Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng

Thứ năm - 14/03/2024 09:00 829 0
QTO - Công tác kiểm tra, giám sát (KT,GS), thi hành kỷ luật theo quy định của Điều lệ Đảng thời gian qua được Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, tổ chức đảng và ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp trong tỉnh triển khai thực hiện khá đồng bộ, toàn diện và đạt nhiều kết quả tích cực. Tỉnh ủy đã kịp thời sửa đổi, bổ sung, ban hành mới một số quy định, hướng dẫn về công tác KT,GS, giải quyết tố cáo tổ chức đảng (TCĐ) và đảng viên để triển khai thực hiện đồng bộ trên địa bàn tỉnh.
Ban Nội chính Tỉnh ủy làm việc với Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh -Ảnh: ĐUKCQ
Ban Nội chính Tỉnh ủy làm việc với Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh -Ảnh: ĐUKCQ

Năm 2023, cấp uỷ các cấp tiến hành kiểm tra đối với 353 TCĐ cấp dưới và 690 đảng viên, trong đó BTV Tỉnh ủy kiểm tra 3 TCĐ và 9 đảng viên. Nội dung kiểm tra tập trung vào việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Kết luận số 43-KL/TW, ngày 7/1/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 3/6/2013 của BCHT Trung ương Đảng khóa XI về “tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; Kết luận số 114 -KL/ TW, ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư về “nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp”; việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW, ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng”...

Qua thực hiện nhiệm vụ giám sát chuyên đề theo dõi nắm tình hình và thực hiện chỉ đạo của UBKT Trung ương, UBKT Tỉnh uỷ đã tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 4 TCĐ và 3 đảng viên, trong đó có kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế phục vụ công tác phòng, chống COVID-19 đối với Đảng ủy Sở Y tế và Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Y tế. Qua kiểm tra, UBKT Tỉnh ủy có kết luận cụ thể đối với Đảng ủy và Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Y tế.

Kiểm tra Ban cán sự Đảng UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016 và nhiệm kỳ 2016-2021 về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với các dự án, gói thầu do Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế (AIC) và các doanh nghiệp thuộc “hệ sinh thái AIC” thực hiện trên địa bàn tỉnh từ năm 2011 đến năm 2021; kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Quy chế làm việc nhiệm kỳ 2020-2025 đối với BTV Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác giám sát chuyên đề; chỉ đạo giám sát đối với những địa phương, lĩnh vực có vấn đề nổi lên để kịp thời chỉ đạo xử lý. BTV Tỉnh ủy đã giám sát 19 TCĐ và 52 đảng viên về việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII gắn với Chương trình hành động số 21-CTr/TU, ngày 17/8/2021 của Tỉnh ủy

Thực hiện kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng TCĐ, đảng viên đối với BTV cấp ủy, các đồng chí thường trực cấp ủy và cán bộ chủ chốt của 14 TCĐ trực thuộc Tỉnh ủy, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh và 43 đảng viên; giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 26-CT/TW, ngày 9/11/2018 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc” đối với BTV và 3 đồng chí Thường trực Huyện ủy Đakrông

Giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chương trình hành động số 144-CTHĐ/TU, ngày 24/4/2019 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/ TW, ngày 22/10/2018 của BCH Trung ương Đảng khóa XII về “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045” đối với BTV và 3 đồng chí Thường trực Huyện uỷ Gio Linh.

Các cơ quan tham mưu của Tỉnh ủy giám sát 9 TCĐ; BTV huyện ủy và tương đương giám sát 70 TCĐ và 79 đảng viên. Các cơ quan tham mưu của cấp ủy cấp huyện giám sát 15 TCĐ và 51 đảng viên; đảng ủy cơ sở, BTV đảng ủy cơ sở giám sát 296 TCĐ và 590 đảng viên; đảng ủy bộ phận giám sát 1 TCĐ; các chi bộ giám sát 424 đảng viên.

Từ kết quả KT,GS, các cấp ủy đảng chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc thi hành kỷ luật Đảng. Năm 2023, cấp ủy các cấp và các chi bộ đã thi hành kỷ luật 3 TCĐ bằng hình thức khiển trách và kỷ luật 330 đảng viên; trong đó, cấp ủy viên các cấp 59 đồng chí.

Nội dung vi phạm chủ yếu về giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; những điều đảng viên không được làm; chính sách dân số - KHKGĐ; thiếu trách nhiệm, vi phạm trong công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành... Trong năm 2023, có 13 đảng viên bị UBKT các cấp đình chỉ sinh hoạt Đảng và 1 đảng viên bị đình chỉ sinh hoạt cấp ủy.

Thực hiện Quy chế phối hợp giữa các cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập, BTV Tỉnh ủy đã chỉ đạo UBKT Tỉnh ủy giám sát việc thực hiện quy định về kê khai tài sản, thu nhập đối với 17 đảng viên là cán bộ diện BTV Tỉnh uỷ quản lý, đã kết luận giám sát về thực hiện kê khai tài sản, thu nhập đối với 9 đảng viên.

Thực hiện Quyết định số 1032-QĐ/UBKTTW, ngày 27/7/2023 của UBKT Trung ương về giám sát BTV Tỉnh ủy và các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy Quảng Trị, BTV Tỉnh uỷ đã xây dựng báo cáo tự giám sát; chỉ đạo các cơ quan báo cáo, cung cấp thông tin phục vụ công tác kiểm tra, giám sát theo yêu cầu của Đoàn Giám sát 1032 của UBKT Trung ương.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác KT,GS của các cấp ủy đảng vẫn còn những tồn tại như: kết quả thực hiện KT,GS của cấp ủy, tổ chức đảng và UBKT các cấp tuy có chuyển biến tích cực nhưng chưa đồng đều.

Việc theo dõi, nắm thông tin, phát hiện, xác định, tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm của một số UBKT còn mức độ, thiếu quyết liệt. Việc đôn đốc, giám sát thực hiện thông báo kết luận sau các cuộc KT,GS vẫn chưa được quan tâm đúng mức.

Chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra các cấp chưa đồng đều; một số cán bộ kiểm tra thiếu kinh nghiệm thực tiễn, chuyên môn, nghiệp vụ thiếu chuyên sâu, nhất là ở các lĩnh vực như đất đai, đấu thầu, đầu tư xây dựng; các lĩnh vực mới như kiểm soát tài sản, thu nhập ... dẫn đến một số trường hợp quá trình thực hiện nhiệm vụ còn bị động, lúng túng, chưa đảm bảo tiến độ.

Thời gian tới, các cấp ủy tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác KT,GS. Cấp ủy và UBKT các cấp chủ động, quyết liệt hơn nữa trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác KT, GS để phòng ngừa, giảm thiểu cán bộ vi phạm.

Tiếp tục rà soát, điều chỉnh, bổ sung chương trình KT, GS toàn khóa của cấp ủy, UBKT; triển khai thực hiện và tham mưu cấp ủy thực hiện hoàn thành chương trình KT, GS năm 2024. UBKT các cấp đẩy mạnh việc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm trong các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực, những vấn đề nổi cộm, bức xúc, dư luận xã hội quan tâm, nhất là dấu hiệu suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống...

Tăng cường giám sát chuyên đề để phát hiện, ngăn chặn, phòng ngừa, cảnh báo các vi phạm, khuyết điểm; công tác KT,GS việc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, việc thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Thực hiện công tác thi hành kỷ luật đảm bảo công tâm, khách quan, đúng nguyên tắc, quy trình, thủ tục; giúp TCĐ và đảng viên nhận thức rõ khuyết điểm, vi phạm của mình để khắc phục, sửa chữa; tiếp tục giải quyết khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền, thực hiện tốt công tác xử lý đơn thư theo quy định, không để tồn đọng, kéo dài.

Tăng cường rà soát, giám sát việc thực hiện các kiến nghị, kết luận sau kiểm tra, giám sát góp phần phát huy hơn nữa hiệu quả công tác KT,GS.

Quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao năng lực, trình độ cán bộ làm công tác kiểm tra. Tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy UBKT các cấp đảm bảo về số lượng và chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay.

Trần Cát Linh

Nguồn tin: baoquangtri.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây