Tổng kết 20 năm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn 2003 -2023, trên địa bàn huyện Cam Lộ

Thứ ba - 21/11/2023 05:08 1.267 0
Chiều ngày 21/11/2023, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Cam Lộ tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm Tổ chức ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, giai đoạn 2023 – 2023. Tham dự Hội nghị có đồng chí Dương Tân Long, Phó chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đồng chí Nguyễn Ký Ngọc, Phó Bí thư thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện, đồng chí Nguyễn Thanh Bắc, Phó Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân huyện,

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương, UVBTV Huyện uỷ, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện chủ trì Hội nghị, tham dự Hội nghị còn có Uỷ viên Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện, Trưởng Ban Công tác Mặt trận các khu dân cư trên địa bàn huyện.

Các đại biểu tham dự Hội nghị tổng kết 20 năm Tổ chức ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, giai đoạn 2023 – 2023
Cam Lộ là huyện trung du gò đồi, có tổng diện tích đất tự nhiên 367,4 km2, gồm có 7 xã, 1 thị trấn với 80 thôn, bản, khu phố; toàn huyện có 12.075hộ với 48.976 nhân khẩu. Trên địa bàn huyện có 01 bản đồng bào dân tộc (Bàn Chùa, xã Cam Tuyền); 03 tôn giáo chính: Phật giáo, Công giáo, tin lành với tổng số 1792 tín đồ. Tình hình kinh tế xã hội của huyện ngày càng phát triển, thu nhập bình quân đầu người hàng cuối năm 2022 đạt 60,3 triệu đồng, tăng 13 lần so với năm 2003 (4,6 triệu đồng/người/năm). Văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; công tác giáo dục đào tạo, giải quyết việc làm, chăm lo cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, các đối tượng yếu thế trong xã hội được quan tâm. Các tôn giáo trên địa bàn hoạt động thuần túy, theo đúng chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Các chế chính sách của nhà nước đối với đồng bào dân tộc được thực hiện đầy đủ, kịp thời. QPAN tiếp tục được củng cố tăng cường, An ninh chính trị trật tự ATXH được giữ vững, mối quan hệ giữa nhân dân với Đảng, chính quyền ngày càng gắn bó, vai trò làm chủ của nhân dân ngày càng được phát huy. Đến cuối năm 2019 có 100% xã đạt chuẩn NTM, huyện Cam Lộ là huyện đạt chuẩn huyện NTM. Đến nay đã có 04 xã đạt chuẩn NTM nâng cao  (Cam Chính, Cam Nghĩa, Cam Thành, Cam Hiếu).
Việc tổ chức ngày hội trên địa bàn huyện với không khí vui tươi, phấn khởi đảm bảo cả phần lễ và phần hội đã góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn. Với những hoạt động, nội dung phát huy vai trò làm chủ của Nhân dân, đã góp phần tạo sự đồng thuận trong xây dựng và phát triển địa phương, huy động nguồn lực đóng góp từ Nhân dân để xây dựng thiết chế văn hóa ở cơ sở; xây dựng cơ sở hạ tầng; thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.
Trong 20 năm đã có gần 1.700 lượt khu dân cư tổ chức ngày hội với hơn 113.000 lượt người tham gia. Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc được các khu dân cư trên địa bàn huyện chuẩn bị chu đáo, thiết thực với nhiều hình thức phong phú. Trong ngày hội, các KDC lồng ghép phát động mô hình khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, đảm bảo an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy như: Mô hình 5 không, 3 có; Ngày chủ nhật xanh; mô hình họ tộc không có người vi phạm pháp luật; mô hình KDC trong sạch về ma tuý; mô hình KDC đảm bảo phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ…
Giai đoạn 2003 - 2023, Quỹ Vì người nghèo các cấp trong huyện đã vận động được hơn 18 tỷ đồng, từ nguồn quỹ các cấp phân bổ và nguồn quỹ vận động được đã xóa 1.418 nhà tạm bợ, dột nát cho hộ nghèo, cận nghèo, xây dựng các công trình phúc lợi như: trường học, TTHTCĐ, kênh mương nội đồng, đường giao thông nông thôn; hỗ trợ 78 mô hình giúp nhau XĐGN, tặng 5.603 suất quà cho các hộ gia đình khó khăn trong ngày hội. Năm 2023 để góp sức hỗ trợ cho đồng bào các dân tộc tỉnh Điện Biên và địa bàn Tây Bắc có nhà ở ổn định, vươn lên thoát nghèo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, yên tâm gắn bó với vùng đất biên cương của Tổ quốc, kết quả UBMT huyện đã vận động được số tiền hơn 77 triệu đồng. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào “Xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa” và “Xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp kiểu mẫu” được quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện; đến nay 100% làng, bản, khu phố, cơ quan, trường học trên địa bàn được công nhận đơn vị văn hóa, 8/8 xã, thị trấn được công nhận xã điển hình văn hóa, 98% hộ gia đình được công nhận gia đình văn hóa. Phong trào “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19  qua các đợt phát động, Ban vận động quỹ phòng chống Covid -19 huyện đã tiếp nhận được 1.546 triệu đồng tiền mặt; trên 87 tấn lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu các loại.

Hội nghị đồng chí Nguyễn Ký Ngọc, Phó Bí thư thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện phát biểu tại Hội nghị.
Phát biểu tại Hội nghị đồng chí Nguyễn Ký Ngọc, Phó Bí thư thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện nhấn mạnh những kết quả 20 năm Tổ chức  Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc khẳng định vai trò tự quản của mỗi cộng đồng, từng cá nhân, hộ gia đình trong thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội của địa phương. Tiếp tục khơi dậy truyền thống đoàn kết, ý thức cộng đồng, thể hiện rõ hơn vai trò, vị trí của MTTQ các cấp và Ban công tác mặt trận ở khu dân cư trong tình hình mới, nhất là trong thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Đồng thời, qua tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam gắn với Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư đã tạo nên không khí tươi vui, phấn khởi, đoàn kết, dân chủ, động viên các tầng lớp nhân dân tiếp tục hăng hái tham gia thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, góp phần quan trọng vào thực hiện thành công các mục tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòngan ninh của huyện, tạo cơ sở vững chắc để tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Trong thời gian đến, đồng chí đề nghị MTTQ các cấp huyện Cam Lộ tiếp tục đổi mới phương thức tổ chức ngày hội, khắc phục hạn chế, đa dạng hình thức tổ chức. Phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần dân tộc, nỗ lực vượt khó, triển khai nhiều phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động; tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân trong toàn huyện đoàn kết, gắn bó, tin tưởng, nỗ lực vươn lên, tích cực tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.
Cũng tại hội nghị đã nghe 4 tham luận chia sẻ những kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo, nêu những khó khăn, vướng mắc trong quá trình phát huy vai trò Mặt trận tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị tại cơ sở trong 20 năm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc công tác.
Nhịp này Chủ tịch UBND huyện Cam Lộ tặng giấy khen thưởng cho 8 tập thể và 16 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 20 năm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, giai đoạn 2003 – 2023.

8 tập thể và 16 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 20 năm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, giai đoạn 2003 – 2023 được Chủ tịch UBND huyện Cam Lộ tặng giấy khen thưởng
Phúc Nguyên


Một số tiết mục văn nghệ chào mừng Hội nghị.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây