Sự lãnh đạo của Đảng - Nhân tố quyết định trong xây dựng nông thôn mới. Bài 3: Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng trong xây dựng nông thôn mới

Thứ sáu - 08/09/2023 08:55 990 0
QTO - Quán triệt nhất quán xuyên suốt quan điểm “Nông thôn mới là nền tảng, cơ cấu lại ngành nông nghiệp là căn bản, Nhân dân là chủ thể”, đồng thời, xác định xây dựng nông thôn mới (NTM) là một quá trình lâu dài, thường xuyên và liên tục, không có điểm kết thúc. Do vậy, trong thời gian tới, cần sự chỉ đạo quyết liệt hơn nữa của các cấp ủy đảng để xây dựng NTM thực sự đi vào chiều sâu và bền vững.

Những “nút thắt” cần được tháo gỡ

Xã Hướng Hiệp đặt ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 hoàn thành 14/19 tiêu chí; năm 2030 sẽ về đích NTM. Do đặc thù của một xã miền núi nên theo Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hướng Hiệp Hồ Văn Sinh, muốn hoàn thành chương trình xây dựng NTM, “nút thắt” về thu nhập, hộ nghèo cần được tháo gỡ. Việc tạo sinh kế cho người dân không chỉ là mục đích mà còn là động lực thúc đẩy phong trào xây dựng NTM tại địa phương.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo hỗ trợ phát triển các mô hình sản xuất phù hợp, đi đôi với đó sẽ tăng cường tổ chức đào tạo, tập huấn, giúp người dân áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nhằm tăng thêm thu nhập, nâng cao đời sống người dân.

Để phong trào xây dựng NTM đi vào thực chất, mang lại hiệu quả rõ nét hơn, trong tháng 8/2023, chúng tôi tiếp tục phát động “Ngày nông thôn mới” vào ngày Thứ 7, Chủ nhật của tuần giữa tháng, qua đó nhằm nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị và Nhân dân, nhất là người dân ở khu vực nông thôn trong thực hiện chương trình xây dựng NTM. Với một xã miền núi còn nhiều khó khăn, tuy người dân đã tình nguyện góp công, hiến đất để xây dựng NTM nhưng nhìn chung sự đóng góp về kinh phí còn rất hạn chế.

Để từng bước tháo gỡ khó khăn này, Hướng Hiệp tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, huy động mọi nguồn lực để xây dựng NTM. Đồng thời, đề nghị các cấp quan tâm bố trí thêm nguồn kinh phí góp phần giúp Hướng Hiệp sớm hoàn thành các tiêu chí, cán đích NTM như kế hoạch đề ra”, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hướng Hiệp Hồ Văn Sinh cho hay.

114d4202735t7866l0 n 7

Thường trực Huyện ủy Gio Linh làm việc với Đảng ủy xã Linh Trường về thực hiện chương trình xây dựng NTM - Ảnh: Huyện Gio Linh cung cấp

Theo bộ tiêu chí mới giai đoạn 2021 - 2025, việc xây dựng NTM ở các địa phương gặp nhiều khó khăn, bất lợi. Bởi trong giai đoạn này, các xã chưa đạt chuẩn đều là xã khó khăn với xuất phát điểm thấp. Tuy nhiên, với quyết tâm chính trị cao, các địa phương trong tỉnh quyết tâm gỡ khó bằng nhiều giải pháp, cách làm phù hợp nhằm về đích NTM đúng theo lộ trình đề ra.

“Là xã vùng khó của huyện Gio Linh, để đưa Linh Trường về đích NTM theo kế hoạch, hiện tại, chúng tôi đã có “kịch bản” riêng trong thực hiện chương trình xây dựng NTM đối với xã này. Trên cơ sở đó, phát huy tiềm năng, lợi thế sẵn có để cải thiện thu nhập, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân địa phương”, Bí thư Huyện ủy Gio Linh Trần Văn Quảng khẳng định.

Theo đó, huyện Gio Linh đã phân công nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể. Tập trung triển khai thực hiện các mô hình sinh kế để giảm nghèo bền vững cho các hộ nghèo, mở rộng quy mô sản xuất, phát triển ngành nghề dịch vụ nhằm tăng thu nhập, tạo việc làm cho lao động trên địa bàn xã Linh Trường.

Sau khi hoàn thành chương trình xây dựng NTM, xã Gio Quang quyết tâm giữ vững, nâng cao chất lượng các tiêu chí, phấn đấu về đích NTM nâng cao vào cuối năm 2023. Trong quá trình thực hiện, vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng đã thể hiện ngày càng rõ nét.

Chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình thực hiện, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Gio Quang Lê Văn Thông cho hay: “Tập trung tháo gỡ những “điểm nghẽn”, “nút thắt” trong thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí khó là vấn đề mấu chốt trong thực hiện chương trình xây dựng NTM tại xã thuần nông Gio Quang. Để làm được điều đó, quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, chúng tôi luôn bám sát địa bàn, bám sát từng tiêu chí để thực hiện chương trình một cách thường xuyên, liên tục thông qua việc duy trì “Ngày Thứ 7 nông thôn mới” hằng tuần với các phần việc cụ thể.

Cùng với đó, nhằm tạo sự đồng thuận trong xây dựng NTM, trước hết là phải thống nhất quan điểm trong chi bộ, trong đoàn thể và Nhân dân. Ví như trong giải phóng mặt bằng làm đường giao thông nông thôn, để tuyên truyền vận động người dân thực hiện, chúng tôi đã phân công nhiệm vụ cho mỗi đoàn thể phụ trách một số hộ cụ thể trên mỗi tuyến đường, với những trường hợp khó, Ban Chỉ đạo xây dựng NTM xã sẽ vào cuộc. Đối với những hộ dân gương mẫu, đi đầu trong xây dựng NTM, địa phương đã tổ chức tuyên dương, khen thưởng kịp thời nhằm động viên, khích lệ, từ đó lan tỏa gương sáng trong cộng đồng, người dân”.

Nâng cao thu nhập, giảm tỉ lệ hộ nghèo, cải thiện hạ tầng... là một trong những “nút thắt” quan trọng nhất cần được tháo gỡ trong quá trình thực hiện xây dựng NTM, nhất là các xã vùng khó. Chỉ khi xác định được thế mạnh của mỗi địa phương, biết phát huy lợi thế mới tạo được đột phá trong phát triển KT-XH, góp phần thực hiện thành công chương trình xây dựng NTM. Bên cạnh sự nỗ lực gỡ khó của mỗi địa phương, nhà nước cũng cần có những chính sách đặc thù, quan tâm đầu tư thêm nguồn lực để hỗ trợ các xã sớm về đích NTM theo lộ trình đề ra.

Quyết liệt hơn trong chỉ đạo của các cấp ủy đảng về xây dựng NTM

Ngày 4/11/2021, Tỉnh ủy đã ban hành Nghị quyết số 03-NQ/TU về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, tỉnh đặt ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 có thêm 4 huyện đạt chuẩn NTM và 1 huyện đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; 80% số xã đạt chuẩn NTM; 25% số xã đạt chuẩn NTM nâng cao, kiểu mẫu; không còn xã đạt dưới 13 tiêu chí. Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn tăng ít nhất 1,5 lần so với năm 2020... Để hoàn thành mục tiêu đề ra, nhiều giải pháp được tỉnh triển khai để tập trung thực hiện, trong đó vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng tiếp tục được chú trọng, tăng cường.

114d4202813t6869l9 n 8

Chương trình xây dựng NTM đem lại diện mạo mới cho xã Gio Quang, huyện Gio Linh hôm nay -Ảnh: L.N

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang nhấn mạnh: “Xác định xây dựng NTM là một quá trình lâu dài, thường xuyên và liên tục, không có điểm kết thúc; huy động sự vào cuộc tích cực của hệ thống chính trị và đội ngũ cán bộ, đảng viên và người dân vì sự nghiệp phát triển nông nghiệp, nông dân và nông thôn; xây dựng NTM lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo kết quả, do vậy, trong thời gian tới cần tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, chính quyền, vai trò Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu trong xây dựng NTM.

Cùng với đó đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết của tỉnh nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng dân cư và mỗi người dân trong xây dựng NTM, để người dân nhận thức xây dựng NTM là xây dựng cuộc sống mới cho mình, vì mình và con cháu mình để cùng có trách nhiệm.

Phát huy tối đa vai trò chủ thể của người dân, trao quyền tối đa cho người dân, công khai, minh bạch. Những việc nào dân làm được để cho dân làm, Nhà nước đóng vai trò hướng dẫn, giúp đỡ, hỗ trợ và phục vụ. Tiếp tục rà soát, hoàn thiện cơ chế chính sách hỗ trợ xây dựng NTM. Thực hiện lồng ghép có hiệu quả nguồn vốn các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021- 2025.

Tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng NTM theo hướng bền vững, nâng cao giá trị gia tăng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh theo tinh thần của Kết luận của Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII về cơ cấu lại nông nghiệp. Đồng thời, kiện toàn và nâng cao trách nhiệm, hiệu quả hoạt động của ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia ở cấp tỉnh, cấp huyện.

Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát định kỳ và đột xuất việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM. Thực hiện nghiêm túc việc thẩm tra, thẩm định, xét, công nhận và thu hồi chứng nhận thôn, xã đạt chuẩn NTM, bảo đảm thực chất, khách quan. Kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và tháo gỡ những khó khăn cho các địa phương”.

“Điều quan trọng cốt lõi là phải phát huy vai trò của tổ chức đảng và hệ thống chính trị ở cơ sở, nhất là vai trò của chi bộ, bởi “Chi bộ là gốc rễ của Đảng, chi bộ tốt thì mọi việc tốt”. Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng đã từng nói: “Đảng phải tăng cường sự lãnh đạo của mình. Các cơ quan nhà nước phải quan tâm hơn nữa đến nông nghiệp, phát huy nhiều hơn nữa tác dụng của ngành mình trong sản xuất nông nghiệp. Các cán bộ tỉnh, huyện phải đi sâu xuống các hợp tác xã, giúp đỡ các hợp tác xã tiến bộ. Nhưng cán bộ tỉnh, huyện không thể đi khắp được.

Cho nên cái gốc trong việc lãnh đạo hợp tác xã vẫn là chi bộ đảng ở cơ sở. Chi bộ phải tăng cường hơn nữa việc đoàn kết nông thôn và làm cho toàn thể xã viên, toàn thể nông dân phấn khởi, hăng hái tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm, phát triển và củng cố hợp tác xã”. Chú trọng đẩy mạnh phát triển kinh tế nông thôn phù hợp với chủ trương cơ cấu lại ngành nông nghiệp, tập trung cho các tiêu chí về kinh tế, phát triển sản xuất, thu nhập, môi trường, chất lượng cuộc sống, hướng tới nâng cao thu nhập người dân theo hướng bền vững”, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang nhấn mạnh thêm.

Để chương trình xây dựng NTM thực sự đi vào chiều sâu và có tính bền vững, cùng với thực hiện những giải pháp của tỉnh, thiết nghĩ các cấp ủy đảng, chính quyền các địa phương cần đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, nhất là người dân khu vực nông thôn về xây dựng NTM.

Đồng thời, nghiên cứu, xây dựng các chương trình, kế hoạch về xây dựng NTM phù hợp với từng giai đoạn và phù hợp với tình hình thực tiễn các địa phương. Củng cố, nâng cao chất lượng các tổ chức đảng, vai trò của chính quyền và các tổ chức chính trị- xã hội trong xây dựng NTM. Tập trung công tác xây dựng đảng ở cơ sở, nhất là cấp ủy xã, thôn để nâng cao năng lực và vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo xây dựng NTM trong tình hình mới.

Đội ngũ cán bộ lãnh đạo đóng vai trò rất quan trọng trong quá trình thực hiện chương trình xây dựng NTM, do vậy, cấp ủy các cấp cũng cần quan tâm phát triển đội ngũ lãnh đạo có kinh nghiệm và nhiệt huyết nhằm đảm bảo sự xuyên suốt và có tính kế thừa trong xây dựng NTM. Tập trung công tác đào tạo, tập huấn, nâng cao kiến thức, năng lực cho cán bộ làm công tác xây dựng NTM các cấp, qua đó giúp triển khai tốt nhiệm vụ xây dựng NTM các cấp, nhất là ở cấp cơ sở.

Với những giải pháp đã và đang triển khai, tin tưởng rằng, chương trình xây dựng NTM sẽ tiếp tục đạt được nhiều kết quả mới để tạo sức bật cho nông nghiệp, nông dân và nông thôn Quảng Trị, ngày càng có thêm nhiều vùng quê đáng sống được hình thành trên địa bàn tỉnh.

Lệ Như

Nguồn tin: baoquangtri.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây