Đại hội Công đoàn tỉnh Quảng Trị lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023-2028

Thứ ba - 03/10/2023 09:37 11.007 0
QTO - Trong 2 ngày 2-3/10, tại TP. Đông Hà diễn ra Đại hội Công đoàn tỉnh Quảng Trị lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023-2028, với sự tham gia của 224 đại biểu ưu tú đại diện cho khoảng 60.000 đoàn viên, người lao động (NLĐ) toàn tỉnh. Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Huỳnh Thanh Xuân; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh; các ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tham dự đại hội.
10/12 chỉ tiêu đạt và vượt
Báo cáo chính trị trình đại hội nêu rõ, Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018-2023 đã đề ra 12 chỉ tiêu, ban hành 3 chương trình trọng tâm toàn khóa và 9 nhiệm vụ, giải pháp để tổ chức thực hiện; đã thực hiện vượt 6 chỉ tiêu, đạt 4 chỉ tiêu. Trong nhiệm kỳ, các cấp công đoàn đã đa dạng hóa hoạt động đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên và NLĐ. Hoạt động “Tháng Công nhân” được tổ chức ngày càng thực chất từ cấp tỉnh đến cơ sở với mục tiêu chăm lo lợi ích cho đoàn viên, gắn kết đoàn viên với công đoàn.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang tặng đại hội bức trướng của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh mang dòng chữ “Đoàn kết - Đổi mới - Sáng tạo- Phát triển”- Ảnh: L.N
Hàng năm, có 100% công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và 80% CĐCS doanh nghiệp tổ chức được Chương trình “Tết Sum vầy” để chăm lo cho đoàn viên, qua đó công đoàn đã hỗ trợ 76.248 suất quà với trị giá 33,958 tỉ đồng cho đoàn viên khó khăn.
Trong đợt COVID-19, công đoàn các cấp đã trực tiếp tổ chức, tham gia các hoạt động chăm lo đời sống, hỗ trợ cho đoàn viên, NLĐ, các nhiệm vụ của công tác phòng, chống dịch bệnh; tổ chức kịp thời các hoạt động an sinh. Triển khai kịp thời các gói chính sách hỗ trợ của Tổng LĐLĐ Việt Nam cho 13.398 đoàn viên bị ảnh hưởng COVID-19 với số tiền 4,5 tỉ đồng...
Trong nhiệm kỳ, công đoàn đã hỗ trợ xây dựng 210 nhà “Mái ấm Công đoàn” với trị giá 6,63 tỉ đồng; 95 nhà tình nghĩa trị giá 7,9 tỉ đồng; 27 nhà công vụ và các công trình sinh hoạt cho giáo viên vùng khó, trị giá 19,7 tỉ đồng.
Phong trào thi đua yêu nước được triển khai tích cực, hiệu quả gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, doanh nghiệp, địa phương. Các cấp công đoàn trong tỉnh chú trọng công tác vận động, tập hợp NLĐ vào tổ chức công đoàn.
Với sự nỗ lực và nhiều giải pháp hiệu quả, đến nay, hầu hết các doanh nghiệp có từ 20 lao động trở lên thành lập được công đoàn cơ sở (CĐCS). Trong 5 năm, các cấp công đoàn khảo sát được 2.276 lượt doanh nghiệp để vận động kết nạp đoàn viên, thành lập CĐCS, vận động thành lập được 138 CĐCS, kết nạp 11.975 đoàn viên.
Giới thiệu 5.723 đoàn viên ưu tú cho Đảng, có 2.945 đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng, trong đó có 195 là công nhân lao động ở doanh nghiệp. Công tác nữ công, kiểm tra, giám sát được quan tâm thực hiện tốt.
Với phương châm “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, phát triển”, Đại hội XIII Công đoàn tỉnh Quảng Trị đề ra 12 chỉ tiêu; 3 khâu đột phá, 8 nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ mới. Trong đó phấn đấu đến hết nhiệm kỳ, toàn tỉnh có 80 nghìn đoàn viên công đoàn; ít nhất 92% doanh nghiệp, đơn vị có tổ chức công đoàn ký kết được thỏa ước lao động tập thể; xây dựng 160 nhà “Mái ấm Công đoàn”.
Hàng năm có 90% đoàn viên, NLĐ được tuyên truyền, phổ biến, học tập, quán triệt chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến lao động và công đoàn. Bình quân mỗi CĐCS giới thiệu ít nhất 1 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng kết nạp.
Để hoàn thành chỉ tiêu đề ra, công đoàn sẽ tập trung đẩy mạnh thực hiện chức năng đại diện, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và NLĐ. Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động; đổi mới nội dung, hình thức tổ chức thi đua và nâng cao chất lượng công tác khen thưởng.
Xây dựng công đoàn vững mạnh, thu hút đông đảo NLĐ vào Công đoàn Việt Nam; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; xây dựng nguồn lực tài chính đủ mạnh để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn.
Cần làm tốt vai trò là người đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của NLĐ
Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang đề nghị các cấp công đoàn cần tập trung làm tốt vai trò là người đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của NLĐ; tuyên truyền cho NLĐ, người sử dụng lao động để họ hiểu rõ chủ trương và sự cần thiết phải tăng cường công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; về quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm và lợi ích khi tham gia công đoàn và có tổ chức công đoàn trong doanh nghiệp; đẩy mạnh chương trình phúc lợi đoàn viên công đoàn.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang; Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Huỳnh Thanh Xuân tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Công đoàn tỉnh Quảng Trị lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023-2028 - Ảnh: L.N
Tổ chức sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước, phát huy vai trò tiền phong của công nhân, công chức, viên chức, NLĐ trong sự nghiệp đẩy mạnh CNH, HĐH, hội nhập quốc tế, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Chú trọng phát triển đoàn viên và tổ chức công đoàn ở khu vực kinh tế ngoài nhà nước. Nâng cao hiệu quả giám sát, phản biện xã hội của các cấp công đoàn.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang đề nghị mỗi đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động trong tỉnh phải luôn giữ vững và tăng cư­ờng bản chất giai cấp công nhân của Đảng, là nền tảng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, có tinh thần đoàn kết.
Đội ngũ đoàn viên công đoàn là cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang cần phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu trong công tác lãnh đạo quản lý, tham mưu, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị được giao.
Xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn bảo đảm về số lượng, chất lượng, có trí tuệ, bản lĩnh, tâm huyết, trách nhiệm, uy tín, có năng lực đối thoại, dẫn dắt, truyền cảm hứng, tập hợp, đoàn kết NLĐ.
Đề nghị cấp ủy đảng, chính quyền các địa phương, đơn vị, nhất là người sử dụng lao động cần tập trung lãnh đạo, tạo điều kiện để công đoàn hoạt động có hiệu quả, đặc biệt quan tâm đến các kiến nghị, đề xuất của công đoàn tại đại hội, nhất là các vấn đề về việc làm, đời sống, các chế độ cho đoàn viên, NLĐ, quan tâm đến đời sống tinh thần, các thiết chế văn hóa, nhà ở nhà trẻ, mẫu giáo... cho công nhân lao động và con em của công nhân lao động.
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Huỳnh Thanh Xuân đề nghị Công đoàn tỉnh Quảng Trị thường xuyên chăm lo lợi ích thiết thực cho đoàn viên và NLĐ, tiếp tục phát huy các mô hình chăm lo hiệu quả như “Tết Sum vầy”, “Tháng Công nhân”, “Mái ấm Công đoàn”, các chương trình phúc lợi đoàn viên. Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tổ chức các phong trào thi đua yêu nước theo hướng thiết thực, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, phù hợp với từng loại hình CĐCS. Đồng thời, chú trọng xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện; thực hiện tốt công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS, nhất là ở khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước.
Dịp này, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tặng Công đoàn tỉnh bức trướng mang dòng chữ: “Đoàn kết - Đổi mới - Sáng tạo- Phát triển”.
Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Công đoàn tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 30 ủy viên. Chủ tịch LĐLĐ tỉnh khóa XII Nguyễn Thế Lập tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Trị khóa XIII, nhiệm kỳ 2023-2028.
Lệ Như
 

Nguồn tin: baoquangtri.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây