20 NĂM TỔ CHỨC NGÀY HỘI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC VỚI PHƯƠNG CHÂM “Khó vạn lần dân liệu cũng xong”

Thứ sáu - 27/10/2023 23:34 1.000 0
Sau 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về phát huy sức mạnh Đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh và Nghị quyết số 04/NQ/ĐCT-MTTW, ngày 1/8/2003 của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc; cùng với sự đồng hành của cấp ủy Đảng, Chính quyền và các lực lượng xã hội, sức mạnh quần chúng nhân dân - nguồn sức mạnh nội sinh vô cùng to lớn đã được tập hợp, huy động có hiệu quả, góp phần quan trọng, tích cực vào thành công của công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển đất nước.
ĐÀO MẠNH HÙNG
UVBTVTU, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh

anh the anh hung
Trải qua hơn ngàn năm lịch sử dựng nước và giữ nước, vấn đề lắng nghe ý kiến nhân dân, đoàn kết toàn dân để chiến đấu và chiến thắng đã trở thành truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Năm 1284, khi quân Nguyên Mông sang xâm lược nước ta lần thứ 2, Thượng hoàng Trần Thánh Tông triệu họp các bô lão trong cả nước về trước thềm điện Diên Hồng để trưng cầu dân ý, hỏi về chủ trương hòa hay đánh. Hai chữ Diên Hồng đã trở thành biểu trưng cho ý chí thống nhất của một dân tộc; Hội nghị Diên Hồng cũng mang ý nghĩa như một nguyên lý tạo nên sức mạnh dân tộc trước những thử thách của lịch sử Việt Nam. Kể từ khi Đảng cộng sản Việt Nam ra đời, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta đã lãnh đạo, dẫn dắt ngọn cờ Cách mạng Việt Nam phát huy cao độ sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc để làm nên thắng lợi của Cách mạng tháng 8/1945 và cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ xâm lược, thống nhất đất nước, tiếp tục thực hiện mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. "Diên Hồng" cũng là tên phòng họp chính của toàn thể đại biểu Quốc hội  trong Tòa nhà Quốc hội ngày nay; thể hiện cao độ chân lý về sức mạnh Nhân dân đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Lực lượng toàn dân là lực lượng vĩ đại hơn hết. Không ai chiến thắng được lực lượng đó”
Với các thế hệ cán bộ và người dân Vĩnh Linh, câu nói “Dễ mười lần không dân cũng chịu, Khó trăm lần dân liệu cũng xong” vừa là phương châm hành động, vừa là kỷ niệm khó quên đối với Bác Hồ khi Người nhắc đến trong bài nói chuyện tại lớp cán bộ cấp huyện miền Bắc ngày 18/11/1967, nguyên văn là: “Ở Quảng Bình, Vĩnh Linh, do đi theo đường lối quần chúng mà nhân dân đào được hàng nghìn cây số hào, hàng chục vạn hầm. Cho nên việc gì có quần chúng tham gia bàn bạc, khó mấy cũng trở nên dễ dàng và làm được tốt”.
anh bai 1
Người dân sôi nổi tham gia trò chơi đẩy gậy tại ngày hội Đại Đoàn kết toàn dân tộc Khu dân
cư Thôn 9, xã Triệu Vân, huyện Triệu Phong: Ảnh: ĐVPhát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, trong giai đoạn phát triển mới, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc đang tiếp tục phát huy cao độ, trở thành động lực của công cuộc đổi mới toàn diện đất nước nói chung và tỉnh Quảng Trị nói riêng. Trong đó, ngày hội Đại đoàn kết sau 20 năm duy trì và mở rộng đã trở thành nép đẹp truyền thống, có ý nghĩa chính trị - văn hóa trong hoạt động của tất cả các cộng đồng dân cư.
Tổ chức tốt ngày hội Đại đoàn kết hàng năm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị đã chỉ đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì phối hợp với các cấp ủy, chính quyền, các tổ chức trong hệ thống chính trị các cấp trong tỉnh về tận khu dân cư tham gia các hoạt động cùng với Nhân dân; củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy tình làng nghĩa xóm, động viên Nhân dân phát huy tình đoàn kết, tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước tại địa phương. Những kết quả ngày hội mang lại được đánh giá là rất tích cực, thể hiện:
- Về sự lan tỏa: 100% khu dân cư đều tổ chức ngày hội; trên 98% khu dân cư tổ chức thực hiện cả phần lễ và phận hội; thu hút toàn thể người dân, cán bộ, kể cả con em ở xa quê về cùng tham gia.
- Về hoạt động hướng đến ngày hội và chào mừng ngày truyền thống Mặt trận tổ quốc Việt Nam (18/11 hàng năm): với tinh thần “Đoàn kết, hợp lực, tự quản”, các hoạt động chỉnh trang nông thôn, xây dựng các mô hình sản xuất kiểu mẫu, chăm sóc gia đình chính sách, hộ nghèo,…diễn ra sôi động, phong phú trong các khu dân cư; trở thành nét đẹp trong hoạt động thường xuyên trong mỗi cộng đồng.
- Tổ chức ngày hội: Ngày hội được tổ chức theo khu dân cư hay liên khu dân cư với tinh thần vui tươi, phấn khởi và nhiều nội dung phong phú. Về phần lễ, ôn lại truyền thống MTTQ Việt Nam qua các thời kỳ; ghi nhận, biểu dương những tấm gương làm kinh tế giỏi, người có uy tín trong cộng đồng, các dân tộc, các chức việc trong tổ chức tôn giáo; tặng quà động viên các hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn... trên địa bàn. Ngày hội cũng là diễn đàn để Nhân dân đã tham gia phát biểu đóng góp nhiều ý kiến về những thành tích, những tồn tại, hạn chế trên địa bàn và đề xuất những giải pháp thực hiện thiết thực, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân cùng tham gia phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân ngay tại khu dân cư. Về phần hội là các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao sôi động. Trong đó nhiều bữa cơm “Đại đoàn kết” được tổ chức rất ý nghĩa giúp cộng đồng gần nhau hơn, hiểu nhau hơn, bỏ qua những toan tính nhỏ nhặt thường ngày để hướng đến tập thể, đoàn kết, chia ngọt sẻ bùi, động viên giúp nhau vươn lên trong cuộc sống, đóng góp công sức, tiền của xây dựng quê hương theo định hướng của Chi bộ, ban thôn, Ban Công tác Mặt trận khu dân cư.
- Những điểm sáng về kết quả sau 20 năm xây dựng và phát huy truyền thống Đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn:
+ Hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”,  Nhân dân tham gia đóng góp trên 110 triệu ngày công, đóng góp 459 tỷ đồng; làm mới và sửa chữa 3.714km đường giao thông, xây dựng 65 cổng làng; nạo vét, nâng cấp 547km kênh mương nội đồng; hiến trên 771.913m2 đất của gia đình để xây nông thôn mới theo quy hoạch.
+ Hưởng ứng phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, Quỹ “Vì người nghèo”, Quỹ “Cứu trợ” các cấp trong tỉnh đã vận động được trên 490,6 tỷ đồng; qua đó, hỗ trợ xây dựng mới và sửa chữa 13.198 nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, cận nghèo cùng nhiều hoạt động; hỗ trợ phát triển sản xuất cho 2.011 hộ nghèo; hỗ trợ học bổng cho 10.165 em học sinh nghèo, hỗ trợ khám chữa bệnh cho 5.039 người; hỗ trợ khó khăn với 120.102 suất quà; hỗ trợ xây dựng 15 nhà cộng đồng chống bão, lũ, lụt cho các vùng trọng yếu ảnh hưởng thiên tai và 125 công trình dân sinh (trường học, đường nội thôn, trạm y tế. Trong công tác phòng chống dịch Covid - 19, Mặt trận các cấp tại Quảng Trị đã phối hợp tổ chức kêu gọi, vận động được 40,5 tỷ đồng tiền mặt và các loại hàng hoá, nhu yếu phẩm, nước uống… tương đương 25 tỷ đồng. Hưởng ứng chủ trương vận động nguồn lực hỗ trợ nhà ở cho hội nghèo theo Đề án 197 của UBND - UBMTTQVN tỉnh phát động, từ tháng 1 năm 2022 đến nay, đã hỗ trợ xây mới 638 nhà ở cho hộ nghèo, trị giá 42,2 tỷ đồng, dự kiến đến hết 2023 sẽ hoàn thành xây dựng 1.145 nhà.
- Thực hiện phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Nhân đạo từ thiện”, toàn tỉnh đã vận động được 180,5 tỷ đồng để hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở và chăm lo đời sống cho đối tượng chính sách. Đến nay, tỉnh Quảng Trị cơ bản giải quyết nhà ở cho các đối tượng là Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, bố mẹ liệt sĩ, thương binh các hạng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nhà tạm bợ, dột nát; 27/27 Bà mẹ Việt Nam anh hùng được phụng dưỡng; 97,47% hộ tương ứng 41.425 hộ chính sách trong tỉnh có mức sống trung bình trở lên ở KDC, đời sống vật chất của các đối tượng chính sách ngày càng được cải thiện.
Thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, toàn tỉnh có 98/125 xã, phường, thị trấn có trung tâm văn hóa - thể thao đạt chuẩn, đạt tỷ lệ 78,4%; có 772/800 làng, bản, khu phố có nhà văn hóa - khu thể thao, đạt tỷ lệ 96,5% góp phần làm cho đời sống văn hóa tinh thần ở các khu dân cư được nâng lên, đem lại giá trị văn hóa tinh thần và ý nghĩa giáo dục sâu sắc.
Những con số nói trên mặc dù vẫn đang khiêm tốn so với nhu cầu cộng đồng, có thể chưa thể hiện đủ những giá trị vật chất, tinh thần đoàn kết, phát huy sực mạnh nội sinh to lớn trong nhân dân, song cũng đã thể hiện rõ khi nhân dân đồng thuận, khi sức dân được huy động hiệu quả thì chắc chắn sẽ là động lực vượt qua khó khăn, thách thức, mang đến mọi thắng lợi cho công cuộc đổi mới và phát triển trên quê hương Quảng Trị anh hùng.
Qua 20 năm tổ chức ngày hội Đại đoàn kết, những giá trị cốt lõi có thể đúc kết lại là:
- Ngày hội thực sự đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị - xã hội sâu rộng, là một nét đẹp văn hóa truyền thống trên tất cả các địa bàn dân cư,
- Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã và đang kế thừa, phát huy truyền thống vẻ vang của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, góp phần to lớn tạo nên sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân; tuyên truyền, động viên nhân dân phát huy quyền làm chủ, thực hiện đường lối, chủ trương của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong xây dựng và phát triển nhanh, bền vững đất nước.
- Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động xã hội rộng lớn do Mặt trận và các tổ chức thành viên phát động ngày càng đi vào cuộc sống, được các tầng lớp nhân dân hưởng ứng tích cực. Ðặc biệt, các phong trào, cuộc vận động “Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở’’; “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh’’; “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam’’; hoạt động bảo vệ biên giới, chủ quyền, biển đảo, phòng chống thiên tai, bão lũ và đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo từ thiện, các hoạt động tự quản ở cộng đồng dân cư... có tác dụng thiết thực, tạo nên sự gắn kết cộng đồng xây dựng quê hương, đất nước.
- Cũng trong 20 năm qua, chức năng đại diện, bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân luôn được Mặt trận các cấp trên địa bàn tỉnh chú trọng thực hiện. Tạo điều kiện cho việc phát huy quyền làm chủ trực tiếp của Nhân dân, thực hành dân chủ cơ sở, việc đối thoại, nắm bắt và phản ánh đúng tâm tư, nguyện vọng, ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân đến cấp ủy, chính quyền để giải quyết một cách kịp thời nhằm ổn định địa bàn cơ sở, giúp ý Đảng gần với lòng Dân hơn.
Tiếp tục phát huy những giá trị tốt đẹp của Ngày hội Đại đoàn kết, thông qua ngày hội để lan tỏa sự đồng thuận trong Nhân dân là yêu cầu quan trọng đối với hệ thống Mặt trận các cấp trong tỉnh với vai trò là cơ sở chính trị của chính quyền Nhân dân. Bên cạnh sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận cần chú trọng đổi mới nội dung tổ chức ngày hội thiết thực hơn theo hướng phát huy vai trò chủ thể người dân, vai trò tự quản của cộng đồng để tổ chức các hoạt động thật ý nghĩa xây dựng các khu dân cư đáng sống theo tiêu chí “Trù phú, sạch, xanh, sáng, an toàn, thân thiện”; vận động nguồn lực thực hiện tốt công tác an sinh xã hội; đồng thời, khuyến khích tổ chức ngày hội liên khu dân cư, tại các điểm di tích văn hóa, lịch sử, gắn kết việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống với các giá trị dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh./.
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây