Phát huy mạnh mẽ “thế trận lòng dân”

Thứ ba - 17/10/2023 23:19 1.273 0
Chiều 17/10, tại Hà Nội, Bộ Công an phối hợp với UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm (2013-2023) và triển khai chương trình phối hợp giữa Bộ Công an với UBTƯ MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên về "Đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới" giai đoạn 2023-2033.
Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm và Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến dự Hội nghị.
Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm và Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến dự Hội nghị.

Đại tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến chủ trì Hội nghị.
Tham dự Hội nghị, ông Trần Văn Rón, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực Uỷ ban Kiểm tra Trung ương; Trung tướng Lê Quốc Hùng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”; ông Hoàng Công Thuỷ, Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”; đại diện lãnh đạo các ban, bộ ngành Trung ương cùng 135 tập thể tiêu biểu đại diện cho Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố, các tổ chức thành viên và công an các tỉnh, thành phố.
Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến phát biểu tại Hội nghị.
Củng cố và phát huy thế trận an ninh nhân dân
Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh, qua 10 năm thực hiện, Chương trình phối hợp, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) từ Trung ương đến địa phương có bước phát triển mới với nhiều nội dung, hình thức phong phú, khơi dậy sức mạnh to lớn của nhân dân trong công tác bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và phòng ngừa, tấn công, trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội.
Thông qua công tác phối hợp, đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận và đoàn thể cùng với lực lượng Công an nhân dân từ Trung ương đến địa phương không ngừng được rèn luyện và trưởng thành, bám sát thực tiễn, đổi mới sáng tạo, dám nghĩ dám làm, vì lợi ích của nhân dân. Các tầng lớp nhân dân đã tích cực hưởng ứng, tham gia các phong trào thi đua yêu nước, giữ gìn an ninh, trật tự, đảm bảo an toàn xã hội, tích cực tham gia đấu tranh tố giác tội phạm, cảm hóa, giáo dục người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư, thực hiện các biện pháp tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, xây dựng khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà trường "An toàn về an ninh, trật tự", tham gia xây dựng tổ chức đảng, chính quyền và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.
“Nhiều mô hình nhân dân tham gia phòng chống tội phạm, bảo vệ an ninh trật tự được xây dựng đã và đang phát huy tác dụng. Kết quả thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” thời gian qua đã góp phần quan trọng vào củng cố và phát huy thế trận an ninh nhân dân; tạo điều kiện rất thuận lợi và cơ bản thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và đất nước”, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh.
Quang cảnh Hội nghị.
Tuy nhiên Chủ tịch Đỗ Văn Chiến cho rằng, bên cạnh những kết quả đã đạt được, qua 10 năm thực hiện, trước những yêu cầu mới và bối cảnh, tình hình mới, việc tổ chức triển khai thực hiện phong trào cả ở Trung ương và địa phương, cơ sở đã và đang bộc lộ không ít những khó khăn, bất cập cần phải có giải pháp, biện pháp phù hợp hơn trong thời gian tới.
Trên tinh thần đó Chủ tịch Đỗ Văn Chiến khẳng định, Hội nghị là dịp để hai bên đánh giá toàn diện, thực chất việc phối hợp với các nội dung chủ yếu về công tác tham mưu để phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị. Chất lượng hoạt động và công tác phối hợp của Ban Chỉ đạo, các thành viên Ban Chỉ đạo, công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp uỷ, chính quyền các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân; kết quả thực hiện công tác xây dựng phong trào trên tất cả các mặt công tác. Trên cơ sở đó thống nhất ký Chương trình phối hợp mới thay thế Chương trình phối hợp số 09 phù hợp với tình hình thực tế giai đoạn mới.
Huy động sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc
Báo cáo tại Hội nghị, ông Hoàng Công Thuỷ, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới” nêu rõ, qua 10 năm triển khai, thực hiện chương trình phối hợp số 09 giữa Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên với Bộ Công an, công tác đẩy mạnh thực hiện phong trào bảo vệ ANTQ trong tình hình mới đã đạt được nhiều kết quả có ý nghĩa quan trọng.
Ông Hoàng Công Thuỷ, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam trình bày báo cáo tại Hội nghị.
Phong trào đã nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp vào cuộc tích cực của các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội; đồng thời tiếp tục khẳng định rõ vai trò, hiệu quả mối quan hệ phối hợp gắn bó truyền thống giữa lực lượng Công an với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy sức mạnh, tiềm lực to lớn của toàn dân trong công tác xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ và phòng ngừa, tấn công trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội trong giai đoạn hiện nay.
Trong 10 năm qua lực lượng Công an, MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên thường xuyên phối hợp đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp đẩy mạnh thực hiện công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và tình hình các địa bàn, lĩnh vực, chú trọng tại các địa bàn trọng điểm, tuyến biên giới, biển đảo, vùng tập trung đồng bào dân tộc, tôn giáo nơi tập trung nhiều khu công nghiệp, khu chế xuất.
Đối với công tác tuyên truyền, lực lượng Công an các cấp đã phối hợp với MTTQ Việt Nam, cơ quan thông tin, truyền thông tập trung tuyên truyền vận động, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân về phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc. Điểm mới trong công tác tuyên truyền thời gian qua là việc phát huy hiệu quả của hệ thống công nghệ thông tin như facebook, zalo, Viber… trong công tác giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương, qua đó đã góp phần phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn các âm mưu, hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch, các loại tội phạm, tệ nạn xã hội.
Lực lượng Công an, MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên các cấp cũng thường xuyên đổi mới công tác xây dựng phong trào phù hợp với tình hình các địa bàn, lĩnh vực, nhất là tại các địa bàn trọng điểm, tuyến biên giới, biển đảo, vùng tập trung đồng bào dân tộc, tôn giáo nơi tập trung nhiều khu công nghiệp, khu chế xuất; tổ chức các hội nghị trao đổi kinh nghiệm về phát huy vai trò của người có uy tín trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ khu vực Tây Nguyên, Tây Bắc, Tây Nam Bộ và trong đồng bào dân tộc thiếu số; phối hợp tổ chức có hiệu quả “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ”, “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc”, “Ngày hội biên phòng toàn dân”... tại các địa phương, cơ sở.
Nhiều mô hình về đảm bảo an ninh trật tự đã được áp dụng và nhân rộng như: mô hình “Khu dân cư an toàn lành mạnh”, “Khu dân cư không có tội phạm, tệ nạn xã hội”, “Tiếng kẻng an ninh”, “Hàng rào an ninh”, “Tổ liên gia”, “Tổ tự quản”, “Dòng họ an toàn”, “Câu lạc bộ phòng, chống tội phạm”, mô hình giúp đỡ người lầm lỗi tái hòa nhập cộng đồng...
Phát huy mạnh mẽ “thế trận lòng dân”
Để tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã trình bày nội dung Chương trình phối hợp giữa Bộ Công an với Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới” giai đoạn 2023 – 2033.
Trung tướng Lê Quốc Hùng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an trình bày nội dung Chương trình phối hợp trong thời gian tới. 
Theo đó, hai bên tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp nâng cao hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nhằm xây dựng và phát huy mạnh mẽ “thế trận lòng dân”, xây dựng, củng cố thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân “vững chắc”. Xây dựng và phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên các địa bàn, lĩnh vực; trong đó, chú trọng các địa bàn chiến lược, tuyến biên giới, biển đảo, vùng đồng bào dân tộc ít người, vùng tập trung đồng bào theo tôn giáo, các cơ sở giáo dục, khu kinh tế tập trung, đô thị lớn và các khu vực trọng điểm phức tạp về an ninh, trật tự.
Phối hợp vận động nhân dân tích cực tham gia phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm, tai, tệ nạn xã hội, lên án những hành vi vi phạm pháp luật, giám sát người chấp hành án hình sự tại cộng đồng, giúp đỡ người tái hòa nhập cộng đồng. Xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc theo hướng tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải về an ninh, trật tự từ cơ sở.
Cũng theo Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng, trong giai đoạn mới hai bên cần cụ thể hóa phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” gắn phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với thực hiện các cuộc vận động, các phong trào cách mạng khác của Đảng, Nhà nước như: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; “Vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”. Cùng với đó, huy động sức mạnh tổng hợp của toàn dân trong xây dựng, tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” (19/8) và “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” (18/11); tổ chức đăng ký thi đua, triển khai, xây dựng khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục “An toàn về an ninh, trật tự”, xây dựng xã, phường, thị trấn điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc…
 

Tác giả bài viết: VŨ MẠNH - QUANG VINH

Nguồn tin: daidoanket.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây