Vĩnh Linh: Tổng kết 20 năm tổ chức Ngày hội  “Đại đoàn kết toàn dân tộc” giai đoạn 2003 - 2023

Thứ năm - 20/07/2023 16:29 1.210 0
Chiều 20/7/2023, Uỷ Ban MTTQ Việt Nam huyện Vĩnh Linh tổ chức Hội nghị lần thứ Mười hai, nhiệm kỳ 2019 – 2024 tổng kết 20 năm ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn 2002 – 2023, sơ kết 6 tháng dầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Tham dự Hội nghị có đồng chí Lê Hồng Sơn, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đồng chí Trần Nhật Quang, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ Vĩnh Linh, đồng chí Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Thái Văn Thành, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện, đại diện các ban, ngành, đoàn thể và đồng chí Vũ Văn Phong, UVBTV Huyện uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện chủ trì Hội nghị, tham dự hội nghị có các uỷ viên Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện nhiệm kỳ 2019 – 2024.
 
Quang cảnh hội nghị

 
Qua 20 năm tổ chức Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” cho thấy việc tổ chức Ngày hội đã thực sự trở thành thành Ngày hội của toàn dân, có sức lan tỏa trong cộng đồng dân cư và các tầng lớp nhân dân. Mặt trận các cấp từ huyện đến cơ sở luôn chủ động, linh hoạt, sáng tạo, đổi mới nội dung, hình thức tổ chức Ngày hội cả phần lễ và phần hội được chu đáo, phù hợp với tình hình, điều kiện của địa phương, vùng miền. Thông qua Ngày hội, các nét văn hóa đặc sắc, truyền thống của địa phương, vùng miền được bảo tồn và phát huy, tinh thần đoàn kết, gắn bó, tương thân tương ái, giúp đỡ lẫn nhau khi gặp khó khăn, hoạn nạn…từ đó góp phần xây dựng và thực hiện tốt các phong trào “Xây dựng Khu dân cư văn hóa, gia đình văn hóa”, tạo sự đồng thuận trong xã hội, tập hợp, củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam.
Hàng năm, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trên địa bàn huyện đã tham mưu cho cấp ủy Đảng ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo phối hợp tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư gắn với kỷ niệm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11). Phối hợp với Phòng Văn hóa, Trung tâm VHTT - TDTT, Đài phát thanh, các tổ chức đoàn thể và các xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú trên hệ thống loa phát thanh, trang Webside huyện, các trang mạng xã hội ZaLo, facebook, Fanpage của các nhóm, hội đoàn thể, tổ chức hội nghị, tọa đàm, tuyên truyền miệng, qua hệ thống pano, khẩu hiệu…nhằm nâng cao nhận thức trong đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân, lịch sử vẻ vang và sự đóng góp to lớn của Mặt trận TQVN trong giai đoạn hiện nay; kết quả thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Trên 95% khu dân cư đều tổ chức thực hiện cả phần lễ và phần hội, thu hút hàng nghìn lượt người tham dự Ngày hội với tinh thần vui tươi, phấn khởi các nội dung của ngày hội đã được tổ chức nhằm ôn lại truyền thống MTTQ Việt Nam qua các thời kỳ gắn với sơ kết, tổng kết biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp tiêu biểu trong thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” nay là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; tặng quà động viên các hộ nghèo, hộ cận nghèo, người có uy tín trong đồng báo các dân tộc, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.. trên địa bàn toàn huyện; ký kết và phát động các phong trào thi đua, xây dựng các công trình, phần việc thiết thực; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao mang tính chất quần chúng; tổ chức bữa cơm thân mật đại đoàn kết ở các khu dân cư;… qua các hoạt động đã góp phần giáo dục truyền thống yêu quê hương, đất nước, tăng cường tinh thần đoàn kết, lưu giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của địa phương, thu hút đông đảo Nhân dân tại các khu dân cư tham gia, tạo khí thế sôi nổi.
Thông qua việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở các khu dân cư, đã xuất hiện ngày càng nhiều gương người tốt việc tốt, những điển hình, nhân tố mới trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, thi đua phát triển sản xuất - kinh doanh, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng, phát huy các giá trị văn hóa của dân tộc. Ngày hội đã huy động các thành phần trong hệ thống chính trị từ cấp uỷ Đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và toàn thể Nhân dân trong khu dân cư, nhất là các đồng chí lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội các cấp từ huyện đến xã, thị trấn đã quan tâm, tặng quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn nhằm động viên họ vươn lên hòa nhập cộng đồng. Thể hiện trách nhiệm cùng với MTTQ chăm lo, lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn các khu dân cư nâng cao chất lượng công tác tổ chức Ngày hội, phát huy tốt vai trò tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và xây dựng tổ chức mình ngày càng vững mạnh.
Phát biểu tại Hội nghị đồng chí Trần Nhật Quang đánh giá qua 20 năm qua, việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn huyện Vĩnh Linh đã trở thành nét đẹp truyền thống, thật sự là Ngày hội tại mỗi cộng đồng dân cư, hướng đến từng gia đình và mỗi người dân, góp phần xây dựng, củng cố và phát huy quyền làm chủ của nhân dân.
Đồng chí Trần Nhật Quang Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ Vĩnh Linh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.
Trong thời gian đến đề nghị Uỷ ban MTTQ Việt Nam các cấp huyện tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, đổi mới và nâng cao chất lượng tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư, là diễn đàn dân chủ hàng năm để đội ngủ cán bộ cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các ban ngành đoàn thể gắn bó mật thiết với Nhân dân, tiếp xúc và nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; trao đổi, giải đáp những vấn đề người dân quan tâm. Qua đó tổ chức Đảng, chính quyền, các tổ chức trong hệ thống chính trị, từng cán bộ, đảng viên xây dựng chương trình hành động cụ thể, đề xuất các giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội phù hợp với tình hình cơ sở.
Gắn với việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết với triển khai các phong trào thi đua, các cuộc vận động nhằm thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội tại địa phương góp phần đưa việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết ngày càng đa dạng, phong phú. Kết hợp tổ chức Ngày hội với công tác an sinh xã hội, biểu dương các gương điển hình. Tiếp tục thực hiện tốt công tác vận động xã hội hóa tạo nguồn lực trong việc tổ chức Ngày hội và các hoạt động ở khu dân cư.
Tại Hội nghị, Uỷ ban Nhân dân huyện đã biểu dương 5 tập thể, 11 cá nhân, Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện khen 11 tập thể có thành tích xuất sắc trong 20 năm, ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn 2023 – 2023
Đồng chí Trần Nhật Quang, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ Vĩnh Linh, tặng giấy khen Uỷ ban Nhân dân huyện cho tập thể có thành tích xuất sắc trong 20 năm, ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn 2023 – 2023


 
Đồng chí Thái Văn Thành, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện, tặng giấy khen Uỷ ban Nhân dân huyện cho tập thể có thành tích xuất sắc trong 20 năm, ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn 2023 – 2023

Đồng chí Thái Văn Thành, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện, tặng giấy khen Uỷ ban Nhân dân huyện cho tập thể có thành tích xuất sắc trong 20 năm, ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn 2023 – 2023 

Tác giả bài viết: PHÚC NGUYÊN

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây