Phát huy sức mạnh khối Đại đoàn kết toàn dân tộc xây dựng xã A Bung ngày càng phát triển bên vững

Thứ tư - 13/03/2024 09:32 88 0
A Bung là biên giới đặc biệt khó khăn, gồm có 9 thôn, 1.019 hộ/4.097 nhân khẩu; có 449 hộ nghèo, chiếm 44,06%; 198 hộ cận nghèo, 19,43%. Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, sự quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; sự phối hợp có hiệu quả của chính quyền và các tổ chức thành viên, các tầng lớp Nhân dân trong xã đã phát huy truyền thống lao động cần cù, tích cực vượt qua mọi khó khăn, thách thức, đẩy mạnh phát triển KT - XH, sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng được củng cố và tăng cường, vai trò của MTTQ Việt Nam xã tiếp tục được khẳng định và không ngừng nâng cao trong đời sống xã hội.
Công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp, đoàn kết các tầng lớp Nhân dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân ở địa phương trong nhiệm kỳ qua. Mặt trận từ xã đến các KDC đã chủ động đổi mới hình thức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân tham gia học tập và thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Triển khai thực hiện tốt phong trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, hàng năm tổ chức tốt ngày Hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở các khu dân cư, đến nay có 09/09 khu dân cư đạt KDC bảo đảm an ninh trật tự. Vận động nhân dân xây dựng nếp sống mới, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu trong ma chay, cưới, hỏi.
ab1
Hoạt động giao lưu thể dục thể thao chào mừng kỷ niệm 35 năm Ngày hội Biên phòng toàn dân và 65 năm ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng
Vận động Nhân dân thi đua học tập, lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh của địa phương. Mặt trận và các tổ chức đoàn thể, hội quần chúng đã tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do MTTQ và các đoàn thể chủ trì, phối hợp triển khai thực hiện; rõ nét nhất là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; Phong trào thi đua “phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; Cuộc vận động xây dựng gia đình“5 không, 3 sạch” của Hội LHPN; Phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, giúp nhau xóa đói giảm nghèo” của Hội nông dân; phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu” của Hội CCB; Phong trào “Xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc, đồng hành với thanh niên trong lập thân, lập nghiệp” của Đoàn thanh niên.
ab2
Giao lưu văn nghệ Mừng Đảng Mừng Xuân Giáp Thìn 2024.
Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới được nhân dân đồng tình hưởng ứng, các công trình điện, đường, trường học, trạm xã được xây dựng khang trang, Nhân dân tự nguyện hiến đất trên 10.250m2, để xây dựng các công trình phúc lợi cộng đồng. Tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện hưởng ứng chương trình “Thắp sáng đường quê”, 5/9 thôn.
Hàng năm, Ban Thường trực UBMT - Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” xã đã xây dựng và triển khai kế hoạch vận động “Quỹ vì người nghèo” trong cán bộ và Nhân dân, đã vận động 65.000.000đ, đạt 100% chỉ tiêu huyện giao.
ab3
Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Khu dân cư

Phối hợp làm tốt công tác cứu trợ thiên tai, nhân đạo, từ thiện nhằm giúp cho những người gặp hoạn nạn, khó khăn; tiếp nhận và cấp phát hơn: 10.500 suất quà cho bà con Nhân dân trong xã do bị ảnh hưởng thiên tai bão lũ, dịch Covid - 19 với tổng trị giá khoảng 5 tỉ đồng. Đã tổ chức tiếp nhận nhà ở từ UBMTTQVN tỉnh, huyện 23 cái nhà, với trị giá 1.960 triệu đồng. Nguồn xây dựng nhà ở mái ấm Biên cương của Đồn Biên Phòng Cửa khẩu Quốc Tế La lay 06 cái nhà, với trị giá 75 triệu đồng/ nhà và 07 giếng khoan, với trị giá 50 triệu đồng/cái. Chương trình đồng hành cùng Phụ nữ Biên cường hỗ trợ 01 nhà trị giá 50 triệu đồng; Nhà Phúc’fond hỗ trợ 01 căn nhà trị giá 70 triệu, 01 cái giếng khoan 65 triệu đồng.
Ban Thường trực UBMTTQVN xã phối hợp với UBND xã, triển khai xây dựng nhà ở cho 172 hộ thuộc diện hộ nghèo, trong đó: 65 cái nhà ở theo đề án 197 (Theo QĐ 1305 UBND huyện), với trị giá 70 triệu đồng/ nhà; 61 nhà thuộc chương trình vùng đồng bao dân tộc thiểu số, với trị giá 40 triệu đồng/ nhà; 49 nhà thuộc chương trình sửa chữa theo đề án 1719, với trị giá 20 triệu đồng/ nhà đã và đang làm nhà ở tính đến cuối năm 2023, tổng cộng 109 hộ.
Phối hợp với chính quyền để giải quyết kịp thời các chế độ chính sách đối với người có công, tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, với đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” vận động các đơn vị tài trợ xây: 13 nhà tình nghĩa cho đối tượng Thương binh có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trị giá: 70 triệu đồng/cái nhà. Phối hợp với chính quyền và Hội đồng chính sách xã giải quyết tốt chế độ chính sách theo Quyết định 62/CP, Quyết định 290/CP và Quyết định 49/CP; chế độ hỗ trợ nhà ở cho người có công theo Quyết định 22/TTg của Thủ tướng Chính phủ và chế độ bảo trợ xã hội.  
ab5
Cán bộ công chức xã mặc trang phục truyền thống tại công sở

Thực hiện dân chủ, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; giám sát và phản biện xã hội; tham gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh. Thực hiện việc kiện toàn tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam các cấp, đáp ứng yêu, cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới
Nhiệm kỳ qua, Mặt trận và các tổ chức thành viên đã bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025. Kế hoạch phát triển KT - XH của xã giai đoạn 2021 - 2026 và chương trình hành động của MT huyện để cụ thể hóa thành kế hoạch hành động của MT xã; tích cực đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, thực hiện đa dạng hoá các hình thức tập hợp và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân ở địa phương. Chủ động phối hợp tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động góp phần quan trọng vào việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xoá đói giảm nghèo ở địa phương. Tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; tham gia tổ chức thành công cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp, góp phần khẳng định vị trí, vai trò của MTTQ trong hệ thống chính trị và việc thực hiện dân chủ ở cơ sở.
ab4
Chi hội Phụ nữ chuẩn bị thức ăn tiếp tế cho các vu vực cách ly do dịch bệnh Covid-19

Duy trì và giải quyết tốt mối quan hệ phối hợp giữa HĐND - UBND với UBMT xã. Vì vậy, nhiều ý kiến, kiến nghị tham gia của UBMT xã có liên quan đến tâm tư, nguyện vọng, quyền lợi chính đáng, hợp pháp của Nhân dân cũng như chế độ, chính sách, điều kiện hoạt động của đội ngũ làm công tác Mặt trận và các đoàn thể Nhân dân từng bước được giải quyết.
Phải khẳng định rằng, những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua của MTTQVN xã là nhờ có sự quan tâm lãnh, chỉ đạo của Đảng ủy; chỉ đạo, hướng dẫn của Mặt trận huyện; sự phối hợp chặt chẽ của chính quyền và các tổ chức thành viên; sự nỗ lực, phấn đấu của đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận từ xã đến khu dân cư; đặc biệt là sự quan tâm ủng hộ, hưởng ứng tích cực của Nhân dân, trong đoàn viên, hội viên và đã có nhiều đóng góp quan trọng trong việc mở rộng, tăng cường phát huy sức mạnh khối Đại đoàn kết toàn dân; các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động được triển khai phát huy hiệu quả, góp phần quan trọng trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị của địa phương.
Ghi nhận những đóng góp của tập thể, cá nhân, 5 năm qua UBMT xã được UBMTTQVN tỉnh tặng bằng khen cho 02 tập thể; 01 giấy khen cá nhân và tặng 01 kỷ niệm chương vì sự nghiệp “Đại đoàn kết”, của Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Với quyết tâm của cả hệ thống chính trị, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã đã hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu mà Đại hội MTTQ Việt Nam khóa XIV đã đề ra tạo tiền đề Đại hội đại biểu MTTQVN xã A Bung lần thứ XV, nhiệm kỳ 2024 - 2029 với mục tiêu phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình hành động của Mặt trận trong 5 năm tới, toàn thể cán bộ và Nhân dân xã nhà phát huy truyền thống đoàn kết, ra sức phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội MTTQVN xã đã đề ra, góp phần xây dựng quê hương A Bung ngày càng giàu đẹp, văn minh./.

Tác giả bài viết: Phúc Nguyên

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây