Đấu tranh, ngăn chặn hoạt động lợi dụng phản biện xã hội

Thứ hai - 25/12/2023 08:52 295 0
QTO - Trong quá trình hoạt động và lãnh đạo cách mạng, Đảng, Nhà nước ta luôn coi trọng việc phát huy vai trò phản biện xã hội của các tầng lớp nhân dân, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội trong việc xây dựng đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật. Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng khẳng định: “Trong mọi công việc của Đảng và Nhà nước, phải luôn quán triệt sâu sắc quan điểm “dân là gốc”; thật sự tin tưởng, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân; kiên trì thực hiện phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Ngày 12/12/2013, Bộ Chính trị khóa XI ban hành Quyết định số 217-QĐ/TW “về việc ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội”, nhấn mạnh vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên trong việc nâng cao chất lượng công tác phản biện xã hội, thể chế hóa quan điểm của Đảng, Hiến pháp năm 2013 trong việc tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội; giám sát, phản biện xã hội.

 

Những năm qua, hoạt động phản biện xã hội trở thành kênh quan trọng giúp Đảng, Nhà nước có thêm thông tin trước khi xem xét, quyết định các vấn đề trong công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành; làm cho mọi chủ trương, chính sách đều là sản phẩm kết tinh của “ý Đảng, lòng dân”.

Tuy nhiên, thời gian qua các thế lực thù địch, phản động lợi dụng phản biện xã hội để tập hợp lực lượng chống đối hòng thực hiện âm mưu xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Họ triệt để lợi dụng internet, mạng xã hội, lấy danh nghĩa phản biện xã hội để xuyên tạc chủ trương, đường lối lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, phủ nhận tất cả thành quả mà đất nước đạt được dưới sự lãnh đạo của Đảng; thổi phồng những tồn tại, hạn chế; công kích, bóp méo sự thật.

Thực chất những luận điệu của họ là lợi dụng phản biện xã hội để chống phá; thậm chí có đối tượng lợi dụng danh nghĩa góp ý, phản biện để gieo rắc nghi ngờ, thù hận, chia rẽ các tầng lớp trong xã hội.

Chẳng hạn như vừa qua, lợi dụng chủ trương góp ý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), một số trang web, blogger tham gia “góp ý” rất nhiều nhưng theo kiểu bẻ cong sự thật, làm cho người dân hiểu sai bản chất vấn đề đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu thành đất đai là độc quyền sở hữu của Nhà nước. Hoặc họ tuyên truyền tuyệt đối hóa tự do, dân chủ, quy kết chủ quan rằng mọi hạn chế và tiêu cực trong đời sống KT-XH nước ta là do chế độ độc đảng gây ra.

Để đấu tranh, ngăn chặn hoạt động lợi dụng phản biện xã hội phá hoại chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các cấp, ngành cần tập trung thực hiện những giải pháp trọng tâm sau:

Trước hết, xác định việc phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn hoạt động lợi dụng phản biện xã hội để thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình” ở nước ta là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; bảo vệ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, bảo vệ thành quả cách mạng mà Nhân dân ta đã dày công xây dựng. Phát huy sức sáng tạo, trí tuệ của các tầng lớp nhân dân, huy động sức mạnh của toàn dân tộc và cả hệ thống chính trị trong xây dựng và phát triển đất nước.

Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vạch rõ những âm mưu, thủ đoạn lợi dụng phản biện xã hội để phá hoại chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; làm cho cán bộ, đảng viên và người dân, nhất là thanh thiếu niên thấy rõ tác hại của các thông tin phản động, xuyên tạc của các thế lực thù địch; có khả năng nhận diện và “miễn nhiễm” các nội dung thông tin xấu độc. Kịp thời đấu tranh và xử lý đối với những cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Trong khi đấu tranh, ngăn chặn các luồng thông tin xấu, độc, lợi dụng phản biện xã hội để chống phá sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta, cũng cần thấy rằng, Đảng, Nhà nước ta luôn khuyến khích các diễn đàn phản biện xã hội với ý thức trách nhiệm và tinh thần xây dựng, có tính khoa học, thực tiễn, để các tầng lớp nhân dân đóng góp nhiều hơn, tốt hơn cho sự phát triển chung của đất nước. Đồng thời kiên quyết đấu tranh, bác bỏ những người lợi dụng phản biện xã hội để thực hiện mưu đồ cá nhân, xâm phạm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của các đối tượng bất mãn xã hội, những thế lực thù địch đã thực hiện trong thời gian qua.

Tiếp tục nâng cao hiệu quả của phản biện xã hội nhằm bảo đảm cho nội dung và kết quả phản biện xã hội thực sự sát với những vấn đề mà Đảng, Nhà nước mong muốn, Nhân dân quan tâm. Mặt trận Tổ quốc các địa phương chủ động đề xuất với cấp ủy, chính quyền trong giám sát, thực hiện các dự án phát triển KT-XH trên địa bàn; quy tụ được nhiều thành phần tham gia phản biện xã hội, đảm bảo tính đa dạng, tính đại diện, tính chuyên sâu; kịp thời phát hiện những bất cập, vướng mắc và những vấn đề nảy sinh trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ, dự án phát triển KT-XH để có biện pháp xử lý.

Minh Phương

Nguồn tin: baoquangtri.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây