Cần nâng cao hiệu quả công tác tuyên giáo cơ sở

Thứ hai - 13/02/2023 22:32 106 0
QTO - Công tác tuyên giáo là một bộ phận cấu thành đặc biệt quan trọng trong toàn bộ hoạt động của Đảng nhằm xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức; truyền bá chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước;
Cán bộ cơ sở cùng bộ đội thực hiện công tác vận động người dân xây dựng cuộc sống mới - Ảnh: BĐCC
Cán bộ cơ sở cùng bộ đội thực hiện công tác vận động người dân xây dựng cuộc sống mới - Ảnh: BĐCC
tập hợp, quy tụ và khơi dậy tinh thần yêu nước, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc để thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Trong quá trình lãnh đạo, tùy theo yêu cầu và nhiệm vụ cách mạng trong mỗi thời kỳ Đảng đều ban hành nghị quyết về lĩnh vực này sát hợp với tình hình và nhiệm vụ mới.

Thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/ TW “về nhiệm vụ chủ yếu của công tác tư tưởng, lý luận trong tình hình mới”, ngày 18/3/2002 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX, từ năm 2003, một số huyện, thị ủy thuộc Đảng bộ tỉnh đã thành lập ban tuyên giáo Đảng ủy xã, phường, thị trấn.

Trong đó, Đông Hà là đơn vị đầu tiên của tỉnh ban hành hướng dẫn và cả 9 phường đều thành lập ban tuyên giáo phường. Năm 2006, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành hướng dẫn thành lập ban tuyên giáo cơ sở trên phạm vi toàn tỉnh.

Nhờ vậy, đến tháng 11/2022, toàn tỉnh có 125 tổ chức cơ sở đảng xã, phường, thị trấn, đạt tỉ lệ 100%, với 975 cán bộ, trong đó có 765 cán bộ tuyên giáo cơ sở có thể đảm nhiệm công tác ít nhất 2 nhiệm kỳ đại hội (10 năm) theo quy định hiện hành. Những năm qua, đội ngũ cán bộ tuyên giáo cơ sở được tập huấn nghiệp vụ, trong đó có hơn 50% cán bộ tuyên giáo cơ sở được cử đi đào tạo các lớp dài ngày.

Sau 20 năm đi vào hoạt động với tư cách là một cấp trong hệ thống tuyên giáo 4 cấp, ban tuyên giáo cơ sở là cơ quan tham mưu, giúp việc cấp ủy về các lĩnh vực: tuyên truyền, khoa giáo, biên soạn lịch sử đảng bộ địa phương.

Nhờ vậy, một số lĩnh vực của công tác tuyên giáo như: giáo dục lý luận chính trị, văn hóa văn nghệ, khoa giáo, lịch sử Đảng, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đã được triển khai bài bản và có sức lan tỏa mạnh mẽ, sâu rộng đến với đông đảo cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Cùng với đó, đội ngũ cán bộ tuyên giáo cơ sở đã thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội; nhất là các thông tin trái chiều, nhạy cảm để phân tích, dự báo, tham mưu cấp ủy đảng, chính quyền giải quyết, xử lý kịp thời, góp phần xây dựng, bồi đắp, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; tạo sự đoàn kết, đồng thuận trong Nhân dân, giữ vững ổn định chính trị và phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN.

Về cơ bản, đội ngũ cán bộ tuyên giáo cơ sở đã phát huy vai trò tiên phong trong công tác tuyên giáo nói riêng và công tác xây dựng Đảng nói chung tại cơ sở. Các thành viên của ban tuyên giáo cơ sở hầu hết là cán bộ lãnh đạo trong ban thường vụ, ban chấp hành đảng bộ và trưởng các ngành, đoàn thể nên hoạt động tuyên truyền, nắm bắt dư luận, tâm trạng, tư tưởng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân tương đối thuận lợi.

Đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo cơ sở đang từng bước được củng cố, kiện toàn, nhất là sau đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Qua khảo sát, cho thấy, có 66 bí thư cấp ủy; 24 phó bí thư thường trực, 25 chủ tịch UBND xã, 3 chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam xã, 1 ủy viên ban thường vụ và 6 ủy viên BCH đảng bộ, phó chủ tịch UBND xã kiêm nhiệm trưởng ban. Cùng với đó, cơ sở vật chất, điều kiện làm việc của cán bộ ban tuyên giáo cơ sở ngày càng được quan tâm.

Bên cạnh những kết quả rất đáng trân trọng, thì đến thời điểm này, công tác tuyên giáo cơ sở vẫn còn một số bất cập như: chưa có văn bản của Đảng quy định cụ thể tổ chức, bộ máy ban tuyên giáo cấp xã.

Cơ cấu, tổ chức và mô hình hoạt động của các ban tuyên giáo cơ sở còn thiếu thống nhất; chế độ phụ cấp cho đội ngũ làm công tác tuyên giáo còn tùy thuộc vào sự quan tâm của từng cấp ủy và cũng chưa đủ để khích lệ họ hoàn thành trách nhiệm một lĩnh vực rộng, đa chiều, có những vấn đề nhạy cảm, phức tạp, nhất là trong giai đoạn hiện nay.

Để phát huy vai trò, vị trí và nâng cao hiệu quả hoạt động của ban tuyên giáo cơ sở trong tình hình mới, các cấp ủy đảng cần quan tâm một số nhiệm vụ sau: Người đứng đầu các cấp tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 16-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX và Nghị quyết số 17-NQ/TW, ngày 18/3/2002 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX “Về đổi mới và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở xã, phường, thị trấn”.

Người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền cần trực tiếp làm công tác tuyên giáo; thường xuyên tiếp xúc, đối thoại với Nhân dân để nắm bắt, đánh giá, dự báo diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, từ đó có biện pháp giải quyết kịp thời. Khắc phục những biểu hiện coi nhẹ, trông chờ, ỷ lại vào cấp trên.

Phối hợp chặt chẽ, thường xuyên giữa ban tuyên giáo cơ sở với các đoàn thể chính trị- xã hội, các ngành, địa phương, mở rộng dân chủ, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, gíao dục, cổ vũ, động viên các tầng lớp Nhân dân. Thực hiện tốt phương châm “Toàn Đảng làm công tác tư tưởng”, “Lấy quần chúng giáo dục quần chúng”, gắn việc thực hiện nhiệm vụ chính trị với nhiệm vụ công tác tuyên giáo. Phát huy sức mạnh tổng hợp của các lực lượng, các phương tiện trong công tác tuyên giáo ở cơ sở.

Tập trung xây dựng, củng cố tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo cơ sở; phát huy vai trò của người có uy tín làm công tác tuyên giáo; quan tâm đầu tư cơ sở vật chất phục vụ công tác tuyên giáo; đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác tuyên truyền, khoa giáo, giáo dục lý luận và công tác biên soạn lịch sử Đảng bộ địa phương.

Gắn kết chặt chẽ công tác tuyên giáo với phát triển KT-XH, công tác tuyên giáo phải “bám chắc”, “bám sát” thực tiễn ở cơ sở, để đi trước dự báo, định hướng, đi sau sự việc, sự kiện để giải quyết từ sớm, tận gốc những vấn đề có thể dẫn đến nảy sinh bức xúc về tư tưởng, tâm trạng xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc của Nhân dân một cách đồng bộ, hiệu quả.

Nguyễn Trí Ánh

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây