LỄ RA MẮT CUỐN SÁCH CỦA TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG VỀ PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC

Thứ bảy - 18/11/2023 22:52 7.121 0
(Mặt trận) - Chiều ngày 18/11, tại Hà Nội, nhân dịp kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2023), đồng thời góp phần quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức Lễ ra mắt cuốn sách "Phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc" của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
 
 
Đại biểu tham dự cùng thảo luận về nội dung cuốn sách "Phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc" của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng  
Chủ trì buổi lễ có Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến; Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Vũ Thanh Mai; Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật Vũ Trọng Lâm.
Tham dự buổi Lễ có Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài; ông Huỳnh Đảm, nguyên Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; các Ủy viên Trung ương Đảng: bà Lâm Thị Phương Thanh, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng; ông Lương Quốc Đoàn, Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; bà Hà Thị Nga, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Trung tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an.
Cùng tham dự có đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, tổ chức chính trị - xã hội; các vị Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của MTTQ Việt Nam. Đặc biệt, buổi lễ được kết nối đến điểm cầu tại các nước có các vị là Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam: Liên Bang Nga, Úc, Cộng hòa Séc, Hungary, Hàn Quốc.
 
Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến bắt tay đại biểu tham dự buổi Lễ 
Nội dung cuốn sách gồm bài Tổng quan và 75 bài nói, bài viết, bài phát biểu tiêu biểu, bài trả lời phỏng vấn, thư, lời kêu gọi cùng với 142 bức ảnh phản ánh sinh động các chuyến thăm và làm việc ở địa phương, cơ sở của 63 tỉnh, thành phố của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Cuốn sách thể hiện tư duy nhất quán của người đứng đầu Đảng ta về xây dựng, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, được minh chứng qua việc thực hiện phong phú, với sự chỉ đạo rất sâu sát, cụ thể của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với từng giai cấp, tầng lớp, với các tổ chức, với nhân dân Việt Nam trong nước và người Việt Nam ở nước ngoài.
Với 748 trang, cuốn sách gồm ba phần: Phần thứ nhất: "Đại đoàn kết toàn dân tộc - Sức mạnh nội sinh, nhân tố quyết định thắng lợi của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc", gồm bài viết Tổng quan và 4 bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII, Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội nghị toàn quốc triển khai Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.
 
Chủ trì buổi Lễ ra mắt cuốn sách "Phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc" của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Phần thứ hai: "Phát huy vai trò nòng cốt chính trị của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước", tuyển chọn 36 bài nói, bài viết, bài phát biểu, thư, trả lời phỏng vấn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, các giai tầng trong xã hội, các tầng lớp nhân dân trong nước và người Việt Nam ở nước ngoài.
Phần thứ ba: "Phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân, các địa phương, đóng góp nhiều hơn nữa cho công cuộc đổi mới đất nước" gồm 34 bài nói, bài viết, bài phát biểu, trả lời phỏng vấn, thư, lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với các tầng lớp nhân dân, trong các chuyến thăm và làm việc tại cơ sở. 
Cuốn sách là tài liệu quý về xây dựng và phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc, niềm tin, khát vọng cống hiến trong cán bộ, đảng viên, nhân dân và toàn hệ thống chính trị về chủ trương, quan điểm của Đảng, Nhà nước đối với nhiệm vụ phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
 
Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến phát biểu tại Lễ ra mắt cuốn sách "Phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc" của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Phát biểu tại Lễ ra mắt, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến khẳng định, đoàn kết là truyền thống cực kỳ quý báu của dân tộc ta, là cội nguồn sức mạnh, để dân tộc ta trường tồn và phát triển, là sợi chỉ đỏ xuyên suốt, là đường lối chiến lược, có ý nghĩa sống còn của cách mạng Việt Nam. Trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước, thời đại Hồ Chí Minh là thời đại huy hoàng bậc nhất về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.
Theo Chủ tịch Đỗ Văn Chiến, nhằm hệ thống hóa sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về xây dựng, phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, giúp các cấp, các ngành, các địa phương, cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân và bạn bè quốc tế hiểu rõ, nắm vững, triển khai hiệu quả hơn nữa công tác quan trọng này, đồng thời định hướng cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục tăng cường sự đoàn kết, nhất trí, chung sức, đồng lòng, nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, phồn vinh, hạnh phúc, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam chủ trì, phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, Tạp chí Cộng sản xuất bản cuốn sách rất quan trọng của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
"Đây là một Cuốn sách rất quý, tổng kết thực tiễn, bổ sung, nâng tầm lý luận về sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc, được nghiên cứu, phân tích sâu sắc, tập hợp tư liệu, hình ảnh, bài viết, bài phát biểu tiêu biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng, các tầng lớp trong xã hội. Đó là những tư tưởng vượt trội, tầm nhìn sâu rộng, biện chứng, thực tiễn về đại đoàn kết toàn dân tộc, theo chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh phù hợp với thực tiễn cách mạng Việt Nam. Văn phong mộc mạc, dễ hiểu, dễ nhớ, sâu lắng, đi vào lòng người", Chủ tịch Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh.
 
 Đại biểu tham dự buổi Lễ
Quang cảnh Lễ ră mắt 
Chủ tịch Đỗ Văn Chiến cho biết, nội dung cuốn sách toát lên tư tưởng lớn, tình cảm chân thành của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về xây dựng và phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trên cương vị Tổng Bí thư, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm và làm việc với các địa phương, cơ quan, đơn vị ở nhiều địa bàn khác nhau, từ miền núi, biên giới đến miền biển; từ nhà máy đến ruộng đồng. Đến đâu, đồng chí Tổng Bí thư cũng dành thời gian thăm hỏi, động viên Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình có công với cách mạng, các đồng chí thương bệnh binh, các cụ cao tuổi, các cháu thiếu niên, nhi đồng, đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào tôn giáo…
“Những lời thăm hỏi, động viên đó có sức lan tỏa mạnh mẽ, thể hiện sự quan tâm, tình cảm yêu thương, đồng cảm của người lãnh đạo cao nhất của Đảng, Nhà nước ta với các tầng lớp nhân dân, để lại ấn tượng sâu sắc, làm lay động lòng người”, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh và cho biết, nội dung cuốn sách gồm bài Tổng quan và 75 bài nói, bài viết, bài phát biểu tiêu biểu, bài trả lời phỏng vấn, thư, lời kêu gọi cùng với 142 bức ảnh dung dị, đời thường của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong các chuyến thăm và làm việc ở 63 tỉnh, thành phố và nhiều cơ quan, đơn vị. Ý kiến chỉ đạo sâu sắc, tâm huyết của đồng chí Tổng Bí thư luôn khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, đại đoàn kết toàn dân tộc, khát vọng cống hiến vì sự nghiệp dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
 
Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng phát biểu tại Lễ ra mắt 
Chủ tịch Đỗ Văn Chiến khẳng định, cuốn sách “Phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được ra mắt đúng vào dịp kỷ niệm 93 năm thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, có giá trị đặc biệt. Cuốn sách sẽ là cẩm nang lâu dài về lý luận, thực tiễn, mang tầm lịch sử, về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong giai đoạn hiện nay, qua đó giúp cho cấp ủy, MTTQ Việt Nam các cấp, cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị nghiên cứu, vận dụng vào thực tiễn; là cơ sở chính trị để quán triệt, xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII về tiếp tục phát huy truyền thống đại đoàn kết dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.
Đồng thời Đảng đoàn MTTQ Việt Nam sẽ chỉ đạo cụ thể hóa vào Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024-2029; khơi dậy và phát huy sức mạnh đại đoàn kết, sức sáng tạo của các tầng lớp nhân dân, hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước ta phát triển hùng cường, sánh vai với các cường quốc năm châu như của Bác Hồ muôn vàn kính yêu hằng mong ước: "Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết -Thành công, thành công, đại thành công".
 Đại biểu tham dự tìm hiểu nội dung của cuốn sách
Là cán bộ lâu năm làm công tác Dân vận - Mặt trận, ông Nguyễn Túc, Ủy viên Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam hoan nghênh Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam đã chủ trì, phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, Tạp chí Cộng sản xuất bản cuốn sách “Phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Theo ông Nguyễn Túc, đây là tài liệu rất quý, rất quan trọng, giúp cho cán bộ trong hệ thống chính trị, đảng viên và nhân dân hiểu rõ, nắm vững đường lối, chủ trương của Đảng về Đại đoàn kết toàn dân tộc - sức mạnh nội sinh, nhân tố quyết định thắng lợi của Cách mạng Việt Nam trước đây và sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay và vai trò nòng cốt chính trị của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội trong việc thực hiện thắng lợi mục tiêu "Dân giàu, nước mạnh" mà cương lĩnh của Đảng đã đề ra. "Riêng đối với những người chuyên trách công tác Dân vận - Mặt trận, đây là cẩm nang quý định hướng cho chúng ta trong công tác", ông Nguyễn Túc nhấn mạnh.
Ông Nguyễn Túc cho rằng, để phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, MTTQ cần tiếp tục đời mới tổ chức, bộ máy, nội dung và phương thức hoạt động, chú trọng mở rộng và nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức tư vấn, nâng cao trách nhiệm của đội ngũ chuyên trách Mặt trận và đoàn thể nhân dân; hướng mạnh về cơ sở, địa bàn dân cư, thực hiện tốt chức năng giám sát và phân biệt xã hội, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên; tích cực tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh, đẩy mạnh hoạt động đối ngoại. Đồng thời cần tiếp tục đẩy mạnh các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần thi đua lao động sáng tạo của nhân dân và sự chung sức của cả cộng đồng tham gia phục hồi và phát triển kinh tế, giải quyết các vấn đề xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.
 
 Đại biểu tham dự tìm hiểu nội dung của cuốn sách 
Bày tỏ vui mừng khi tới dự Lễ ra mắt cuốn sách “Phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, TS Hà Phúc Mịch, Chủ tịch Hiệp hội nông nghiệp hữu cơ Việt Nam khẳng định cuốn sách là tài liệu quý về xây dựng, phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, giúp các ngành, các cấp, các địa phương, cán bộ, đảng viên và đông đảo nhân dân thuộc các giai tầng, đồng bào các dân tộc, tôn giáo, với nhân dân Việt Nam trong nước, người Việt Nam ở nước ngoài và bạn bè quốc tế hiểu rõ, nắm vững, triển khai hiệu quả công tác quan trọng này.
Theo TS Hà Phúc Mịch, các dân tộc thiểu số Việt Nam đều nhận thấy rằng cuộc sống bình đẳng - đoàn kết - tôn trọng lẫn nhau được phát huy ở mọi khu vực, cộng đồng. Thời kỳ nào cũng vậy, luôn luôn được đón nhận, thụ hưởng các chính sách ưu tiên của Đảng và Nhà nước ta - hỗ trợ có hiệu quả cho các dân tộc thiểu số cùng phát triển và cảm nhận thực tế rằng không ai bị bỏ lại phía sau.
"Có thể khẳng định, những tình cảm và mong muốn mà đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dành cho đồng bào các dân tộc trong mỗi bài phát biểu chính là động lực để đồng bào các dân tộc đoàn kết, chia ngọt, sẻ bùi, đóng góp sức mình để xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh", TS Hà Phúc Mịch nhấn mạnh.
 
Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Vũ Thanh Mai phát biểu tại Lễ ra mắt 
Phát biểu tại Lễ ra mắt cuốn sách, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Vũ Thanh Mai cho rằng, cuốn sách đã nhấn mạnh vai trò, tầm quan trọng của đại đoàn kết toàn dân tộc, một lần nữa khẳng định đại đoàn kết toàn dân tộc là truyền thống quý báu của dân tộc ta, là nhân tố quyết định thắng lợi của sự nghiệp cách mạng, là yếu tố quan trọng nhất, là động lực chủ yếu cho đất nước phát triển nhanh, bền vững. Đại đoàn kết toàn dân tộc chính là sức mạnh nội sinh, nhân tố quyết định thắng lợi của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Bên cạnh đó, cuốn sách đã phân tích những nội dung cơ bản của đại đoàn kết toàn dân tộc. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng, đại đoàn kết toàn dân tộc là tổng hòa của các mối quan hệ đoàn kết giữa các giai cấp, tầng lớp, dân tộc, tôn giáo, giới, thành phần kinh tế, các vùng miền và giữa nhân dân với Đảng, Nhà nước. Đại đoàn kết toàn dân tộc được thể hiện trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh. Phát huy vai trò nòng cốt chính trị của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội chính là góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của đất nước.
 
 
 
 
 Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện nghi thức bấm nút ra mắt và phát hành bản điện tử cuốn sách “Phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng 
Đồng thời, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề ra những giải pháp phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong thời kỳ mới; khẳng định cần phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân, các địa phương, đóng góp nhiều hơn nữa cho công cuộc đổi mới của đất nước; tăng cường giáo dục, tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, phát huy vai trò cầu nối giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân; tạo môi trường thuận lợi để nhân dân phát huy quyền làm chủ, tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn mọi âm mưu, hành động chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Theo Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Vũ Thanh Mai, cuốn sách là một công trình lý luận quan trọng, có giá trị to lớn về lý luận và thực tiễn; khẳng định vai trò, tầm quan trọng của đại đoàn kết toàn dân tộc đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc; góp phần làm sâu sắc hơn đường lối lãnh đạo của Đảng ta. Đây được coi là “cẩm nang” về xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, là vũ khí sắc bén để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch về dân tộc, tôn giáo, lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để gây chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết của nhân dân Việt Nam.
"Cuốn sách giúp các ngành, các cấp, các địa phương, cán bộ, đảng viên và đông đảo nhân dân thuộc các giai tầng, đồng bào các dân tộc, tôn giáo, ở mọi vùng, miền trên cả nước, người Việt Nam ở nước ngoài hiểu rõ, nắm vững, nêu cao tinh thần yêu nước, ý thức trách nhiệm với Tổ quốc, đóng góp công sức, trí tuệ, xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc; đề ra những giải pháp quan trọng để phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong thời kỳ mới", ông Vũ Thanh Mai nêu rõ.
 
 
Để lan tỏa ý nghĩa, giá trị to lớn, sâu sắc của cuốn sách, nhất là trong những ngày đang diễn ra Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khắp các khu dân cư, tổ dân phố, khắp các địa phương trên cả nước, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Vũ Thanh Mai đề nghị các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm.
Theo đó, các cơ quan báo chí chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch, chương trình tuyên truyền đậm nét về nội dung cuốn sách ở phiên bản điện tử và phiên bản giấy truyền thống; mở các chuyên trang, chuyên mục, các bài xã luận, chuyên luận, nghiên cứu, lan tỏa giá trị nội dung cuốn sách đến đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; nhấn mạnh việc phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc nhằm phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng.
Đồng thời, các tổ chức thành viên của Mặt trận, nòng cốt là cơ quan tuyên giáo, cần tổ chức cho cán bộ, đảng viên đọc, nghiên cứu, quán triệt sâu sắc nội dung cuốn sách; đưa vào nội dung sinh hoạt chi bộ, trong đó làm rõ vai trò, vị trí, tầm quan trọng của đại đoàn kết toàn dân tộc, những giải pháp nhằm phát huy truyền thống yêu nước, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần xây dựng đất nước ngày càng cường thịnh, nhân dân ngày càng văn minh, hạnh phúc.
Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Vũ Thanh Mai cũng đề nghị các đơn vị liên quan tổ chức biên soạn tài liệu quán triệt và học tập nội dung cuốn sách trong chương trình bồi dưỡng của các trường chính trị từ Trung ương đến địa phương; tổ chức các cuộc tọa đàm khoa học về chủ đề và nội dung cuốn sách với các hình thức sáng tạo, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, cơ sở.
Tại buổi lễ, Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã thực hiện nghi thức bấm nút ra mắt và phát hành bản điện tử cuốn sách “Phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Một số hình ảnh tại Lễ ra mắt:
 
 
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện nghi thức bấm nút ra mắt và phát hành bản điện tử cuốn sách “Phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng 
 
 Nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm phát biểu tại Lễ ra mắt
 
 
 
 Đại biểu tham dự nhận cuốn sách "Phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc" của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
 
 
 
 Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng cùng ông Lương Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
 
 
 
 Đại biểu tham dự tìm hiểu về nội dung cuốn sách
Hương Diệp - ảnh Quang Vinh

 

Nguồn tin: mattran.org.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây