PHÁT HUY DÂN CHỦ, TĂNG CƯỜNG ĐOÀN KẾT, ĐỔI MỚI SÁNG TẠO XÂY DỰNG XÃ TRIỆU HOÀ ĐẠT CHUẨN XÃ NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO

Thứ ba - 12/03/2024 21:28 2.165 0
Nhiệm kỳ qua, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã và Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQVN xã Triệu Hoà lần thứ XII, nhiệm kỳ 2019-2024, bên cạnh những thuận lợi công tác Mặt trận gặp không ít khó khăn, thách thức do thiên tai, dịch bệnh. Song dưới sự hướng dẫn của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, sự chỉ đạo của cấp ủy Đảng, điều hành của Chính quyền, sự đồng lòng của các tầng lớp Nhân dân,
UBMTTQ Việt Nam xã đã tích cực chủ trì, phối hợp với các tổ chức thành viên, các ngành, các cấp triển khai thực hiện với nhiều nội dung hoạt động phong phú, vận động nhân dân đẩy mạnh các phong trào thi đua, góp phần cùng với Đảng bộ, Chính quyền thực hiện có hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được ổn định và ngày càng khởi sắc.

Trong 5 năm qua thiên tai, dịch bệnh đã gây ra không ít khó khăn cho đời sống nhân dân nhưng cùng với những thành tựu chung của huyện, sự quyết tâm, khát vọng vươn lên của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân ở trên địa bàn xã, cán bộ và nhân dân xã nhà đã tập trung xây dựng các kế hoạch, thực hiện có hiệu quả các giải pháp để đưa xã Triệu Hoà ngày càng phát triển đi lên, bước đầu cơ bản hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu theo lộ trình kế hoạch mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra; đến cuối năm 2023 thu nhập bình quân đầu người đạt 64,9 triệu đồng, tổng giá trị sản xuất các ngành đạt 394.224,9 triệu đồng.
Cơ sở hạ tầng được đầu tư ngày càng hoàn thiện, diện mạo nông thôn thay đổi nhanh và khang trang, sạch, đẹp; đường giao thông nông thôn, các thiết chế văn hoá được đầu tư xây dựng. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng được nâng cao các hoạt động văn hoá, thông tin, tuyên truyền, thể dục - thể thao tiếp tục duy trì với nhiều hình thức phong phú, đa dạng; an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội ổn định, quốc phòng được giữ vững. Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả quan trọng. Năm 2020 Triệu Hoà được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới.
Sự nghiệp giáo dục - đào tạo được quan tâm chăm lo. Công tác dạy và học được chú trọng, chất lượng giáo dục được nâng lên, cơ sở vật chất hạ tầng được quan tâm đầu tư đảm bảo đáp ứng nhu cầu dạy và học ở các cấp học. Phong trào xã hội hóa giáo dục phát triển khá mạnh. Các đơn vị trường học trên địa bàn tiếp tục giữ vững trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, kiểm định chất lượng mức độ 2.
Hoạt động khám, chữa bệnh được duy trì nề nếp, cơ sở vật chất trang thiết bị đầu tư xây dựng đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân, được cấp trên công nhận là xã đạt chuẩn quốc gia về y tế.

Cán bộ, nhân dân xã Triệu Hoà, huyện Triệu Phong trao hàng hoá, nhu yếu phẩm ủng hộ đồng bào và nhân dân Miền Nam trong phòng chống Covid-19.
Công tác chính sách xã hội được đảm bảo, lao động việc làm, dạy nghề, giảm nghèo bền vững đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Tính đến cuối năm 2023, toàn xã có 46 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 3,09% giảm hộ 40 so với đầu nhiệm kỳ; có 70 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 4,71% giảm 23 hộ so với đầu nhiệm kỳ.
Tình hình AN-CT, TTATXH luôn được giữ vững, an ninh nông thôn được đảm bảo, nhiều năm liền không có khiếu kiện, khiếu nại vượt cấp.
Những thành quả đó đã khẳng định vai trò lãnh chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền, vai trò tuyên truyền vận động của Mặt trận và các tổ chức thành viên, đồng thời khẳng định lòng tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của đảng, sự điều hành của chính quyền, khối đại đoàn kết toàn dân tộc được duy trì phát triển là nền tảng vững chắc, là nhân tố quan trọng góp phần ổn định chính trị - xã hội và xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp hơn.

Lễ công bố xã Triệu Hoà, huyện Triệu Phong đạ chuẩn nông thôn mới năm 2020

Thực hiện Đề án “Đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền của MTTQ Việt Nam”, nhiệm kỳ qua, Mặt trận và các tổ chức thành viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền giáo dục về chủ trương, đường lối, các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, triển khai thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị “ về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo chủ đề hàng năm, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XIII) về xây dựng và chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “ tự chuyển biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.
Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, thành lập Fanpage, Facebook, phối hợp với các cơ quan truyền thông về công tác đại đoàn kết toàn dân, các hoạt động chính trị, xã hội, với trên hàng nghìn lượt truy cập, phối hợp tổ chức các đợt tuyên truyền với hàng trăm lượt người tham dự.
UBMT xã chủ trì phối hợp phát động nhiều phong trào như: phong trào xây dựng Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu (đã phát động 03/6 KDC đạt tỷ lệ 50%; phong trào thực hiện “Nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang”, phong trào không hát Karaoke, mở loa đài công suất lớn quá 20h mỗi ngày, phong trào “Không uống rượu bia trong đêm trước lễ cưới”; phát động ra quân “Chỉnh trang nông thôn” với 228 đợt có 116.280 lượt người dân tham gia,vận động nhân dân hiếm 7.650 m2 đất để xây dựng đường giao thông nông thôn và các thiết chế văn hoá. Tổ chức lấy ý kiến của người dân về xã đạt chuẩn nông thôn mới với tỷ lệ hài lòng đạt 97%, Về huyện đạt chuẩn nông thôn mới với tỷ lệ hài lòng đạt 99%.
 UBMT xã phối hợp với các tổ chức thành viên, các ban ngành thực hiện nhiều công trình phần việc trong xây dựng nông thôn mới như: phối hợp với Hội phụ nữ xã đẩy mạnh vận động hội viên và nhân dân thực hiện thu gom rác thải đạt 97%, phân loại rác thải tại nguồn đạt tỷ lệ 89,7 %, phối hợp với Hội Nông dân xã triển khai vận động hội viên và nhân dân thu gom bao bì thuộc bảo vệ thực vật với tỷ lệ 80%; phối hợp với Ban công an xã vận động xây lắp 14 mắt camera an ninh ở dọc các trục đường chính của xã với tổng kinh phí 131 triệu đồng từ nguồn xã hội hoá; phối hợp với Đoàn Thanh niên vận động nhân dân huy động các nguồn lực xây dựng công trình “Điện sáng đường giao thông nông thôn” đến nay trên địa bàn toàn xã đã có hơn 98% tuyến đường chính các khu dân đã có điện chiếu sáng tổng giá trị 822,5 triệu đồng. Phối hợp với Hội CCB xây dựng đường cờ kiểu mẫu, trồng cây ở đường kiểu mẫu.

Chương trình Chợ Tết nông sản- gian hàng 0 đồng do Mặt trận và Phụ nữ xã Triệu Hoà tổ chức.

 Công tác xã hội hoá để huy động các nguồn lực xây dựng nông thôn mới đã phát huy hiệu quả tích cực, trong nhiệm kỳ đã huy động được 4.613.857.000 đồng vốn đối ứng từ nhân dân để xây dựng đường giao thông nông thôn và các công trình phục vụ dân sinh khác. Các công trình xây dựng cơ bản được cấp trên quan tâm đầu tư và như: xây dựng đường giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng, xây dựng và nâng cấp các công trình nhà văn hóa phục vụ dân sinh ở các thôn, các công trình kè chống sạt lỡ, các công trình phúc lợi công cộng trị giá 37.422.079.000 đồng...
Mặt trận xã tiếp tục phối hợp với Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” xã chỉ đạo thực hiện nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” trong giai đoạn mới. Trong đó 6/6 khu dân cư xây dựng bổ sung, hoàn thiện hương ước theo hướng dẫn của cấp trên được UBND huyện phê duyệt. Các phong trào văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao được duy trì và phát triển mạnh.
Công tác cứu trợ, nhân đạo từ thiện thường xuyên được quan tâm, UBMTTQVN xã đã vận động được hơn 2225 suất quà, trị giá hơn 2 tỷ đồng hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, hộ bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh. Tiếp nhận, tổ chức thi công xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, đã hoàn thành, nghiệm thu đưa vào sử dụng 19 nhà Đại đoàn kết từ nguồn Cứu trợ của UBMT tỉnh, UBMT huyện hỗ trợ, một phần trích từ nguồn quỹ “Vì người nghèo của xã” và có 01 nhà tình thương trị giá 50 triệu đồng do linh mục người Bố Liêu tài trợ. Hỗ trợ xây dựng 03 mô hình phát triển kinh tế cho hộ cận nghèo với số tiền 60 triệu đồng.

Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã trao hỗ trợ xây dựng 03 mô hình phát triển kinh tế cho hộ cận nghèo .

Công tác vận động quỹ “Vì người nghèo” luôn được quan tâm và triển khai thực hiện có hiệu quả, luôn đạt và vượt chỉ tiêu trên giao qua đó đã tổ chức trao tặng hàng trăm suất quà nhân dịp ngày Đại đoàn kết, lễ, Tết và sửa chữa nhà cho đối tượng hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn trên địa bàn xã với tổng số tiền 1.125.680.000 đồng, ủng hộ 2 triệu đồng làm nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo của tỉnh Điện Biên.
Công tác phối hợp tổ chức tiếp xúc cử tri, tập hợp, tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri, nhân dân được Mặt trận phối kết hợp với HĐND xã tổ chức định kỳ 2 lần/kỳ họp củng như tổ chức tốt các cuộc tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh, huyện theo Kế hoạch. Thông qua hoạt động tiếp xúc cử tri Mặt trận đã tập hợp hơn 251 lượt ý kiến với HĐND xã và 28 lượt ý kiến tham gia với đại biểu HĐND tỉnh, HĐND huyện. Các ý kiến, kiến nghị của cử tri được kịp thời phản ánh và gửi đến các cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết và trả lời thỏa đáng, qua đó tạo lòng tin của nhân dân đối với Đảng, chính quyền, góp phần ổn định tình hình ở địa phương.
Với những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đại hội đại biểu  MTTQ Việt Nam xã Triệu Hoà khóa XIII, nhiệm kỳ 2024 – 2029 đặt ra 9 mục tiêu, nhiệm vụ, 5  chương trình trọng tâm; 4 khâu đột phá và 5 chương trình hành động.
Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Triệu Hoà, lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2024 - 2029 với tinh thần “Đoàn kết, dân chủ, đổi mới, phát triển”, Đại hội kêu gọi các tầng lớp nhân dân trên địa bàn xã tăng cường thực hành dân chủ xã hội chủ nghĩa, đồng thuận, đoàn kết, chung sức quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng xã Triệu Hoà ngày càng văn minh xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao./.

Tác giả bài viết: PHÚC NGUYÊN

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây