Quảng Trị chung tay bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Bài 3: Thiết lập “sợi chỉ đỏ” xuyên suốt đập tan những luận điệu sai trái, chống phá

Thứ sáu - 15/12/2023 14:57 250 0
QTO - Mặc dù đạt được những kết quả tích cực nhưng công cuộc đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch vẫn còn gặp không ít thách thức, khó khăn do trang thiết bị, cơ sở vật chất cũng như nhân lực chưa đáp ứng yêu cầu. Vì thế, cần đổi mới nội dung, hình thức đấu tranh, có quy trình phối hợp, nâng cao trách nhiệm, tính chủ động của tổ chức, cá nhân trong phát hiện, xác minh, xử lý thông tin và định hướng dư luận.

Đại biểu trao đổi bên lề hội thảo báo Đảng miền Trung - Tây Nguyên do Báo Quảng Trị đăng cai tổ chức -Ảnh: TRẦN LONG
Đa dạng hình thức tuyên truyền
Cuối tháng 4/2023, Báo Quảng Trị đăng cai tổ chức hội thảo Báo Đảng các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung - Tây Nguyên lần thứ 10, vòng IV với chủ đề “Báo Đảng với việc tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới” với sự tham gia của 42 đoàn Báo Đảng các tỉnh, thành phố trong khu vực và cả nước.
Hội thảo góp phần khẳng định mục tiêu bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là tạo nhận thức đúng đắn, niềm tin vững chắc vào bản chất khoa học và cách mạng của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; vào con đường độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.
Cơ quan Báo Đảng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cũng là bảo vệ Đảng, là bảo vệ Tổ quốc trên các phương diện chủ quyền lãnh thổ, chế độ chính trị, nền kinh tế, bảo vệ bản sắc văn hóa, vị thế ngoại giao, quyền và lợi ích của người dân Việt Nam nhằm xây dựng đất nước ngày càng phát triển bền vững. Xét về khía cạnh truyền thông, với lực lượng gần 400 nhà báo cùng có mặt một lúc, tỉnh đã đón nhận một đợt tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu tập trung trên hàng chục tờ báo trung ương và địa phương.
Trong những năm qua, Ban Biên tập Báo Quảng Trị luôn quan tâm chỉ đạo các phòng nghiệp vụ kết nối với các cấp, ngành để kịp thời đưa thông tin khi có các sự việc nổi cộm trên địa bàn nhằm định hướng dư luận.
Báo thực hiện các chuyên đề về tăng cường tuyên truyền việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.
Với Đài PT-TH tỉnh, bên cạnh chương trình thời sự trên sóng phát thanh và truyền hình kịp thời thông tin, tuyên truyền về kết quả thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, nghị quyết, kết luận trung ương về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, về trách nhiệm nêu gương, nhất là người đứng đầu, đơn vị còn duy trì đều đặn chuyên mục “Đảng trong cuộc sống hôm nay”, “Xây dựng Đảng” để thông tin về công tác xây dựng Đảng, kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, địa phương và tuyên truyền những tấm gương điển hình trong học tập và làm theo Bác, chống những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch.
Theo báo cáo của Ban chỉ đạo 35 tỉnh, 5 năm qua, Báo Quảng Trị, Đài PT-TH tỉnh, Tạp chí Cửa Việt đã đăng tải 762 tin, bài; các cơ quan báo chí trung ương hoạt động trên địa bàn đăng trên 250 bài; các đài truyền thanh huyện, thị xã, thành phố, trang thông tin điện tử các địa phương, đơn vị đăng trên 25.000 lượt tin, bài; các trang chính danh và ẩn danh của BCĐ 35 tỉnh đăng tải 9.196 tin bài; các trang BCĐ 35 cấp huyện và tương đương đăng 361.240 tin bài tuyên truyền đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái của các thế lực thù địch.
Theo đánh giá của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các cơ quan báo chí địa phương và đội ngũ phóng viên báo chí trung ương, ngành hoạt động thường trú trên địa bàn tỉnh tiếp tục thể hiện tốt vai trò trong công tác tuyên truyền, giải thích, định hướng thông tin, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch; bám sát địa bàn phản ánh các sự kiện chính trị quan trọng, thông tin kịp thời, toàn diện các lĩnh vực, phản ánh kịp thời những vấn đề “nóng” phát sinh trên địa bàn tỉnh với tinh thần xây dựng. Phóng viên, người làm báo cũng cần phát huy hơn nữa vai trò chủ động, tiên phong trong đăng tải thông tin tích cực, đẩy mạnh tuyên truyền lên mạng xã hội để định hướng dư luận.
Ngoài thông tin tuyên truyền, định hướng dư luận qua báo chí thì việc tổ chức thực hiện nội dung Nghị quyết 35 cũng được lồng ghép tuyên truyền thông qua các lớp bồi dưỡng kiến thức cho các đối tượng; hội nghị báo cáo viên, giao ban cộng tác viên dư luận xã hội; chỉ đạo các địa phương gắn việc thực hiện Nghị quyết 35 với thực hiện các nghị quyết, chương trình hành động, phong trào thi đua, các cuộc tiếp xúc cử tri đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo các cấp với Nhân dân, hoạt động đoàn thể, sinh hoạt tư tưởng dưới cờ, sinh hoạt chuyên đề, diễn đàn sinh hoạt chi bộ.
Đổi mới nội dung, phương thức đấu tranh
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là bảo vệ Đảng, Nhà nước, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ độc lập, tự do của dân tộc. Vì vậy, việc đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch phải được thực hiện một cách thường xuyên, nghiêm túc, khoa học. Trước tiên là cần đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về giá trị to lớn của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên bởi khi tư tưởng đã thông, thống nhất một cách nghĩ sẽ biến ý chí thành hành động, tạo sức mạnh to lớn đập tan mọi âm mưu và thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, thúc đẩy xã hội phát triển.
Thời gian qua, BCĐ 35 các cấp trên địa bàn tỉnh đã lập 200 trang facebook, fanpage chính danh và ẩn danh, 1 kênh youtube và trên 1.970 tài khoản zalo, mocha35, facebook cá nhân liên hệ chặt chẽ với nhau trên mạng xã hội để đăng tải, chia sẻ thông tin và phối hợp đấu tranh phản bác các thông tin xấu độc. Hằng năm, BCĐ 35 tỉnh phối hợp với Lữ đoàn 3, Bộ Tư lệnh 86 tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng tác nghiệp trên không gian mạng cho cán bộ làm công tác theo dõi, đấu tranh phản bác thông tin xấu độc trên không gian mạng trên địa bàn tỉnh.
Tuy nhiên, đội ngũ làm công tác phản bác quan điểm sai trái của các thế lực thù địch ở Quảng Trị vẫn còn nhiều hạn chế về kỹ năng, trình độ, nhiều đơn vị thiếu cán bộ nên phải kiêm nhiệm hoặc phân công đảm nhận tạm thời gây khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
Vì thế, cần có cơ chế xây dựng đội ngũ chuyên trách để đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, đó là những người giỏi công nghệ thông tin để gỡ bỏ, xóa bỏ nhanh chóng, kịp thời những thông tin xấu độc trên không gian mạng và chuyên gia viết các bài phản biện, phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch.
Trên cơ sở chương trình phối hợp đã ký kết về tuyên truyền, đấu tranh và xử lý thông tin xấu độc trên không gian mạng, các lực lượng, đơn vị liên quan cần tiếp tục có mối liên hệ thường xuyên, liên tục cập nhật thông tin hai chiều, chuyển tải thông tin hằng tuần về tình hình trên không gian mạng trên địa bàn tỉnh đến Thường trực BCĐ 35 tỉnh, hỗ trợ tỉnh trong việc xây dựng lực lượng, đấu tranh, xử lý thông tin xấu độc, trao đổi kỹ thuật, kinh nghiệm hoạt động, tổ chức tập huấn nâng cao trình độ, kỹ năng cho đội ngũ làm “công tác 35”; quản lý danh sách các đối tượng mạng xã hội; tạo mạng lưới thành viên trong lĩnh vực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, giúp công tác tuyên truyền, định hướng, đấu tranh, phản bác được thực hiện đồng bộ, hiệu quả hơn.
Trên cơ sở Quyết định số 238-QĐ/TW ngày 30/9/2020 của Ban Bí thư về ban hành “Quy chế phối hợp giữa ban tuyên giáo các cấp với cơ quan nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển KT-XH, giải quyết các vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm”, các đơn vị cần tiếp tục thống nhất chương trình phối hợp nhằm tăng cường hơn nữa sự phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân trong tuyên truyền, triển khai thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH, giải quyết những vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm.
Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong thực hiện các nhiệm vụ quan trọng của địa phương, kịp thời dự báo tình hình, phòng ngừa, ngăn chặn không để xảy ra điểm nóng, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển KT-XH của tỉnh. Khi có thông tin trái chiều, phản ánh tiêu cực của người dân, doanh nghiệp có liên quan đến chương trình, dự án hoạt động hoặc chức năng, nhiệm vụ của ngành nào cần tạo điều kiện để cơ quan báo chí có đầy đủ các thông tin chính thống, chính xác nhằm thông tin đến công chúng, tránh những góc nhìn tiêu cực, phiến diện.
Sở Thông tin và Truyền thông tăng cường công tác quản lý nhà nước về mạng xã hội và các loại hình truyền thông khác trên internet, phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan thanh tra, kiểm tra, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động đảm bảo an toàn, an ninh thông tin; hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp, thực hiện rà soát, hiệu chỉnh và khắc phục những vấn đề liên quan đến hoạt động trang thông tin điện tử; chủ trì quản lý, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện các quy định về thiết lập, cung cấp và sử dụng thông tin trên mạng; xử lý khủng hoảng truyền thông đối với thông tin nhạy cảm, xuyên tạc, độc hại trên không gian mạng; chú trọng nội dung tiếp cận và cung cấp quản lý hoạt động thông tin tuyên truyền trên mạng xã hội.
Có câu “Người khôn ngoan biết những gì mình nói chứ không phải nói tất cả những gì mình biết” hay cha ông ta cũng từng khuyên “Uốn lưỡi bảy lần trước khi nói” để nhắc nhở nhau trước khi nói cần cân nhắc, suy xét.
Đặc biệt, với cán bộ, đảng viên hiện nay, khi sử dụng mạng xã hội để chia sẻ, bình luận, đăng tải thông tin thì cần cân nhắc, lựa chọn đưa thông tin chính thống, đã được kiểm chứng bởi với sức bao phủ của internet, chỉ một động tác nhấp chuột sẽ gây hậu quả và hệ lụy xã hội khôn lường.
Bên cạnh đó, cần tăng cường giáo dục, quản lý cán bộ, đảng viên và xử lý nghiêm minh trường hợp vi phạm, đúng người, đúng tội và có thông tin kịp thời trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân biết và giáo dục, răn đe, phòng ngừa đối tượng vi phạm. Đồng thời, đổi mới nội dung, phương thức đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng Đảng, đảm bảo ngắn gọn, súc tích, dễ nắm, dễ hiểu.
Mai Lâm

 

Nguồn tin: baoquangtri.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây