Screenshot 2024 05 19 at 10 34 01

Đồn Biên phòng Ba Tầng - 10 năm vững vàng nơi biên cương

Thứ tư - 28/12/2016 16:46 1.695 0
Đồn Biên phòng Ba Tầng được thành lập theo Quyết định số 22/2006/QĐ-BQP ngày 20/1/2006 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Quyết định số 1480-QĐ/ĐU ngày 23/11/2006 của Ban Thường vụ Đảng ủy Biên phòng tỉnh Quảng Trị, trên cơ sở chia tách địa bàn của Đồn Biên phòng Tam Thanh (617) và Đồn Biên phòng Sa Trầm (621). Đồn đứng chân trên địa bàn thôn Xa Tuông, xã Ba Tầng, huyện Hướng Hóa, phụ trách địa bàn xã A Dơi và Ba Tầng, quản lý đoạn biên giới chính diện dài gần 20 km, quản lý 10 mốc quốc giới chính và 5 mốc dấu phụ từ mốc 608 đến mốc 617.
Đồn Biên phòng Ba Tầng
Đồn Biên phòng Ba Tầng

Ngày đầu mới thành lập, đứng trước nhiều khó khăn thử thách, nhưng ban chỉ huy đồn đã chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; kịp thời động viên cán bộ chiến sĩ an tâm công tác, xây dựng đơn vị. Chính quyền và nhân dân xã A Dơi và Ba Tầng đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho đơn vị làm nơi đóng quân. Mặc dù điều kiện vật chất phục vụ sinh hoạt còn thiếu thốn nhưng cán bộ, chiến sĩ luôn nêu cao tinh thần khắc phục gian khó, hoàn thành nhiệm vụ được giao. Hoạt động của đơn vị dần đi vào nền nếp, doanh trại ngày càng được củng cố, công tác chăn nuôi, tăng gia sản xuất được đẩy mạnh. Vừa xây dựng cảnh quan, đơn vị vừa thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị quản lý bảo vệ biên giới quốc gia và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được phân công phụ trách. Thực hiện vai trò nòng cốt trong quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trên đoạn biên giới của tỉnh Quảng Trị với nước bạn Lào. Đồn Biên phòng Ba Tầng được thành lập theo Quyết định số 22/2006/QĐ-BQP ngày 20/1/2006 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Quyết định số 1480-QĐ/ĐU ngày 23/11/2006 của Ban Thường vụ Đảng ủy Biên phòng tỉnh Quảng Trị, trên cơ sở chia tách địa bàn của Đồn Biên phòng Tam Thanh (617) và Đồn Biên phòng Sa Trầm (621). Đồn đứng chân trên địa bàn thôn Xa Tuông, xã Ba Tầng, huyện Hướng Hóa, phụ trách địa bàn xã A Dơi và Ba Tầng, quản lý đoạn biên giới chính diện dài gần 20 km, quản lý 10 mốc quốc giới chính và 5 mốc dấu phụ từ mốc 608 đến mốc 617.

Trong thực hiện nhiệm vụ, Đồn Biên phòng Ba Tầng một mặt đi sâu tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, mặt khác triển khai các biện pháp nghiệp vụ, nắm tình hình trong nhân dân và hoạt động của các loại đối tượng, trên cơ sở đó phân loại đưa vào diện quản lý theo quy định. Lực lượng trinh sát đã tiến hành xây dựng cơ sở bí mật, cộng tác viên, xây dựng thế trận an ninh vững chắc góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

Trong xây dựng cơ sở chính trị, đồn đã quan hệ chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương. Tham mưu tích cực cho lãnh đạo Đảng, chính quyền bằng nhiều biện pháp như: Giới thiệu 5 lượt cán bộ sĩ quan về tăng cường làm phó bí thư đảng ủy xã trên địa bàn. Tham mưu cho địa phương lựa chọn đào tạo, củng cố đội ngũ cán bộ cốt cán, công an viên của các xã có đủ phẩm chất chính trị, năng lực nghiệp vụ nắm bắt được công việc, góp phần xử lý tốt các tình huống xảy ra. Hầu hết chi bộ, đảng bộ hoạt động tốt, không có chi bộ yếu kém. Tổ chức chính quyền hoạt động ngày càng hiệu quả. Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân xã, các ban công an, xã đội hoạt động có nền nếp. Đã xây dựng được 19 tổ an ninh nhân dân hoạt động tích cực, đồng đều làm cơ sở giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn . Công tác vũ trang bảo vệ biên giới, kiểm soát hành chính, xây dựng công trình kỹ thuật thường xuyên được tổ chức thực hiện đồng bộ. Thường trực sẵn sàng chiến đấu cao. Tổ chức tuần tra đơn phương, song phương, phát quang mốc giới 136 lần/ 1.480 lượt người. Thực hiện kiểm tra, kiểm soát, quản lý biên giới đúng thủ tục, thể lệ xuất nhập cảnh vùng biên giới, tham mưu giải quyết tốt các vụ xâm canh, xâm cư. Thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các lực lượng công an, dân quân các xã tổ chức tuần tra, canh gác, tuần tra bảo vệ biên giới, địa bàn thường xuyên và đột xuất. 

Công tác huấn luyện được coi trọng, nhất là công tác huấn luyện điều lệnh và xây dựng chính quy, huấn luyện bắn đạn thật, hội thi, hội thao, triển khai các nội dung huấn luyện sát với yêu cầu thực tế chiến đấu, nhiệm vụ của đơn vị, hoàn thành tốt nội dung huấn luyện hàng năm, đơn vị đạt huấn luyện khá. Hệ thống hầm hào công sự thường xuyên được củng cố sửa chữa, bảo đảm công tác huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu. Hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng công an, quân sự hai xã, công an vùng Lìa, Đồn 617, Đồn 621 xây dựng các phương án tác chiến phòng thủ. Thực hiện 5 mục tiêu xây dựng cụm an toàn làm chủ, sẵn sàng chiến đấu. 

Trên mặt trận đấu tranh phòng chống tội phạm bảo vệ an toàn biên giới quốc gia và khu vực biên phòng, cán bộ, chiến sĩ đã ngày đêm bám địa bàn, bám đối tượng, nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức cảnh giác, mưu trí, dũng cảm, phối hợp hiệp đồng chặt chẽ trong công tác nắm và xử lý tình hình, vụ việc. Công tác đấu tranh phòng chống tội phạm đã góp phần quan trọng giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới. 

Bên cạnh đó, cán bộ chiến sĩ đơn vị cũng đã phối hợp chặt chẽ với địa phương xây dựng mạng lưới y tế thôn bản, truyền thông phòng chống các loại dịch bệnh, giữ gìn sức khoẻ cho nhân dân. Quân y đơn vị trực tiếp chữa bệnh, phát thuốc cho hàng nghìn lượt bệnh nhân. Phối hợp với ngành Y tế thực hiện chương trình quân dân y kết hợp, tham gia chương trình tiêm chủng mở rộng hàng năm trên địa bàn đạt kết quả tốt. Tuyên truyền vệ sinh phòng chống dịch bệnh cho 19 thôn bản trên địa bàn hai xã. 

Công tác vận động quần chúng được xác định là cơ bản, hàng đầu với phương châm: “Đồn mạnh trên cơ sở xã mạnh”; đã tập trung tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương củng cố xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh. Đã tổ chức tuyên truyền 100 buổi/6.361 lượt người tham dự về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các hiệp định, hiệp nghị, quy chế biên giới, Luật Biên giới quốc gia. Phối hợp cùng với địa phương phát động xây dựng đời sống văn hoá khu dân cư, xây dựng làng văn hoá, gia đình văn hoá, gắn với việc xây dựng phong trào “Quần chúng tự quản đường biên, cột mốc, giữ gìn an ninh trật tự thôn, bản”. Qua đó tạo được lòng tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng; sống và làm việc theo Hiến pháp, pháp luật, tích cực xây dựng quê hương, góp phần bài trừ phong tục tập quán lạc hậu và các tệ nạn xã hội. Tích cực vận động nhân dân lao động sản xuất, chuyển đổi tập quán canh tác lạc hậu, phát triển kinh tế nâng cao đời sống, văn hóa tinh thần của nhân dân. 

Trong công tác xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, đã làm tốt việc giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ nâng cao nhận thức về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nâng cao bản lĩnh chính trị vững vàng trước mọi thử thách, luôn coi trọng giáo dục truyền thống quân đội, truyền thống của lực lượng và đơn vị. Nhờ vậy nhận thức của cán bộ, chiến sĩ không ngừng được củng cố nâng cao, đơn vị ngày càng chính quy, vững mạnh toàn diện. 

Quá trình xây dựng và trưởng thành, với những kết quả đạt được, tập thể Đảng bộ, cán bộ, chiến sĩ đơn vị được Tỉnh uỷ Quảng Trị, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh tặng nhiều bằng khen, giấy khen, danh hiệu đơn vị quyết thắng trong phong trào thi đua quyết thắng năm 2015. Nhiều cán bộ, chiến sĩ đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua, được UBND tỉnh, Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh tặng bằng khen. 

Trải qua 10 năm xây dựng, trưởng thành, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ba Tầng luôn phát huy truyền thống cách mạng, vượt qua mọi khó khăn gian khổ, dũng cảm, mưu trí, sáng tạo, sắc bén trong nghiệp vụ, nội bộ đoàn kết nhất trí, hợp đồng chặt chẽ với các lực lượng, các ban, ngành xây dựng địa bàn trong sạch, an toàn, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây