Tỉnh ủy Quảng Trị triển khai công tác xây dựng Đảng năm 2024

Thứ sáu - 19/01/2024 21:07 2.685 0
QTO - Sáng nay 19/1, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. UVTƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lê Quang Tùng; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng chủ trì hội nghị. Các ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh dự hội nghị.
Tỉnh ủy Quảng Trị triển khai công tác xây dựng Đảng năm 2024
.
Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng phát biểu tại hội nghị - Ảnh: NV
Cả hệ thống chính trị thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng ghi nhận, biểu dương kết quả mà các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương đạt được trong năm 2023.
Về nhiệm vụ năm 2024, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy đảng tập trung quán triệt có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của trung ương, của Tỉnh ủy, đồng thời tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng phù hợp với thực tiễn của địa phương, đảm bảo cả hệ thống chính trị cùng tập trung thực hiện hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ mà đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020- 2025 đề ra.
Trong công tác chính trị tư tưởng, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng thiết thực, hiệu quả. Chủ động theo dõi, nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội cũng như có giải pháp nâng cao chất lượng học tập, nghiên cứu, quán triệt nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”; tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, thù địch.
Cùng với đó, thường xuyên chăm lo xây dựng Đảng về tổ chức, cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới cũng như thực hiện có hiệu quả đề án, nghị quyết của BTV Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở, kiên trì, quyết liệt hơn trong thực hiện các giải pháp đẩy mạnh phát triển đảng viên.
Tập trung thực hiện toàn diện, nghiêm túc, hiệu quả nhiệm vụ của công tác kiểm tra, giám sát theo quy định, trong đó trọng tâm kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, tăng cường giám sát chuyên đề để phát hiện, ngăn chặn, phòng ngừa và cảnh báo các vi phạm, khuyết điểm của cán bộ, đảng viên và tổ chức đảng.
Các cấp ủy, cơ quan nội chính, Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh phải xác định công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá với phương châm kiên quyết, kiên trì đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng.
Công tác dân vận phải được tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, đem lại kết quả thực chất, rõ nét, quyết tâm, quyết liệt giải quyết những việc mới, việc khó ở địa phương. Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thực hiện công tác giám sát, phản biện xã hội có hiệu quả.
Về cam kết trách nhiệm người đứng đầu, cần phải có quyết tâm chính trị cao hơn nữa, đổi mới mạnh mẽ tư duy lãnh đạo, điều hành, gắn kết quả lãnh đạo, điều hành với các sản phẩm cụ thể, hoàn thành tốt nhiệm vụ của địa phương, đơn vị...
Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng trao bằng khen của BTV Tỉnh ủy cho các tập thể - Ảnh: NV
Nhiều kết quả tích cực trong công tác xây dựng Đảng
Năm 2023, bám sát chủ trương, chỉ đạo của trung ương, tình hình thực tiễn địa phương, Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy và cấp ủy các cấp kịp thời xây dựng chương trình công tác năm và hằng tháng tổ chức thực hiện kịp thời, toàn diện, hiệu quả, đồng thời tăng cường phân cấp, phân quyền, kiểm soát quyền lực, phát huy tính tích cực, chủ động của cán bộ, công chức để thực hiện tốt nhiệm vụ.
Các cấp ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cũng như nắm bắt dư luận xã hội, kịp thời định hướng thông tin và tổ chức tốt các hội thảo khoa học và hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước. Triển khai nhiều giải pháp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, thù địch, tổ chức thành công cuộc thi viết về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2023, đạt thành tích cao.
Công tác tổ chức xây dựng Đảng đạt nhiều kết quả quan trọng. Cấp ủy các cấp tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác sắp xếp, tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Công tác quy hoạch, kiện toàn chức danh lãnh đạo, quản lý các cấp được thực hiện kịp thời, đảm bảo quy định. Công tác tạo nguồn và phát triển đảng viên được chú trọng, trong đó quan tâm việc kết nạp đảng viên trong trường THPT, trong đội ngũ viên chức, người lao động ngành y tế, giáo dục.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang trao bằng khen của BTV Tỉnh ủy cho các cá nhân - Ảnh: NV
BTV Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, tổ chức đảng và UBKT các cấp trong tỉnh triển khai thực hiện khá đồng bộ, toàn diện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật theo quy định của Điều lệ Đảng. Đồng thời kịp thời sửa đổi, bổ sung, ban hành mới một số quy định, hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát, giải quyết tố cáo tổ chức đảng và đảng viên để triển khai thực hiện đồng bộ trên địa bàn tỉnh. Trong năm, cấp ủy các cấp thi hành kỷ luật 3 tổ chức đảng bằng hình thức khiển trách và kỷ luật 330 đảng viên.
Công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp có nhiều chuyển biến tích cực. Thường trực Tỉnh ủy duy trì các phiên giao ban công tác nội chính, giao ban, làm việc với các cơ quan tiến hành tố tụng để chỉ đạo xử lý một số vụ án, vụ việc phức tạp nổi lên trên địa bàn, nhất là vụ án, vụ việc dư luận xã hội quan tâm. Công tác tiếp dân được duy trì thường xuyên, công tác xử lý đơn, thư của công dân gửi đến Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy được thực hiện kịp thời, đúng quy định, góp phần hạn chế đơn thư khiếu kiện phát sinh, vượt cấp.
Công tác dân vận của hệ thống chính trị được triển khai thực hiện đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực. Hệ thống dân vận từ tỉnh đến cơ sở tích cực, chủ động nắm tình hình tư tưởng, đời sống Nhân dân, vận động giúp Nhân dân phát triển KT-XH, xây dựng nông thôn mới.
Tốc độ tăng trưởng GRDP của tỉnh cả năm đạt 6,68%
Làm tốt công tác xây dựng Đảng đã tạo tiền đề cơ bản để cấp ủy các cấp nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các mục tiêu phát triển KT - XH, đảm bảo QP - AN năm 2023 của tỉnh. Theo đó, trong 9 chỉ tiêu chủ yếu, có 7 chỉ tiêu đạt và vượt, 2 chỉ tiêu tiệm cận kế hoạch. Tốc độ tăng trưởng GRDP của tỉnh cả năm đạt 6,68%, GRDP bình quân đầu người đạt 71 triệu đồng/người; thu ngân sách nhà nước thực hiện được 3.800 tỉ đồng.
Sản xuất nông nghiệp tiếp tục có chuyển biến tích cực, tốc độ tăng trưởng đạt 5,41%, năng suất, sản lượng của hầu hết các loại cây trồng, vật nuôi đều tăng. Các chương trình mục tiêu quốc gia được quan tâm chỉ đạo thực hiện. Tốc độ tăng trưởng ngành công nghiệp đạt 7,95%, thương mại, dịch vụ từng bước phục hồi, tốc độ tăng trưởng đạt 6,41%. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội tiếp tục được củng cố phát triển, đạt kết quả rõ nét, nhất là tổ chức thành công các ngày lễ kỷ niệm lớn của quê hương, đất nước.
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng trao bằng khen của BTV Tỉnh ủy cho các cá nhân - Ảnh: NV
Hội nghị dành phần lớn thời gian thảo luận, chỉ ra nguyên nhân kết quả đạt được cũng như tồn tại, hạn chế và chia sẻ kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng, công tác giải phóng mặt bằng xây dựng chương trình, dự án của tỉnh... Đồng thời xác định 6 nhiệm vụ trọng tâm công tác xây dựng Đảng năm 2024.
Tại hội nghị, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Phan Văn Phụng công bố quyết định của Ban Bí thư chỉ định Đại tá Nguyễn Đức Hải, Giám đốc Công an tỉnh tham gia BCH Đảng bộ tỉnh, BTV Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2020 - 2025; quyết định của BTV Tỉnh ủy chỉ định Đại tá Nguyễn Đức Hải, UVTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh tham gia BCH Đảng bộ, BTV Đảng ủy, giữ chức Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh, nhiệm kỳ 2020- 2025.
Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng cùng lãnh đạo tỉnh trao các quyết định và tặng hoa chúc mừng Đại tá Nguyễn Đức Hải, Giám đốc Công an tỉnh - Ảnh: NV
Hội nghị tổ chức ký cam kết trách nhiệm của tập thể và người đứng đầu các đơn vị trực thuộc Tỉnh ủy với BTV Tỉnh ủy năm 2024.
Ký cam kết trách nhiệm của tập thể và người đứng đầu các đơn vị trực thuộc Tỉnh ủy với BTV Tỉnh ủy năm 2024- Ảnh: NV
Ghi nhận thành tích đạt được, BTV Tỉnh ủy tặng bằng khen cho 20 tập thể, 30 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng năm 2023.
Nguyễn Vinh

 

Nguồn tin: baoquangtri.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây