Đại hội MTTQ Việt Nam thị trấn Krông Klang,lần thứ V, nhiệm kỳ 2024-2029

Thứ tư - 27/03/2024 08:58 748 0
Chiều ngày 26/3/2024, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị trấn Krông Klang long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2024-2029.
Dự Đại hội, có đồng chí Đồng chí Hồ Văn Hiếu, Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Đakrông; đồng chí Nguyễn Tiến Đức, Ủy viên BTV Huyện ủy, chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự huyện; đồng chí Đoàn Quang Anh, HUV - Trưởng phòng nội vụ huyện; đồng chí Trần Thị Thúy Phương, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận huyện; đồng chí Trân Quốc Khánh, HUV - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND thị trấn Krông Klangcùng 80 Đại biểu ưu tú đại diện các tầng lớp nhân dân thị trấn Krông Klang dự Đại hội.
Đại hội Đại biểu Ủy ban MTTQ Việt Nam thị trấn Krông Klang lần thứ V, Nhiệm kỳ 2024-2029
Với phương châm “Phát huy dân chủ, sáng tạo, đoàn kết toàn dân, chung sức xây dựng nông thôn mới, xây dựng thị trấn Krông Klang ngày càng văn minh, giàu đẹp, phát triển bền vững” Trong nhiệm kỳ qua, mặc dù gặp những khó khăn thách thức như thiên tai dịch bệnh cũng như đợt lũ lịch sử năm 2020, hạn hán, rét đậm, rét hại kéo dài, dịch bệnh Covid 19 bùng phát mạnh tác động lớn đến sức khỏe của người dân và cây trồng vật nuôi, sự tác động của mặt trái cơ chế nền kinh tế thị trường, tình hình thế giới, khu vực có nhiều biến động phức tạp khó lường…Được sự quan tâm lãnh chỉ đạo của Mặt trận các cấp, của Đảng ủy xã sự phối hợp tạo điều kiện của HĐND, UBND và các ban ngành đoàn thể, sự ủng hộ của toàn thể nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã đã bám sát các nhiệm vụ chính trị, các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội qua từng thời kỳ, để tuyên truyền, vận động.
Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, thực hiện đa dạng hóa hình thức tập hợp và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, vận động nhân dân hưởng ứng tham gia các phong trào, các cuộc vận động lớn như “Toàn dân xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” với nội dung trọng tâm xóa nhà tạm bợ dột nát, không ai bị bỏ lại phía sau đã được nâng cao lẩn chất lượng và chiều sâu. Nên nhiệm kỳ qua công tác Mặt trận đã đạt được những thành quả tích cực, tiếp tục tạo được sự chuyển biến mới trong phát triển kinh tế, xã hội; an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội được giữ vững và ổn định, văn hóa, xã hội có bước phát triển. Trong 5 năm qua UBMTTQVN xã đã phối kết hợp với HĐND, UBND và các ban ngành đoàn thể có kế hoạch cụ thể: UBMT thị trấn phối hợp với Hội LHPN, Đoàn thanh niên thị trấn hỗ trợ xây dựng công trình nhà tiêu hợp vệ sinh cho các hộ gia đình nghèo. Tổng số tiền hỗ trợ là 31.200.000 đồng. Vận động Nhân dân thực hiện tốt quy ước, hương ước của cộng đồng dân cư, gắn với nâng cao chất lượng xây dựng làng văn hóa, gia đình văn hóa. Giảm tỷ lệ hộ nghèo: 3%, đạt 100%KH (KH giảm 3,0%). Mức giảm tỷ lệ trẻ em SDD dưới 5 tuổi (thể thấp còi): 0,5%, đạt 100% kế hoạch (KH: 0,5%); duy trì đơn vị đạt chuẩn Quốc gia về y tế; Tạo và giải quyết việc làm: 250 lao động, đạt 100% kế hoạch (250 lao động). Đào tạo nghề cho lao động nông thôn: 140 lao động, đạt 116,7% kế hoạch (120 lao động); Xuất khẩu lao động: 27 lao động, đạt 135% kế hoạch (20 lao động).
Ủy ban Mặt trận - Ban vận động “Quỹ vì người nghèo” đã vận động được số tiền: 90.100.000đ, đạt trên 100% chỉ tiêu huyện giao, tiếp nhận và cấp phát hơn: 11.360 suất quà cho bà con Nhân dân bị ảnh hưởng thiên tai bão lũ, dịch Covid - 19 với tổng trị giá hơn: khoảng 3,6 tỉ đồng. Đã tiếp nhận nhà ở từ UBMTTQVN tỉnh, huyện 21 cái nhà, với giá trị hàng trăm triệu đồng. Nhà Phúc’fond hỗ trợ 01 căn nhà, với giá trị 65 triệu/căn nhà. Nhà ở hộ nghèo theo quyết định 48/CP, nhà ở có công với cách mạng, theo Quyết định 22/CP và chương trình VIETTEL hỗ trợ 03 cái nhà, với trị giá 60 triệu đồng/nhà. Thực hiện theo đề án 197, tổng số nhà ở được hỗ trợ chuyển từ chương trình theo đề án 1039 qua gồm 26 nhà. Nguồn thực hiện 40 triệu chương trình GNBV, và 30 triệu nguồn Quỹ VNN. Tổng hỗ trợ 70 triệu đồng/nhà.
Đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu Ủy ban MTTQ Việt Nam thị trấn Krông Klang lần thứ V, Nhiệm kỳ 2024-2029
Phát biểu chỉ đạo Đại hội đồng chí Hồ Văn Hiếu, UVBTV Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, Đồng chí Trần Quốc Khánh, HUV- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND thị trấn ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được mà MTTQ Việt Nam thị trấn đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, để đạt được những kết quả đó là cả mốt sự nỗ lực vượt mọi khó khăn của Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã, các thành viên và toàn thể nhân dân xã đã đồng sức, đồng lòng cùng với MTTQ Việt Nam xã thực hiện các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội khoá IV đã đề ra. Trong nhiệm kỳ 2024 -2029 Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội làm tốt vai trò nòng cốt để Nhân dân làm chủ; lấy nhân tố con người làm chủ thể, trung tâm, động lực chủ yếu của tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; chủ động tham gia vào quá trình chăm lo đời sống của Nhân dân, giảm nghèo, làm giàu chính đáng bồi dưỡng sức dân; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân, của đoàn viên, hội viên; thực hiện tốt các hoạt động tự quản cộng đồng ở KDC; phát huy cao độ những giá trị văn hóa, sức mạnh và tinh thần cống hiến của mọi người, tạo nguồn lực nội sinh mạnh mẽ và động lực đột phá trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh qua đó nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc; về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của MTTQ Việt Nam; đồng thời, củng cố, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Mặt trận, nhất là cán bộ chủ chốt, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới.
35 vị tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam thị trấn khóa mới nhiệm kỳ 2024 – 2029 ra mắt nhận nhiệm vụ.
Đại hôi đã hiệp thương dân chủ cử 35 vị tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam thị trấn khóa mới nhiệm kỳ 2024 - 2029, cử 3 vị thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, đồng chí Hồ Văn Phương, Đảng Ủy viên giữ chức vụ chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thị trấn khóa mới và hiệp thương cử đại biểu tham dự Đại hội MTTQ huyện Đakrông lần thứ VI, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị trấn Krông Klang khóa V, nhiệm kỳ 2024 - 2029  thành công tốt đẹp, với những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2019 – 2024, tiếp tục khơi dậy tiềm năng, sức sáng tạo, năng lực, trí tuệ của các tầng lớp Nhân dân xã nhà, với quyết tâm tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của MTTQ Việt Nam xã, góp phần xây dựng quê hương thị trấn Krông Klang ngày càng phát triển.

Tác giả bài viết: UB MTTQ VN huyện Đakrông

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây