NHÂN LÊN SỨC MẠNH ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC; THỰC HIỆN DÂN CHỦ XÃ HỘI; XÂY DỰNG QUẢNG TRỊ GIÀU ĐẸP, VĂN MINH

Thứ sáu - 09/02/2024 23:59 163 0
Đoàn kết là truyền thống quý báu của dân tộc ta trong quá trình dựng nước và giữ nước; trong đó, Nhân dân là nguồn gốc của mọi sức mạnh. Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “...Trong bầu trời không gì quý bằng nhân dân. Trong thế giới không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân”. Lịch sử thắng lợi Cách mạng Tháng 8/1945, kháng chiến kiến quốc 1945 – 1954, đánh đuổi đế quốc Mỹ, thống nhất toàn vẹn đất nước tháng 4/1975 đã khẳng định tập hợp nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng là nguyên nhân chính cho mọi thắng lợi của cách mạng; cho thấy được sức mạnh to lớn của lực lượng toàn dân đoàn kết khi tất cả các dân tộc, các giai cấp, các tầng lớp nhân dân, các tôn giáo đều cùng đoàn kết trong Mặt trận Việt Minh, Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, Mặt trận Dân tộc giải phóng Miền Nam Việt Nam.
ĐÀO MẠNH HÙNG
UVBTVTU, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh


Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng trao biển tượng trưng nhà đại đoàn kết cho các hộ nghèo trong Chương trình Nối vòng tay Nhân ái Xuân Giáp Thìn 2024- Ảnh: MĐ

Để tập hợp được lực lượng đoàn kết toàn dân, đòi hỏi khách quan cần có một tổ chức rộng rãi. Ngay từ đầu, Chủ tịch Hồ Chí Minh tập hợp mọi người vào các hội, nghiệp đoàn; Người sáng lập ra Mặt trận Dân tộc Thống nhất Đông Dương, quy tụ người Việt Nam yêu nước cả trong và ngoài nước. Mặt trận hoạt động theo nguyên tắc hiệp thương dân chủ, lấy việc thống nhất lợi ích tối cao của dân tộc với lợi ích của các tầng lớp nhân dân làm cơ sở để củng cố và không ngừng mở rộng khối đại đoàn kết. Nhờ vậy, tinh thần yêu nước, nhân nghĩa của từng người được tập hợp thành hiện thực có tổ chức, thành sức mạnh vô địch trong cuộc đấu tranh vì độc lập dân tộc, tự do hạnh phúc cho nhân dân.
Những giá trị to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh về sức mạnh quần chúng nhân dân, đại đoàn kết dân tộc đến nay vẫn luôn là  kim chỉ nam cho mọi hoạt động lãnh đạo của Đảng và của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Người đã đưa ra câu nói nổi tiếng:
“Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết, Thành công, thành công, đại thành công”
Với sứ mệnh tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc được Đảng và Tổ quốc giao; kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) các cấp trong tỉnh Quảng Trị luôn nỗ lực tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân trong khối đoàn kết toàn dân, phát huy hiệu quả sức mạnh quần chúng nhân dân để cùng vượt qua khó khăn, thử thách, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện các cuộc vận động lớn của Đảng, Nhà nước.
 Kết quả tích cực về củng cố, mở rộng và tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc đã trở thành động lực chủ yếu góp phần phát triển kinh tế - xã hội, ổn định quốc phòng, an ninh, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, đảm bảo các hoạt động an sinh xã hội. Các cuộc vận động do Mặt trận và các tổ chức thành viên phát động ngày càng đi vào cuộc sống, được đông đảo nhân dân hưởng ứng, tạo ra khí thế thi đua sôi nổi, thiết thực trong từng cộng đồng dân cư với nhiều điểm sáng trong vận động: Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; Giảm nghèo, chăm lo cho người nghèo; Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam; Đoàn kết sáng tạo; Giám sát và phản biện xã hội; Bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; Tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị…, tạo được sức lan tỏa lớn trong toàn thể nhân dân.
Với vai trò là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân, làm cầu nối nhân dân với Đảng; kết quả hoạt động của MTTQ các cấp trong tỉnh đã góp phần tích cực thắt chặt mối quan hệ mật thiết giữa Nhân dân với Đảng và Nhà nước; tạo cơ sở vững chắc để phát huy dân chủ, khơi dậy sức sáng tạo trong nhân dân, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường sự đồng thuận trong xã hội để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp đã đề ra.
Tổ chức MTTQ các cấp ngày càng mở rộng thêm các thành viên và tăng cường tập hợp, thu hút đông đảo đoàn viên, hội viên mới, tập hợp đông đảo các tầng lớp nhân dân vào tổ chức. Vai trò các nhân sĩ, trí thức, người tiêu biểu trong cộng đồng, chức sắc các tôn giáo được quan tâm phát huy, vận động, đoàn kết chung trong khối đại đoàn kết toàn dân. Tiếp tục phương châm hướng về cơ sở, lấy địa bàn dân cư làm đơn vị hành động; những năm qua, MTTQ các cấp đã tổ chức tốt Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với nhiều nội dung, hình thức phong phú, ở khắp các khu dân cư trong toàn tỉnh. Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc đã trở thành Ngày hội toàn dân, là dịp để ôn lại truyền thống MTTQ, khơi dậy, phát huy truyền thống đoàn kết, tạo sự gắn bó, hợp tác trong cộng đồng dân cư, không phân biệt tuổi tác, giới tính, tôn giáo tín ngưỡng và hoàn cảnh. 

Lãnh đạo tỉnh trao quà Tết cho các hộ gia đình nghèo - Ảnh: MĐ
Năm 2024 là năm diễn ra Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị lần thứ XIII; hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029; Tiếp tục phát huy tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh về đoàn kết toàn dân, phụng sự tổ quốc, vì hạnh phúc nhân dân trong giai đoạn mới; MTTQ các cấp trong tỉnh quyết tâm củng cố tổ chức vững mạnh, đổi mới nội dung, phương thức vận động, tập hợp quần chúng nhân dân phù hợp, nhằm phát huy cao độ truyền thống yêu nước, nhân nghĩa, lòng tự hào quê hương, dân tộc, làm cho chủ nghĩa yêu nước gắn liền với ý thức cộng đồng, đoàn kết dân tộc, tạo thành truyền thống bền vững, thấm sâu vào tư tưởng, tình cảm, tâm hồn mỗi con người, tạo nên gốc rễ vững bền của sức mạnh toàn dân cùng cấp ủy đảng, chính quyền các cấp trong tỉnh vượt qua khó khăn, thách thức, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, vì sự phát triển bền vững của tỉnh Quảng Trị theo tinh thần Nghị quyết số 43-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc./.

Lãnh đạo tỉnh tiếp nhận ủng hộ và trao biển ghi nhận tấm lòng vàng cho các tổ chức, cá nhân đóng góp ủng hộ chương trình - Ảnh: MĐ
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây