Screenshot 2024 05 19 at 10 34 01

Quyết tâm bứt phá, tiến tới hoàn thành Kế hoạch 5 năm 2021 – 2025*

Thứ ba - 05/12/2023 21:42 1.011 0
QTO - Sáng nay 5/12, HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức Kỳ họp thứ 21. Báo Quảng Trị Online trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu khai mạc của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang tại sự kiện này.


- Kính thưa đồng chí Lê Quang Tùng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh!
- Kính thưa các đồng chí lãnh đạo tỉnh; các vị đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh; các vị đại biểu khách mời!
- Kính thưa toàn thể cử tri và Nhân dân trong tỉnh!
Hôm nay, HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức Kỳ họp thứ 21, Kỳ họp thường lệ cuối năm 2023. Thay mặt HĐND tỉnh, tôi nhiệt liệt chào mừng và trân trọng gửi đến các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các vị đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh, các vị khách quý cùng toàn thể cử tri và Nhân dân trong tỉnh lời chúc sức khỏe, hạnh phúc. Chúc Kỳ họp thành công tốt đẹp!
- Kính thưa quý vị đại biểu!
Theo chương trình Kỳ họp đã được thông qua, trong 2,5 ngày làm việc, HĐND tỉnh khóa VIII sẽ xem xét, quyết định những nội dung quan trọng sau đây:
- Thứ nhất, về sơ kết giữa nhiệm kỳ
Thực hiện Kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tổng kết tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023; HĐND tỉnh tiến hành sơ kết hoạt động thông qua xem xét báo cáo giữa nhiệm kỳ của HĐND, UBND, các Ban HĐND tỉnh, Tòa án nhân dân và Viện kiểm sát nhân dân tỉnh. Trong đó, tập trung xem xét báo cáo của UBND tỉnh về đánh giá giữa nhiệm kỳ kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021 - 2025; tình hình triển khai, thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh từ đầu nhiệm kỳ đến nay.
- Thứ hai, về kinh tế - xã hội, ngân sách, đầu tư công và chính sách địa phương
HĐND tỉnh sẽ xem xét các báo cáo của UBND tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 và quyết định kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024.
Trong năm 2023, trước bối cảnh thế giới và trong nước tiếp tục có nhiều biến động nhanh chóng, phức tạp, khó lường; khó khăn, thách thức nhiều hơn, lớn hơn so với thời cơ, thuận lợi và so với dự báo; được sự quan tâm giúp đỡ của Trung ương, sự lãnh đạo thống nhất của các cấp ủy Đảng; sự chỉ đạo, điều hành linh hoạt của chính quyền các cấp cùng nỗ lực của toàn thể Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp; tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh đạt được kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Có 15/18 chỉ tiêu kinh tế - xã hội ước đạt và vượt kế hoạch đề ra.
Tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 6,68%/KH 6,5-7%; GRDP bình quân đầu người đạt 71 triệu đồng; tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 30,6 vạn tấn, cao nhất từ trước đến nay. Các chương trình mục tiêu Quốc gia được quan tâm chỉ đạo thực hiện. Công tác xây dựng quy hoạch tỉnh được khẩn trương hoàn thiện.
Các nhiệm vụ giáo dục, y tế, văn hóa thể thao, an sinh xã hội; thực hiện chế độ chính sách đối với thương binh, bệnh binh, người có công, gia đình liệt sỹ và đời sống Nhân dân tiếp tục được quan tâm. Tổ chức thành công hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn. Quốc phòng - an ninh được giữ vững; trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; thực hiện hoàn thành xuất sắc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2023.
Bên cạnh những kết quả đạt được, nền kinh tế tỉnh còn bộc lộ những tồn tại, yếu kém nội tại như: Tăng trưởng lĩnh vực công nghiệp và xây dựng chỉ đạt 7,95%/KH 9,5-10%; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt 24.220 tỷ đồng/KH 27.000 tỷ đồng.
Giải ngân vốn đầu tư công đạt thấp; tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm của tỉnh còn chậm; công tác giải phóng mặt bằng bất cập kéo dài nhiều năm, một số vướng mắc về thủ tục đầu tư, vật liệu san lấp chậm được tháo gỡ. Thu nội địa ước đạt thấp 2.690 tỉ đồng/KH 3.400 tỉ đồng; trong đó, nguồn thu sử dụng đất giảm sâu.
Hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và người dân gặp rất nhiều khó khăn, số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động ở mức cao. Chỉ số năng lực canh tranh cấp tỉnh năm 2022 xếp thứ 59/63 tỉnh, thành phố; các chỉ số cải cách hành chính, hiệu quả quản trị và hành chính công ngày càng sụt giảm.
Thu hút đầu tư nước ngoài gặp khó khăn, không có dự án FDI được cấp chủ trương mới. Công tác quy hoạch chưa hoàn thành đúng tiến độ. Quản lý quy hoạch, tài nguyên khoáng sản, môi trường; rà soát thu hồi các dự án không có khả năng triển khai, thu hồi diện tích đất tạm giao cho các dự án điện gió; giao quyền sử dụng đất của các đơn vị sự nghiệp còn nhiều bất cập.
Thực hiện các giải pháp trọng tâm theo Kết luận của Tỉnh ủy và Nghị quyết của HĐND tỉnh về kinh tế - xã hội chưa thực sự hiệu quả.
Trên cơ sở kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, căn cứ các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đề ra theo Nghị quyết của HĐND tỉnh; đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh nghiên cứu kỹ lưỡng các báo cáo, Tờ trình của UBND tỉnh, báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND để phân tích, đánh giá sát thực, khách quan, toàn diện những kết quả đạt được; nhận diện đầy đủ những hạn chế, yếu kém hoặc bất cập, nguyên nhân khách quan và chủ quan.
Đồng thời xem xét, quyết định mục tiêu, chỉ tiêu và các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 đặt trong bối cảnh tổng thể gắn với các mục tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021 - 2025 theo Nghị quyết Đại hội Tỉnh Đảng bộ lần thứ 17 và Nghị quyết của HĐND tỉnh.
Để bảo đảm nguồn lực thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, HĐND tỉnh sẽ xem xét, phân bổ ngân sách, vốn đầu tư công, tài nguyên đất, rừng, bao gồm: Báo cáo quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2022; báo cáo tài chính nhà nước tỉnh năm 2022; kế hoạch tài chính 3 năm tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2024 - 2026; báo cáo thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2023 và dự toán năm 2024; báo cáo thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2023 và kế hoạch đầu tư công năm 2024; phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển thực hiện 3 Chương trình MTQG; điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương; giảm dự toán kế hoạch năm 2023 nguồn vốn đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất do tỉnh quản lý; phê duyệt và điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án; thông qua chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, chuyển loại rừng, chủ trương thu hồi đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện dự án; hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 áp dụng trên địa bàn tỉnh.
Thực hiện Luật Quy hoạch, HĐND tỉnh sẽ xem xét và thông qua Quy hoạch tỉnh Quảng Trị thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đây là nhiệm vụ hết sức quan trọng, nhằm phát huy hiệu quả các lợi thế của tỉnh, làm căn cứ để chính quyền các cấp xây dựng các kế hoạch phát triển 5 năm và hàng năm. Yêu cầu đặt ra là nội dung quy hoạch tỉnh phải thể hiện các dự án cấp quốc gia đã được xác định ở quy hoạch quốc gia; các dự án cấp vùng, liên tỉnh đã được xác định ở quy hoạch vùng; định hướng phát triển, sắp xếp không gian và phân bổ nguồn lực cho các hoạt động kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường ở tỉnh, liên huyện và định hướng bố trí trên địa bàn cấp huyện.
Tại Kỳ họp lần này, nhằm cụ thể hóa các quy định pháp luật, HĐND tỉnh xem xét, thông qua các quy định, chính sách địa phương: Hỗ trợ người dân tộc thiểu số, người lao động thuộc hộ nghèo, cận nghèo, lực lượng vũ trang xuất ngũ, thân nhân người có công với cách mạng tham gia làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và khi lao động hết hạn hợp đồng trở về nước có nhu cầu tìm kiếm việc làm; quy định chức danh, mức phụ cấp người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố, mức hỗ trợ và mức phụ cấp kiêm nhiệm người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố, kinh phí hoạt động của tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh; giao số lượng cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách cấp xã năm 2024; thông qua kế hoạch biên chế hành chính, quyết định số người làm việc, hợp đồng lao động và biên chế hội năm 2024; sửa đổi, bổ sung quy định mức hỗ trợ một số nội dung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; nội dung, nhiệm vụ chi về duy tu, bảo dưỡng và xử lý cấp bách sự cố đê điều hệ thống đê điều do địa phương quản lý. Đồng thời, xem xét bãi bỏ một số nghị quyết của HĐND tỉnh hết hiệu lực.
- Thứ ba, về hoạt động giám sát tại Kỳ họp
HĐND tỉnh sẽ xem xét báo cáo của UBND tỉnh, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân và Cục Thi hành án dân sự tỉnh theo luật định. Xem xét các báo cáo của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh về: Giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 18; tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 21; kết quả hoạt động năm 2023 và chương trình công tác năm 2024; kế hoạch tổ chức các Kỳ họp thường lệ năm 2024. Đồng thời HĐND tỉnh sẽ nghe Thông báo tham gia xây dựng chính quyền của UBMTTQVN tỉnh.
- Thứ tư, về lấy phiếu tín nhiệm
Là Kỳ họp giữa nhiệm kỳ, HĐND tỉnh sẽ tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu. Đây là phương thức giám sát quan trọng, thể hiện sự ghi nhận, đánh giá của HĐND tỉnh đối với những nỗ lực, cố gắng và kết quả công tác từ đầu nhiệm kỳ đến nay của những người được lấy phiếu tín nhiệm. Trên cơ sở báo cáo của người được lấy phiếu tín nhiệm, ý kiến của cử tri và từ thực tiễn theo dõi, giám sát của mình, đề nghị mỗi đại biểu HĐND tỉnh phát huy tinh thần trách nhiệm cao đối với yêu cầu phát triển của tỉnh và hoạt động của HĐND, UBND để đánh giá công tâm, khách quan, chính xác trong ghi phiếu tín nhiệm.
- Thứ năm, kiện toàn Ủy viên UBND tỉnh
Để kịp thời kiện toàn nhân sự do thay đổi vị trí công tác, HĐND tỉnh tiến hành miễn nhiệm và bầu Ủy viên UBND tỉnh đối với chức danh Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường và Giám đốc Công an tỉnh.
- Kính thưa quý vị đại biểu!
Để chuẩn bị tốt nội dung Kỳ họp, Thường trực HĐND, UBND và các cơ quan, đơn vị đã tổ chức các phiên làm việc, hội nghị, thảo luận và đi đến thống nhất nội dung trình Kỳ họp. Các Ban HĐND tỉnh đã tích cực trong công tác giám sát, thẩm tra. Các Tổ đại biểu tổ chức họp tham gia ý kiến trước Kỳ họp để dành thời lượng cho hoạt động chất vấn, trả lời chất vấn, giải trình.
Khối lượng công việc của Kỳ họp thứ 21 rất lớn, nhiều vấn đề khó, phức tạp, đặt ra yêu cầu rất cao đối với HĐND tỉnh và từng vị đại biểu. Những quyết nghị tại Kỳ họp lần này có ý nghĩa rất quan trọng, khẳng định quyết tâm và sự chuẩn bị chắc chắn để tỉnh bước vào năm 2024 - năm bứt phá, tiến tới hoàn thành Kế hoạch 5 năm 2021 - 2025.
Vì vậy, tôi trân trọng đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu tham dự Kỳ họp tập trung nghiên cứu, dân chủ thảo luận, chất vấn, thể hiện quan điểm, chính kiến khi xem xét, quyết định từng nội dung của chương trình Kỳ họp.
Với tinh thần đó, tôi xin tuyên bố khai mạc Kỳ họp thứ 21, HĐND tỉnh khoá VIII.
Kính chúc quý vị đại biểu cùng toàn thể cử tri và Nhân dân trong tỉnh sức khỏe, bình an.
Xin trân trọng cảm ơn !
Đầu đề do Tòa soạn đặt (*)

 

Nguồn tin: baoquangtri.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây