Phát huy tinh thần sáng tạo, tự quản của người dân

Thứ hai - 16/04/2018 09:05 540 0
Đó là đề nghị của ông Trần Thanh Mẫn - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Hải Dương để nắm tình hình công tác Mặt trận, công tác chuẩn bị Đại hội MTTQ các cấp tiến tới Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024 và khảo sát việc MTTQ tham gia chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, ngày 14/4.
Quang cảnh buổi làm việc.
Quang cảnh buổi làm việc.
Tham dự buổi làm việc có ông Nguyễn Mạnh Hiển - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hải Dương cùng đại diện Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Hải Dương.

Mặt trận tạo được niềm tin trong nhân dân
Báo cáo kết quả công tác Mặt trận, ông Nguyễn Quang Phúc - Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hải Dương cho biết, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các cấp chủ động nắm tình hình tư tưởng, nguyện vọng, ý kiến, kiến nghị của cử tri và các tầng lớp nhân dân để phản ánh với cấp ủy, chính quyền kịp thời xem xét, giải quyết những nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, góp phần hạn chế phát sinh những điểm phức tạp, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.
MTTQ các cấp đã tích cực triển khai thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, vận động nhân dân hiến kết, góp công, góp của để thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, thành lập các đoàn giám sát để giám sát việc thực hiện xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.
Năm 2017, MTTQ các cấp đã chủ trì việc lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân đối với việc xây dựng nông thôn mới tại 32 xã và 2 huyện Kinh Môn, thị xã Chí Linh về kết quả xây dựng nông thôn mới, tiếp tục nhân rộng và nâng cao hiệu quả 5 mô hình khu dân cư tự quản về thực hiện nếp sống văn minh trong việc tang, bảo vệ môi trường, đảm bảo an ninh trật tự
Bên cạnh đó, việc hỗ trợ xây nhà đại đoàn kết được MTTQ các cấp thực hiện kịp thời, đúng đối tượng. Bằng nguồn quỹ “Vì người nghèo”, MTTQ các cấp đã vận động ủng hộ được trên 13 tỷ đồng, hỗ trợ xây dựng 185 nhà với tổng số tiền gần 6 tỷ đồng.
Tham gia thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên đã vận động nhân dân tham gia đóng góp bằng tiền, ngày công, hiến đất với số tiền 231 tỷ đồng, xây dựng được gần 4.300 km đường. Tính đến tháng 3/2018 toàn tỉnh đạt 3.924 tiêu chí bình quân mỗi xã đạt 17,3 tiêu chí có 146 xã đạt 19 tiêu chí (đạt 64,3%) với thị xã Chí Linh, huyện Kinh Môn hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn và Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Nguyễn Mạnh Hiển thăm mô hình trồng ổi tại xã Liên Mạc, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương.
Trong công tác tham gia xây dựng chính quyền, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Hải Dương đã tổ chức giám sát việc thực hiện pháp lệnh 34 về thực hiện dân chủ ở cơ sở tại 8 xã thuộc 4 huyện; 12/12 huyện, thị xã, thành phố đã tổ chức thực hiện 18 cuộc giám sát chuyên đề tại 113 đơn vị.
Ông Nguyễn Quang Phúc cũng cho biết, trong năm 2018, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Hải Dương hướng tới phương châm chọn việc, chọn điểm, thiết thực, hiệu quả, rõ mô hình. Hiện, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đang chỉ đạo hướng dẫn MTTQ các cấp ở khu dân cư kiểm tra, rà soát lựa chọn lập danh sách, phấn đấu đến năm 2020 xây mới 1.000 ngôi nhà cho hộ nghèo với trị giá 50 tỷ đồng.
Đối với công tác chuẩn bị Đại hội MTTQ các cấp tiến tới Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã xây dựng kế hoạch và chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức Đại hội MTTQ các cấp tiếp tới Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ IX nhiệm kỳ 2019-2024, chỉ đạo Đại hội điểm MTTQ cấp xã vào quý IV năm 2018.
Đánh giá về kết quả công tác Mặt trận, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Nguyễn Mạnh Hiển khẳng định, trong thời gian qua với những phương thực nội dung cụ thể vai trò của MTTQ các cấp ngày càng được khẳng định và nâng cao. Bằng những việc làm thiết thực, cụ thể, Mặt trận đã thực sự tạo được niềm tin trong các tầng lớp nhân dân.
Bí thư tỉnh ủy Hải Dương khẳng định, trong thời gian tới tỉnh sẽ tiếp tục quan tâm, hỗ trợ để MTTQ và các đoàn thể hoạt động hiệu quả; tạo điều kiện để MTTQ các cấp trong tỉnh tổ chức tốt đại hội MTTQ các cấp hướng tới tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ IX nhiệm kỳ 2019-2024.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Hải Dương.
Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đánh giá cao những kết quả toàn diện của tỉnh Hải Dương đạt được trong phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng hệ thống chính trị ổn định. Năm 2017, tỉnh Hải Dương đạt tốc độ tăng trưởng 8,9%, tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 14.682 tỷ đồng, giá trị hàng hóa xuất khẩu đạt 5,3 tỷ USD. Bên cạnh đó Hải Dương cũng đã quyết liệt trong việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, công tác an sinh xã hội được đảm bảo, tỷ lệ hộ nghèo giảm 1,9% so với năm 2016. Tỉnh Hải Dương, hiện là 1/16 địa phương có điều tiết ngân sách về Trung ương.
Chủ tịch Trần Thanh Mẫn khẳng định để đạt được những thành công đó bên cạnh sự nỗ lực, quyết tâm của đảng bộ, chính quyền, người dân có sự tham gia, đóng góp tích cực của MTTQ các cấp tỉnh Hải Dương với nhiều việc làm cụ thể, phong trào thiết thực. Khẳng định sức mạnh của Mặt trận bắt nguồn từ chính khu dân cư, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị, MTTQ các cấp tỉnh Hải Dương cần  chủ động nắm tình hình tư tưởng của người dân, quan tâm tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII; thực hiện hiệu quả chương trình hành động của MTTQ Việt Nam trong công tác phòng chống tham nhũng lãng phí giai đoạn 2018-2020.
Chủ tịch Trần Thanh Mẫn yêu cầu, MTTQ các cấp tỉnh Hải Dương phát huy tinh thần tự quản, sáng tạo của người dân để nâng cao chất lượng các cuộc vận động, các phong trào thi đua; phát huy dân chủ, đẩy mạnh giám sát phản biện, xã hội, tham gia xây dựng đảng, chính quyền.
Theo Chủ tịch Trần Thanh Mẫn trong hoạt động giám sát phản biện xã hội, MTTQ tỉnh Hải Dương cần tập trung làm quyết liệt, thực hiện hiệu quả giám sát trong lĩnh vực cải cách thủ tục hành chính, đảm bảo an toàn thực phẩm, giám sát khiếu nại tố cáo của người dân, giám sát trong xây dựng nông thôn mới, thực hiện các hỗ trợ cho người nghèo, giám sát trong lĩnh vực môi trường…
Nhân dịp này, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị lãnh đạo tỉnh Hải Dương quan tâm,  củng cố xây dựng hệ thống Mặt trận vững mạnh, phát huy vai trò của các tổ chức thành viên, đẩy mạnh bồi dưỡng, nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ Mặt trận có năng lực, trình độ, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, nâng cao hiệu quả hoạt động của các hội đồng tư vấn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; quan tâm lãnh, chỉ đạo tổ chức thành công đại hội MTTQ các cấp hướng tới Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ IX nhiệm kỳ 2019-2024 theo đúng tinh thần Chỉ thị 17 của Ban Bí thư về lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024.
Tuyệt đối trong nông thôn không có tình trạng “rau hai luống, lợn hai chuồng”
Để nắm tình hình thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Hải Dương, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cùng Đoàn công tác đã tới khảo sát tại xã nông thôn mới Liên Mạc, huyện Thanh Hà.
 
Chủ tịch Trần Thanh Mẫn tặng quà cho các hộ nghèo tại xã Liên Mạc, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương. 
Sau 5 năm triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc, đời sống vật chất, văn hóa tinh thần trong nhân dân được nâng lên rõ rệt. Việc chuyển đổi cơ cấu sản xuất, dựa vào cây ổi là cây chủ lực đến nay giá trị thu hoạch trên 1ha trồng trọt đạt 175 triệu đồng, thu nhập bình quân đầu người đạt 39 triệu đồng/người/ năm. Tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 2%.
Đặc biệt phong trào xây dựng nông thôn mới của xã Liên Mạc đã được nhân dân đón nhận, chung sức, chung lòng. Nhân dân đã hiến tặng trên 8.000 m2 đất, hàng nghìn ngày công, đóng góp 16,6 tỷ đồng xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn. Hiện xã có 5/5 làng được công nhận làng văn hóa, hàng năm bình xét gia đình văn hóa đạt trên 97%.
Thay mặt Đoàn công tác, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đánh giá cao và biểu dương những nỗ lực của xã Liên Mạc trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.
Chủ tịch Trần Thanh Mẫn khẳng định, qua xây dựng nông thôn mới đã góp phần nâng cao nhận thức của người dân từ đó thay đổi bộ mặt nông thôn “sáng, xanh, sạch đẹp”, đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng nâng cao, an ninh trật tự, an toàn xã hội được giữ vững.
 
Chủ tịch Trần Thanh Mẫn tặng nhà Đại Đoàn Kết cho hộ nghèo tại xã Thanh Hồng, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương.
Từ những kết quả đạt được, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị xã Liên Mạc cần giữ vững các tiêu chí nông thôn mới đã đạt được, tiếp tục nâng cao dân trí, trình độ học vấn của người dân; quan tâm đến việc chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân, đảm bảo an ninh trật tự để không có các tệ nạn  xã hội, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh.
Đặc biệt theo người đứng đầu Mặt trận, chính quyền và nhân dân xã Liên Mạc cần quan tâm đến việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi đảm bảo tiêu chí về an toàn thực phẩm, tuyệt đối trong nông thôn không có tình trạng “rau hai luống, lợn hai chuồng”. Việc xây dựng nông thôn mới phải gắn với gìn giữ một môi trường sống xanh, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân.
 
Chủ tịch Trần Thanh Mẫn thăm cơ sở sản xuất bánh nâng cao thu nhập cho hộ nghèo, cận nghèo tại xã Thanh Hồng, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương.
 
Thay mặt Đoàn công tác, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đã trao tặng 5 suất quà và  1 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo trên địa bàn xã Liên Mạc.
Cũng trong chương trình thăm và làm việc tại tỉnh Hải Dương, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đã tới thăm cơ sở sản xuất nâng cao thu nhập cho hộ nghèo, hộ cận nghèo của cơ sở gia công Nguyễn Thị Nga tại xã Thanh Hồng huyện Thanh Hà.
Nhân dịp này, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đã tặng 5 suất quà và và 2 căn nhà đại đoàn kết cho các hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn tại xã Thanh Hồng, huyện Thanh Hà.
 

Tác giả bài viết: Vũ Mạnh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây