Screenshot 2024 05 19 at 10 34 01

Tuyên dương 26 tập thể, 53 cá nhân điển hình, tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước

Thứ sáu - 02/06/2023 16:13 704 0
QTO - Sáng nay 2/6, UBND tỉnh tổ chức Lễ kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc 11/6 (1948-2023) và tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong phong trào thi đua yêu nước. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh Võ Văn Hưng; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đào Mạnh Hùng; Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lê Quang Chiến; các ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh dự lễ.
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh Võ Văn Hưng đọc diễn văn tại buổi lễ - Ảnh: Trần Tuyền
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh Võ Văn Hưng đọc diễn văn tại buổi lễ - Ảnh: Trần Tuyền

Đọc diễn văn tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng nhấn mạnh, mùa xuân năm 1948, khi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp bước vào giai đoạn quyết liệt, tình hình đất nước đang rất khó khăn, Ban Chấp hành Trung ương Đảng ra Chỉ thị phát động phong trào thi đua ái quốc.

Để triển khai Chỉ thị này, ngày 11/6/1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc. Người mong rằng: “Mỗi người dân Việt Nam, bất kỳ già, trẻ, trai, gái; bất kỳ giàu, nghèo, lớn, nhỏ, đều cần phải trở thành một chiến sĩ đấu tranh trên mọi mặt trận: quân sự, kinh tế, chính trị, văn hóa”.

Nhận thức sâu sắc về ý nghĩa Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và vị trí, vai trò to lớn của phong trào thi đua yêu nước, cùng với cả nước, cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân Quảng Trị đã phát huy truyền thống văn hóa, cách mạng, luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất, phấn đấu cống hiến đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

132d5123755t6743l10 tuy 0279

Lãnh đạo tỉnh tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân điển hình, tiêu biểu - Ảnh: Trần Tuyền

Sau hơn 34 năm tái lập tỉnh, các phong trào thi đua yêu nước đã phát triển liên tục, rộng khắp trong các ngành, lĩnh vực, địa phương, đơn vị; thể hiện sự phong phú về hình thức, sâu sắc về nội dung và đã bám sát thực hiện các nhiệm vụ chính trị gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Có thể kể đến một số phong trào tiêu biểu như: “Xóa đói giảm nghèo”, “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi”, “5 xung kích, 4 đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Dạy tốt, học tốt”, “Vì an ninh Tổ quốc”, “Dân vận khéo”, “Ngày vì người nghèo”...

Đặc biệt, phong trào “Quảng Trị chung sức xây dựng nông thôn mới” được các cấp, ngành, địa phương, doanh nghiệp đồng tình ủng hộ, trở thành phong trào thi đua rộng khắp, thiết thực và hiệu quả; góp phần phát triển KT - XH, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân.

132d5123922t3l7 tuy 0280

Lãnh đạo tỉnh tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình - Ảnh: Trần Tuyền

Từ những phong trào thi đua, tỉnh Quảng Trị đã giành được nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực.

Nền kinh tế đạt tốc độ tăng trưởng khá (7,5 - 8%); cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; GRDP bình quân đầu người đạt 85 - 90 triệu đồng/năm.

Hệ thống kết cấu hạ tầng KT - XH tiếp tục được đầu tư nâng cấp và xây dựng mới, đáp ứng ngày càng cao yêu cầu phát triển. Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, nhiều chỉ tiêu đạt cao hơn mức bình quân chung của cả nước.

Kết tinh của phong trào thi đua yêu nước ấy, tỉnh Quảng Trị vinh dự được Nhà nước 2 lần phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động; 2 lần được tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Sao Vàng và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Nhiều tập thể, cá nhân được Đảng, Nhà nước phong tặng, truy tặng danh hiệu anh hùng lao động, anh hùng lực lượng vũ trang, chiến sĩ thi đua toàn quốc, Bà mẹ Việt Nam anh hùng... Đó là sự ghi nhận thành quả to lớn qua các thời kỳ lịch sử, nói lên tinh thần thi đua yêu nước của Đảng bộ, quân và dân Quảng Trị anh hùng.

132d5124052t9193l8 tuy 0290

Lãnh đạo tỉnh tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình - Ảnh: Trần Tuyền

Để phát huy những kết quả, thành tựu đã đạt được, đồng thời làm tốt hơn nữa phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cấp, ngành, địa phương, đơn vị cần tiếp tục tuyên truyền, quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng theo Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị.

Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của toàn hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò, tác dụng của phong trào thi đua yêu nước đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nói chung và sự phát triển của tỉnh nói riêng.

Bám sát nội dung, định hướng chỉ đạo của Đảng và Nhà nước về chủ đề thi đua là: “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức các phong trào thi đua yêu nước thiết thực, hiệu quả, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH và các nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Cần có kế hoạch cụ thể từng năm, từng giai đoạn để phát hiện nhân tố mới, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng các điển hình tiên tiến; thực hiện đồng bộ tốt cả 4 khâu phát hiện - bồi dưỡng - tổng kết - nhân rộng điển hình tiên tiến.

132d5124202t5760l8 tuy 0303

Lãnh đạo tỉnh tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình - Ảnh: Trần Tuyền

Người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, địa phương phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức phong trào thi đua, bảo đảm thiết thực, hướng công tác thi đua vào thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá, tập trung giải quyết những nhiệm vụ khó, những vấn đề bức xúc, nổi cộm, trọng tâm là phát triển kinh tế nhanh, bền vững và chịu trách nhiệm về chất lượng, hiệu quả, tránh phô trương, hình thức.

Quá trình thi đua thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, thực hiện sơ kết, tổng kết, biểu dương khen thưởng kịp thời, chính xác những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc; phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến để phong trào thi đua ngày càng có sức thu hút, lôi cuốn được nhiều người tham gia, đạt hiệu quả cao và thực sự trở thành động lực thúc đẩy phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN của địa phương.

Tại buổi lễ, UBND tỉnh tuyên dương, khen thưởng 26 tập thể, 53 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước, giai đoạn 2021- 2023.

Dịp này, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đào Mạnh Hùng đã phát biểu hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước trong thời gian tới.

Trần Tuyền

Nguồn tin: baoquangtri.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây