự sửa! - Ảnh 3

TS Nguyễn Viết Chức, Phó Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn về văn hóa - xã hội UBTƯ MTTQ Việt Nam:

Phải tự nguyện, tự giác

Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là việc đã thực hiện nhiều năm nay và đã có những hiệu quả nhất định. Tuy nhiên cũng có những chỗ thực hiện chưa hiệu quả.

Việc học tập Chỉ thị 05 phải tự giác đối với các cán bộ đảng viên, phải say sưa, tự giác học vì đây là học theo tư tưởng lớn lao - đó là tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Vì vậy sự tự nguyện, tự giác, tự học là điều cần thiết đối với mỗi cán bộ đảng viên, là yêu cầu thiết yếu đối với mỗi đảng viên, các tổ chức Đảng trong giai đoạn phát triển hiện nay.

Tác giả bài viết: H.VŨ

Nguồn tin: daidoanket.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây